ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ดนตรี ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: ARMB012793

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ศิลปะ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 4 ต.ค. 58 เวลา 21:56 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ดนตรีและการบรรเลง , เพลงและการขับร้อง

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

กลอนบทนี้กล่าวถึงวงมโหรีประเภทใด
     “นางขับขานเสียงแจ้วพึงใจ   ตามเพลงกลอนกลในภาพพร้อง
มโหรีบรรเลงไฉนซอพาทย์        ทับกระจับปี่ก้องเร่งเร้ารัญจวน”

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของดนตรี

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การฟังดนตรีแบบใดที่เมื่อฟังแล้วสามารถที่จะประเมินคุณภาพผลงานดนตรีได้

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การบรรเลงดนตรีเป็นวงจะต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เครื่องดนตรีชนิดใดได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนจัดงานพิธีมงคลสมรสในหอประชุม นักเรียนควรเลือกวงดนตรีไทยประเภทใดมาบรรเลง

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นรูปแบบของคำผญา

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดดนตรีพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่น

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ดนตรีพื้นบ้านให้คุณค่าในเรื่องใดมากที่สุด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การฟังเพลงพื้นบ้านในท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไร

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ดนตรีพื้นบ้านหมายถึงข้อใด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่เข้าพวก

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงกำหนดให้ทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาดนตรีไทย

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การกระทำของบุคคลในข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของดนตรีไทยมากที่สุด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การประยุกต์ดนตรีกับการศึกษา

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดในปัจจุบันสุภาพสตรีที่มีครรภ์จึงนิยมฟังเพลง

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักในการขับร้องที่ถูกต้อง

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการพิจารณาความไพเราะของบทเพลงไทยสากลนักเรียนควรใช้เกณฑ์ในข้อใด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

การรับรู้ความงามของดนตรีขึ้นอยู่กับปัจจัยใดเป็นสำคัญ

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

องค์ประกอบใดของดนตรีไทยที่ไม่นำมาพิจารณาในเรื่องของสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

กลอนบทนี้กล่าวถึงวงมโหรีประเภทใด
     “นางขับขานเสียงแจ้วพึงใจ   ตามเพลงกลอนกลในภาพพร้อง
มโหรีบรรเลงไฉนซอพาทย์        ทับกระจับปี่ก้องเร่งเร้ารัญจวน”

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของดนตรี

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การฟังดนตรีแบบใดที่เมื่อฟังแล้วสามารถที่จะประเมินคุณภาพผลงานดนตรีได้

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การบรรเลงดนตรีเป็นวงจะต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เครื่องดนตรีชนิดใดได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนจัดงานพิธีมงคลสมรสในหอประชุม นักเรียนควรเลือกวงดนตรีไทยประเภทใดมาบรรเลง

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นรูปแบบของคำผญา

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดดนตรีพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่น

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ดนตรีพื้นบ้านให้คุณค่าในเรื่องใดมากที่สุด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การฟังเพลงพื้นบ้านในท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไร

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ดนตรีพื้นบ้านหมายถึงข้อใด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่เข้าพวก

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงกำหนดให้ทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาดนตรีไทย

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การกระทำของบุคคลในข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของดนตรีไทยมากที่สุด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การประยุกต์ดนตรีกับการศึกษา

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดในปัจจุบันสุภาพสตรีที่มีครรภ์จึงนิยมฟังเพลง

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักในการขับร้องที่ถูกต้อง

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการพิจารณาความไพเราะของบทเพลงไทยสากลนักเรียนควรใช้เกณฑ์ในข้อใด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

การรับรู้ความงามของดนตรีขึ้นอยู่กับปัจจัยใดเป็นสำคัญ

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

องค์ประกอบใดของดนตรีไทยที่ไม่นำมาพิจารณาในเรื่องของสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
7 ต.ค. 2558 ARMB012805 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2552) ชุดที่1 17 ข้อ 9,802 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ก.พ. 2553 ARPA301343 เรื่อง เสียงดนตรีไพเราะ ป.3 20 ข้อ 18,425 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA200212 วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่ 4 15 ข้อ 11,505 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA300168 วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่2 8 ข้อ 10,816 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA100192 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่5 19 ข้อ 7,589 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 ARPB500261 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 4 19 ข้อ 17,323 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 ARPB500253 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 2 17 ข้อ 94,304 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ต.ค. 2558 ARMB012805 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2552) ชุดที่1 17 ข้อ 9,802 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ก.พ. 2555 ARPA106478 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่2 10 ข้อ 31,679 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ก.พ. 2553 ARPA301345 เรื่อง หลักการดนตรี ป.3 14 ข้อ 48,627 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน