ม.6

แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2553) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: HEMB012789

จำนวนข้อ

: 36 ข้อ

วิชา

: สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 4 ต.ค. 58 เวลา 20:49 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/36
คำถาม :

ธิดามีอาชีพเป็นพนักงานขายของหน้าร้านมีอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ธิดาควรมีวิธีดูแลระบบทางเดินปัสสาวะที่ถูกต้องอย่างไร

2

ข้อที่ 2/36
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของฮอร์โมนที่มีต่อร่างกาย

3

ข้อที่ 3/36
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการเป็นผู้มีสุขภาพดี นักเรียนจะวางแผนการปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอย่างไร

4

ข้อที่ 4/36
คำถาม :

วิธีการใดที่ได้ผลดีที่สุดในการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมสุขภาพ

5

ข้อที่ 5/36
คำถาม :

พฤติกรรมของบุคคลใดที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด

6

ข้อที่ 6/36
คำถาม :

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้วัยรุ่นนิยมแต่งกายให้เป็นจุดเด่นของตนเองคือ

7

ข้อที่ 7/36
คำถาม :

ข้อใดเป็นการใช้ทักษะปฏิเสธที่ไม่เหมาะสม

8

ข้อที่ 8/36
คำถาม :

เมื่อแต่งงานแล้วควรจะคบเพื่อนหรือไม่

9

ข้อที่ 9/36
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีสร้างเสริมความสามัคคีในโรงเรียน

10

ข้อที่ 10/36
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการแข่งขันเซปักตะกร้อ

11

ข้อที่ 11/36
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

12

ข้อที่ 12/36
คำถาม :

ทักษะการส่งลูกบาสเกตบอลที่มีความเร็ว แรง และแม่นยำคือทักษะใด

13

ข้อที่ 13/36
คำถาม :

ข้อใดเป็นมารยาทของผู้ชมกีฬาที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

14

ข้อที่ 14/36
คำถาม :

กิจกรรมใดควรทำทันทีหลังการออกกำลังกาย

15

ข้อที่ 15/36
คำถาม :

เหตุใดจึงต้องใช้กิจกรรมกายบริหารก่อนออกกำลังกาย

16

ข้อที่ 16/36
คำถาม :

ข้อใดเป็นการนำความรู้วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเข้ามาใช้ในการเล่นกีฬา

17

ข้อที่ 17/36
คำถาม :

สมชัยเป็นโรคไขข้ออักเสบ นักเรียนจะแนะนำให้เขาออกกำลังกายประเภทใด

18

ข้อที่ 18/36
คำถาม :

หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบการแข่งขันกีฬาไทยคัพ

19

ข้อที่ 19/36
คำถาม :

ธิดามีอาชีพเป็นพนักงานขายของหน้าร้านมีอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ธิดาควรมีวิธีดูแลระบบทางเดินปัสสาวะที่ถูกต้องอย่างไร

20

ข้อที่ 20/36
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของฮอร์โมนที่มีต่อร่างกาย

21

ข้อที่ 21/36
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการเป็นผู้มีสุขภาพดี นักเรียนจะวางแผนการปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอย่างไร

22

ข้อที่ 22/36
คำถาม :

วิธีการใดที่ได้ผลดีที่สุดในการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมสุขภาพ

23

ข้อที่ 23/36
คำถาม :

พฤติกรรมของบุคคลใดที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด

24

ข้อที่ 24/36
คำถาม :

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้วัยรุ่นนิยมแต่งกายให้เป็นจุดเด่นของตนเองคือ

25

ข้อที่ 25/36
คำถาม :

ข้อใดเป็นการใช้ทักษะปฏิเสธที่ไม่เหมาะสม

26

ข้อที่ 26/36
คำถาม :

เมื่อแต่งงานแล้วควรจะคบเพื่อนหรือไม่

27

ข้อที่ 27/36
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีสร้างเสริมความสามัคคีในโรงเรียน

28

ข้อที่ 28/36
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการแข่งขันเซปักตะกร้อ

29

ข้อที่ 29/36
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

30

ข้อที่ 30/36
คำถาม :

ทักษะการส่งลูกบาสเกตบอลที่มีความเร็ว แรง และแม่นยำคือทักษะใด

31

ข้อที่ 31/36
คำถาม :

ข้อใดเป็นมารยาทของผู้ชมกีฬาที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

32

ข้อที่ 32/36
คำถาม :

กิจกรรมใดควรทำทันทีหลังการออกกำลังกาย

33

ข้อที่ 33/36
คำถาม :

เหตุใดจึงต้องใช้กิจกรรมกายบริหารก่อนออกกำลังกาย

34

ข้อที่ 34/36
คำถาม :

ข้อใดเป็นการนำความรู้วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเข้ามาใช้ในการเล่นกีฬา

35

ข้อที่ 35/36
คำถาม :

สมชัยเป็นโรคไขข้ออักเสบ นักเรียนจะแนะนำให้เขาออกกำลังกายประเภทใด

36

ข้อที่ 36/36
คำถาม :

หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบการแข่งขันกีฬาไทยคัพ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
14 ม.ค. 2553 HEPA101127 เรื่อง ร่างกายของเรา ป.1 ชุดที่2 15 ข้อ 11,974 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ก.ย. 2552 HEMA100519 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่7 20 ข้อ 12,977 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ก.ย. 2552 HEMA300627 วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่6 20 ข้อ 11,944 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ต.ค. 2552 HEMA100732 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่18 15 ข้อ 12,251 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2552 HEPA200357 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 4 10 ข้อ 9,274 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ก.ย. 2552 HEMA200634 วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่6 20 ข้อ 36,094 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ก.ย. 2552 HEMA300630 วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่9 20 ข้อ 12,570 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ม.ค. 2553 HEPA201230 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.2 ชุดที่1 15 ข้อ 13,336 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2552 HEPA100341 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 3 10 ข้อ 5,509 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2552 HEPA200356 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 3 10 ข้อ 9,465 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน