ม.6

แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB612724

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 24 ส.ค. 58 เวลา 23:48 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

พระเจ้าทรงมีโองการให้โมเสสพาชาวยิวอพยพจากที่ใดไปสู่ที่ใด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ชาวมุสลิมไม่เชื่อในเรื่องใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ แนวคิดของศาสนาพุทธ

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ในขันธ์ 5 คือข้อใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

พระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายของทศชาติคือองค์ใด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงถึง ‘‘สขีภริยา”

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

คำว่า “ราชา” ในพุทธศาสนสุภาษิต “ราชา มุขํมนุสฺสานํ” หมายถึงอะไร

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าทรงสอนอริยสัจ 4 ในวันใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การฝึกสติปัฏฐานขั้นพิจารณาเวทนาคืออย่างไร

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

นการประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ได้มีการกำหนดแนวทางประชุมโดยให้เริ่มตกลงกันว่าปัญหาความยากจนคืออย่างไร อะไรคือสาเหตุ เป้าหมายที่ต้องการหลังจากแก้ไขแล้วจะเป็นอย่างไร และวิธีการแก้ไขจะทำอย่างไรบ้าง แนวทางนี้ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาเรื่องใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การที่นายดำหลีกเลี่ยงการเสียภาษีแสดงว่านายดำขาดความตระหนักถึงสิ่งใด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

พฤติกรรมของบุคคลใดมีลักษณะเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเป็นสำคัญ

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์อื่น

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

คนไทยในสังคมเมืองและชนบทมีค่านิยมที่สอดคล้องกันในเรื่องใด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ครูเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์) ได้รับยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย ในฐานะที่เป็นผู้ฟื้นฟู เพลงพื้นบ้านประเภทใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประเทศมีลักษณะเป็นสาธารณรัฐหรือไม่

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

กิจกรรมใดมีส่วนสำคัญในการปูพื้นฐานประชาธิปไตยในประเทศไทย

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ส่วนราชการใดมีฐานะเป็นกระทรวง

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

รัฐธรรมนูญฉบับใดได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

พระเจ้าทรงมีโองการให้โมเสสพาชาวยิวอพยพจากที่ใดไปสู่ที่ใด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ชาวมุสลิมไม่เชื่อในเรื่องใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ แนวคิดของศาสนาพุทธ

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ในขันธ์ 5 คือข้อใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

พระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายของทศชาติคือองค์ใด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงถึง ‘‘สขีภริยา”

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

คำว่า “ราชา” ในพุทธศาสนสุภาษิต “ราชา มุขํมนุสฺสานํ” หมายถึงอะไร

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าทรงสอนอริยสัจ 4 ในวันใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การฝึกสติปัฏฐานขั้นพิจารณาเวทนาคืออย่างไร

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

นการประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ได้มีการกำหนดแนวทางประชุมโดยให้เริ่มตกลงกันว่าปัญหาความยากจนคืออย่างไร อะไรคือสาเหตุ เป้าหมายที่ต้องการหลังจากแก้ไขแล้วจะเป็นอย่างไร และวิธีการแก้ไขจะทำอย่างไรบ้าง แนวทางนี้ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาเรื่องใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การที่นายดำหลีกเลี่ยงการเสียภาษีแสดงว่านายดำขาดความตระหนักถึงสิ่งใด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

พฤติกรรมของบุคคลใดมีลักษณะเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเป็นสำคัญ

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์อื่น

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

คนไทยในสังคมเมืองและชนบทมีค่านิยมที่สอดคล้องกันในเรื่องใด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ครูเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์) ได้รับยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย ในฐานะที่เป็นผู้ฟื้นฟู เพลงพื้นบ้านประเภทใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประเทศมีลักษณะเป็นสาธารณรัฐหรือไม่

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

กิจกรรมใดมีส่วนสำคัญในการปูพื้นฐานประชาธิปไตยในประเทศไทย

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ส่วนราชการใดมีฐานะเป็นกระทรวง

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

รัฐธรรมนูญฉบับใดได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
7 ม.ค. 2553 SOPB501054 เรื่อง พระโสณโกฬิวิสะ ป.5 10 ข้อ 12,668 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ก.ย. 2552 SOMA100531 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่5 20 ข้อ 11,636 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ก.ย. 2552 SOMA100533 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่7 18 ข้อ 9,064 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ม.ค. 2553 SOPA101022 เรื่อง ศาสนา ป.1 10 ข้อ 8,366 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ธ.ค. 2552 SOPB501003 เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.5 ชุดที่2 15 ข้อ 7,670 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
6 ม.ค. 2553 SOPA201039 เรื่อง เรียนรู้เรื่องศาสนา ป.2 16 ข้อ 13,192 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 ม.ค. 2553 SOPA101125 เรื่อง ศาสนาสอนใจให้เราเป็นคนดี ป.1 20 ข้อ 9,464 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SOPB500259 วิชาสังคม ป.5 ชุดที่8 20 ข้อ 15,038 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 SOPA200145 วิชาสังคมศึกษา ป.2 20 ข้อ 169,608 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 ส.ค. 2552 SOPA100334 วิชาสังคม ชุดที่3 ป.1 20 ข้อ 8,183 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน