หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ป.5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ป.5
ประวัติการทำแบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
คุณยังไม่เคยทำแบบทดสอบนี้ Login เพื่อเก็บประวัติการทำข้อสอบ