ป.6

แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2554

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: TEPB612462

จำนวนข้อ

: 20 ข้อ

วิชา

: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 29 ม.ค. 58 เวลา 17:15 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/20
คำถาม :

ลุงหนึ่งเป็นเกษตรกร ปลูกแห้วขาย เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ลุงหนึ่งต้องมีการดำเนินการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแห้วอย่างไร เพื่อการบริโภคและจำหน่ายเบื้องต้น ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

2

ข้อที่ 2/20
คำถาม :

นักเรียนจะช่วยป้องกันปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

3

ข้อที่ 3/20
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูลทั้งหมด

4

ข้อที่ 4/20
คำถาม :

นักเรียนใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ทำการ์ดวันเกิดให้คุณพ่อ นักเรียนต้องการเลือกใช้สีเดียวกันกับรูปภาพที่นำมาประกอบในการ์ด ควรเลือกใช้งานกล่องเครื่องมือใด

5

ข้อที่ 5/20
คำถาม :

นายสุพรรณเป็นช่างไม้รับจ้าง เครื่องมืออะไรที่นายสุพรรณไม่จำเป็นต้องใช้ คือข้อใด

6

ข้อที่ 6/20
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 6
     A  กลุ่มเด็กดีสามารถเก็บเงินได้ 3,000 บาท และทอดผ้าป่าได้ปีละ 1 ครั้ง ตามที่กำหนด
     B  สมาชิกคนที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานประดิษฐ์ จึงมอบหน้าที่ให้ผลิตตุ๊กตา และอีกคนชอบพบปะพูดคุย มอบหน้าที่ให้เป็นคนขายตุ๊กตา
     C  กลุ่มเด็กดี ตกลงกันว่าในช่วงปิดภาคเรียนจะเก็บเงินให้ได้ 3,000 บาท เพื่อไปทอดผ้าป่าใกล้บ้าน ปีละ 1 ครั้ง
     D  ได้กำหนดตารางปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ตามความถนัดของแต่ละคน

จากข้อมูลที่กำหนด ข้อใดเรียงลำดับการทำงานเป็นทีมเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนของกลุ่มเด็กดีได้ถูกต้อง

7

ข้อที่ 7/20
คำถาม :

นักเรียนจะช่วยป้องกันปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

8

ข้อที่ 8/20
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 8
     A  ออม และสิน ดีใจมากที่สามารถเก็บเงินซื้อเต็นท์ได้คนละ 1 หลัง
     B  กลุ่มสองสหายจะขายน้ำส้มคั้นในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเก็บเงินซื้อเต็นท์ ไว้ใช้ประโยชน์เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัด คนละ 1 หลัง
     C  กำหนดเวลาที่เปิดขายคือ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 06.00 – 09.00 น. และในแต่ละวันออมและสินจะสลับกันเพื่อนำเงินไปฝากธนาคารใกล้บ้าน
     D  แบ่งงานกันทำโดยดูจากความถนัด ให้สินเป็นคนคั้นน้ำส้มและเทใส่แก้วส่งให้ลูกค้า ส่วนออมเป็นคนเก็บเงินและคอยร้องเรียกคนซื้อ

จากข้อมูลที่กำหนด ข้อใดเรียงลำดับการทำงานเป็นทีมเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ของกลุ่มสองสหายได้ถูกต้อง

9

ข้อที่ 9/20
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทส่งออกข้อมูลทั้งหมด

10

ข้อที่ 10/20
คำถาม :

นักเรียนใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ทำการ์ดวันเกิดให้คุณพ่อ นักเรียนต้องการพิมพ์ข้อความอวยพรประกอบรูปภาพที่นำมาออกแบบการ์ด ควรเลือกใช้งานกล่องเครื่องมือใด

11

ข้อที่ 11/20
คำถาม :

ลุงหนึ่งเป็นเกษตรกร ปลูกแห้วขาย เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ลุงหนึ่งต้องมีการดำเนินการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแห้วอย่างไร เพื่อการบริโภคและจำหน่ายเบื้องต้น ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

12

ข้อที่ 12/20
คำถาม :

นักเรียนจะช่วยป้องกันปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

13

ข้อที่ 13/20
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทนำเข้าข้อมูลทั้งหมด

14

ข้อที่ 14/20
คำถาม :

นักเรียนใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ทำการ์ดวันเกิดให้คุณพ่อ นักเรียนต้องการเลือกใช้สีเดียวกันกับรูปภาพที่นำมาประกอบในการ์ด ควรเลือกใช้งานกล่องเครื่องมือใด

15

ข้อที่ 15/20
คำถาม :

นายสุพรรณเป็นช่างไม้รับจ้าง เครื่องมืออะไรที่นายสุพรรณไม่จำเป็นต้องใช้ คือข้อใด

16

ข้อที่ 16/20
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 6
     A  กลุ่มเด็กดีสามารถเก็บเงินได้ 3,000 บาท และทอดผ้าป่าได้ปีละ 1 ครั้ง ตามที่กำหนด
     B  สมาชิกคนที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานประดิษฐ์ จึงมอบหน้าที่ให้ผลิตตุ๊กตา และอีกคนชอบพบปะพูดคุย มอบหน้าที่ให้เป็นคนขายตุ๊กตา
     C  กลุ่มเด็กดี ตกลงกันว่าในช่วงปิดภาคเรียนจะเก็บเงินให้ได้ 3,000 บาท เพื่อไปทอดผ้าป่าใกล้บ้าน ปีละ 1 ครั้ง
     D  ได้กำหนดตารางปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ตามความถนัดของแต่ละคน

จากข้อมูลที่กำหนด ข้อใดเรียงลำดับการทำงานเป็นทีมเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนของกลุ่มเด็กดีได้ถูกต้อง

17

ข้อที่ 17/20
คำถาม :

นักเรียนจะช่วยป้องกันปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

18

ข้อที่ 18/20
คำถาม :

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 8
     A  ออม และสิน ดีใจมากที่สามารถเก็บเงินซื้อเต็นท์ได้คนละ 1 หลัง
     B  กลุ่มสองสหายจะขายน้ำส้มคั้นในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเก็บเงินซื้อเต็นท์ ไว้ใช้ประโยชน์เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัด คนละ 1 หลัง
     C  กำหนดเวลาที่เปิดขายคือ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 06.00 – 09.00 น. และในแต่ละวันออมและสินจะสลับกันเพื่อนำเงินไปฝากธนาคารใกล้บ้าน
     D  แบ่งงานกันทำโดยดูจากความถนัด ให้สินเป็นคนคั้นน้ำส้มและเทใส่แก้วส่งให้ลูกค้า ส่วนออมเป็นคนเก็บเงินและคอยร้องเรียกคนซื้อ

จากข้อมูลที่กำหนด ข้อใดเรียงลำดับการทำงานเป็นทีมเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ของกลุ่มสองสหายได้ถูกต้อง

19

ข้อที่ 19/20
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทส่งออกข้อมูลทั้งหมด

20

ข้อที่ 20/20
คำถาม :

นักเรียนใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ทำการ์ดวันเกิดให้คุณพ่อ นักเรียนต้องการพิมพ์ข้อความอวยพรประกอบรูปภาพที่นำมาออกแบบการ์ด ควรเลือกใช้งานกล่องเครื่องมือใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
30 พ.ย. 2552 TEPB500905 เรื่อง พืชผักสวนครัว ป.5 15 ข้อ 37,873 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ส.ค. 2552 TEPA200420 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 ชุดที่ 2 19 ข้อ 52,492 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 มี.ค. 2553 TEPA301765 งานเกษตร ป.3 20 ข้อ 47,340 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2553 TEPA103089 วิชางานช่างและงานประดิษฐ์ ป.1 ชุดที่1 20 ข้อ 24,761 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2552 TEPB600381 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 ชุดที่ 2 19 ข้อ 214,972 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 มี.ค. 2553 TEPA301775 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.3 10 ข้อ 141,499 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2553 TEPA103091 วิชางานช่างและงานประดิษฐ์ ป.1 ชุดที่2 17 ข้อ 17,197 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 มี.ค. 2553 TEPA301775 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.3 10 ข้อ 141,499 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ส.ค. 2552 TEPA100412 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่4 20 ข้อ 10,504 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 พ.ย. 2552 TEPA200850 วิชางานเกษตร ป.2 ชุดที่3 18 ข้อ 9,240 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน