เรื่อง ศิลปะการแสดงท้องถิ่น ป.2
ศิลปะ | 35.2K views

วิชา
ศิลปะ
ระดับชั้น
ป.2
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
35 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ