ป.2

เรื่อง ภาพวาดสวยงาม ป.2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: ARPA201200

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ศิลปะ

ระดับชั้น

: ป.2

สร้างเมื่อ

: 22 ม.ค. 53 เวลา 10:46 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

งานทัศนศิลป์และศิลปะ , องค์ประกอบศิลป์ และการออกแบบ

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

อุปกรณ์ข้อใดใช้ในการวาดภาพ

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

หากมีรอยเปื้อนที่ยางลบ ควรแก้ไขอย่างไร

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีเก็บกระดาษวาดเขียน

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เพราะเหตุใด จึงต้องสวมปลอกปลายพู่กัน

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

สีในข้อใดไม่ควรวางใกล้ความร้อน

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

อุปกรณ์ข้อใด ใช้คู่กับสีน้ำ

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เพราะเหตุใด จึงต้องปิดฝาหลอดสีน้ำให้แน่นเมื่อใช้เสร็จแล้ว

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ก่อนวาดภาพดอกไม้ ควรศึกษาเรื่องใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ภาพดอกไม้ข้อใด ที่ต้องระบายด้วยสีเหลือง

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การวาดต้นไผ่ ควรวาดลำต้นมีลักษณะใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ภาพดอกอัญชัน ควรระบายด้วยสีใด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นภาพวาดการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

สัตว์ชนิดใด ต้องวาดให้เคลื่อนไหวเร็วที่สุด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

จากภาพ เป็นเส้นที่ควรใช้ในการวาดภาพเคลื่อนไหวของสิ่งใดจากภาพ เป็นเส้นที่ควรใช้ในการวาดภาพเคลื่อนไหวของสิ่งใด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

การวาดภาพทิวทัศน์ ควรระบายสีอย่างไร

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ภาพใดเป็นภาพทิวทัศน์ในชนบท

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ภาพการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ เป็นภาพวาดประเภทใด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ภาพจากเหตุการณ์ ควรคำนึงถึงข้อใด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นภาพจากจินตนาการ

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นภาพจากเหตุการณ์

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

อุปกรณ์ข้อใดใช้ในการวาดภาพ

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

หากมีรอยเปื้อนที่ยางลบ ควรแก้ไขอย่างไร

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีเก็บกระดาษวาดเขียน

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เพราะเหตุใด จึงต้องสวมปลอกปลายพู่กัน

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

สีในข้อใดไม่ควรวางใกล้ความร้อน

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

อุปกรณ์ข้อใด ใช้คู่กับสีน้ำ

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เพราะเหตุใด จึงต้องปิดฝาหลอดสีน้ำให้แน่นเมื่อใช้เสร็จแล้ว

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ก่อนวาดภาพดอกไม้ ควรศึกษาเรื่องใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ภาพดอกไม้ข้อใด ที่ต้องระบายด้วยสีเหลือง

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การวาดต้นไผ่ ควรวาดลำต้นมีลักษณะใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ภาพดอกอัญชัน ควรระบายด้วยสีใด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นภาพวาดการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

สัตว์ชนิดใด ต้องวาดให้เคลื่อนไหวเร็วที่สุด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

จากภาพ เป็นเส้นที่ควรใช้ในการวาดภาพเคลื่อนไหวของสิ่งใดจากภาพ เป็นเส้นที่ควรใช้ในการวาดภาพเคลื่อนไหวของสิ่งใด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

การวาดภาพทิวทัศน์ ควรระบายสีอย่างไร

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ภาพใดเป็นภาพทิวทัศน์ในชนบท

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ภาพการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ เป็นภาพวาดประเภทใด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ภาพจากเหตุการณ์ ควรคำนึงถึงข้อใด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นภาพจากจินตนาการ

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นภาพจากเหตุการณ์

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
16 ก.พ. 2553 ARPB501495 เรื่อง พื้นฐานงานศิลปะ ป.5 20 ข้อ 36,784 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 พ.ย. 2553 ARMB003319 ทัศนศิลป์ ชุดที่1 10 ข้อ 92,476 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA300166 วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่1 10 ข้อ 41,081 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA200159 วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่1 10 ข้อ 12,263 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA300218 วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 1 16 ข้อ 62,340 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
12 ก.พ. 2553 ARPB401477 เรื่อง งานสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ ป.4 15 ข้อ 25,365 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 ARPA200206 วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่ 2 19 ข้อ 59,092 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.พ. 2553 ARPB601527 เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ป.6 20 ข้อ 29,271 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 ARPB500253 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 2 17 ข้อ 94,304 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ธ.ค. 2556 ARMA311180 แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ข้อ 41,083 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน