ป.2

เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ ป.2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPA201188

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ป.2

สร้างเมื่อ

: 20 ม.ค. 53 เวลา 18:04 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เวลา และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ , มนุษย์กับสังคม

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

คนในสมัยก่อนเลือกตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณริมแม่น้ำเพราะอะไร

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

บริเวณใด มีผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่น้อย

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ทำไมคนในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ปัจจุบันการเดินทางติดต่อกันไปยังสถานที่ต่างๆ ใช้การเดินทางใดมากที่สุด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ถ้าผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลชุมชน ผลจะเป็นอย่างไร

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

คนที่ประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่บริเวณชุมชน

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

อาหารในข้อใดเป็นวัฒนธรรมการกินของชาติตะวันตก

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ปัจจัยข้อใดที่ทำให้โรงเรียนเป็นที่นิยมของคนในชุมชน

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดคือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียน

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

นักเรียนสามารถถ่ายทอดเหตุการณ์สำคัญที่เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนได้อย่างไร

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้น

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียงดีที่สุด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

นักเรียนจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนได้ในข้อใด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดในแต่ละครอบครัว จึงมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้นักเรียนต้องเรียนรู้วัฒนธรรมในโรงเรียน

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดโรงเรียนต้องมีกฎระเบียบให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตาม

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนที่บ้านกับที่โรงเรียนแตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

คนในสมัยก่อนเลือกตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณริมแม่น้ำเพราะอะไร

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

บริเวณใด มีผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่น้อย

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ทำไมคนในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ปัจจุบันการเดินทางติดต่อกันไปยังสถานที่ต่างๆ ใช้การเดินทางใดมากที่สุด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ถ้าผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลชุมชน ผลจะเป็นอย่างไร

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

คนที่ประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่บริเวณชุมชน

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

อาหารในข้อใดเป็นวัฒนธรรมการกินของชาติตะวันตก

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ปัจจัยข้อใดที่ทำให้โรงเรียนเป็นที่นิยมของคนในชุมชน

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดคือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียน

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

นักเรียนสามารถถ่ายทอดเหตุการณ์สำคัญที่เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนได้อย่างไร

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้น

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียงดีที่สุด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

นักเรียนจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนได้ในข้อใด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดในแต่ละครอบครัว จึงมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้นักเรียนต้องเรียนรู้วัฒนธรรมในโรงเรียน

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดโรงเรียนต้องมีกฎระเบียบให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตาม

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนที่บ้านกับที่โรงเรียนแตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 ต.ค. 2552 SOMB000777 ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่1 20 ข้อ 84,746 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ต.ค. 2552 SOMA100699 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่14 20 ข้อ 9,824 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ต.ค. 2552 SOMA100699 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่14 20 ข้อ 9,824 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SOPB500245 วิชาสังคม ป.5 ชุดที่11 20 ข้อ 48,108 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SOPA300290 วิชาสังคม ชุดที่2 ป.3 20 ข้อ 10,778 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SOPB400281 วิชาสังคม ป.4 ชุดที่2 20 ข้อ 15,344 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SOPA300294 วิชาสังคม ชุดที่4 ป.3 20 ข้อ 14,918 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SOPA300294 วิชาสังคม ชุดที่4 ป.3 20 ข้อ 14,918 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 พ.ย. 2552 SOPA200827 ประวัติศาสตร์ ป.2 ชุดที่4 20 ข้อ 15,368 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 พ.ย. 2552 SOPA200825 ประวัติศาสตร์ ป.2 ชุดที่2 20 ข้อ 38,385 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน