ป.2

เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข ป.2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPA201183

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ป.2

สร้างเมื่อ

: 20 ม.ค. 53 เวลา 16:26 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดคือการทำความดี

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของชาวพุทธ

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดคือการสนทนากับพระภิกษุที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การให้ทานในข้อใดเป็นการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การทำความดีในทางพระพุทธศาสนา

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หมายถึงข้อใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ใครประเคนของให้พระภิกษุได้ถูกต้อง

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีการตักบาตรที่ถูกต้อง

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข) มีพระเกียรติคุณในทางใด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข) ทรงคุณธรรมทางด้านใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข) ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในรัชสมัยใด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เหตุใดสมเด็จพระญาณสังวร (ศุข) จึงได้รับการถวายสมัญญาว่า “สังฆราชไก่เถื่อน”

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) มีพระนามเดิมว่าอะไร

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การสำรวม หมายถึงข้อใด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ผลงานของสมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) คือข้อใด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดคือประโยชน์ของการศึกษาประวัติของชาวพุทธตัวอย่าง

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ท่านั่งกับพื้นที่สุภาพควรนั่งอย่างไร

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ท่านั่งบนเก้าอี้ควรนั่งอย่างไร

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

การยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ควรทำอย่างไร

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดคือการเดินตามพระภิกษุที่ถูกต้อง

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดคือการทำความดี

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของชาวพุทธ

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดคือการสนทนากับพระภิกษุที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การให้ทานในข้อใดเป็นการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การทำความดีในทางพระพุทธศาสนา

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หมายถึงข้อใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ใครประเคนของให้พระภิกษุได้ถูกต้อง

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีการตักบาตรที่ถูกต้อง

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข) มีพระเกียรติคุณในทางใด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข) ทรงคุณธรรมทางด้านใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข) ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในรัชสมัยใด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เหตุใดสมเด็จพระญาณสังวร (ศุข) จึงได้รับการถวายสมัญญาว่า “สังฆราชไก่เถื่อน”

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) มีพระนามเดิมว่าอะไร

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การสำรวม หมายถึงข้อใด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ผลงานของสมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) คือข้อใด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดคือประโยชน์ของการศึกษาประวัติของชาวพุทธตัวอย่าง

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ท่านั่งกับพื้นที่สุภาพควรนั่งอย่างไร

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ท่านั่งบนเก้าอี้ควรนั่งอย่างไร

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

การยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ควรทำอย่างไร

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดคือการเดินตามพระภิกษุที่ถูกต้อง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
13 ม.ค. 2553 SOPA101103 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.1 20 ข้อ 27,691 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 มี.ค. 2553 SOPB602133 เรื่อง วัฒนธรรมไทย ป.6 20 ข้อ 27,641 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 มี.ค. 2553 SOPA301737 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี ป.3 10 ข้อ 32,449 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 ส.ค. 2552 SOPA100334 วิชาสังคม ชุดที่3 ป.1 20 ข้อ 8,183 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ม.ค. 2553 SOPA201197 เรื่อง เราเป็นเด็กดี ป.2 10 ข้อ 25,231 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ต.ค. 2552 SOMA100707 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่22 20 ข้อ 9,710 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 มี.ค. 2553 SOPB501925 เรื่อง ศาสนาในประเทศไทย ป.5 20 ข้อ 15,064 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 มี.ค. 2553 SOPB401823 เรื่อง ศีลธรรมนำชีวีมีสุข ป.4 20 ข้อ 6,000 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 มี.ค. 2553 SOPB602165 เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ป.6 ชุดที่2 15 ข้อ 35,967 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 SOPB600225 วิชาสังคม ป.6 ชุดที่6 20 ข้อ 279,770 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน