ป.6

แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: TEPB611374

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 27 ม.ค. 57 เวลา 18:03 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ข้อมูลและสารสนเทศ , คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการใช้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ผัดผักจานนี้มีกลิ่นหอม และมีสีสันสวยงามน่ารับประทาน
จากข้อความ นักเรียนคิดว่า เป็นการรับรู้ข้อมูลผ่านอวัยวะใดบ้าง

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ใครใช้คอมพิวเตอร์ได้เหมาะสม

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใด ทำหน้าที่คำนวณ และจัดเก็บข้อมูล

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

“แก้วรู้ว่าแกงส้มชามนี้มีรสเปรี้ยว” จากข้อความ การรับรสชาติเปรียบได้กับการทำงานของสิ่งใดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

หากต้องการใช้คอมพิวเตอร์คิดคำนวณ ควรใช้โปรแกรมใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ใครเลือกใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ทำงานได้เหมาะสม

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

กุ๊กต้องการเปิด My Document บน Desktop กุ๊กควรคลิกเมาส์อย่างไร

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีลบแฟ้มเอกสาร

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสม

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดใช้เครื่องมือ

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

 จากภาพ ใช้เครื่องมือในข้อใดวาด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

 ถ้าใช้เครื่องมือจากภาพที่กำหนด จะได้ภาพชนิดใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ใครใช้เครื่องมือในโปรแกรมเพนต์ไม่เหมาะสม

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความลงในภาพที่วาด ควรเลือกใช้เครื่องมือในข้อใด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสัญรูปที่บอกตำแหน่งแทรกข้อความในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ถ้าต้องการพิมพ์ตัวอักษร โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มคำสั่งค้างไว้ จะต้องพิมพ์อย่างไร

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการใช้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ผัดผักจานนี้มีกลิ่นหอม และมีสีสันสวยงามน่ารับประทาน
จากข้อความ นักเรียนคิดว่า เป็นการรับรู้ข้อมูลผ่านอวัยวะใดบ้าง

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ใครใช้คอมพิวเตอร์ได้เหมาะสม

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใด ทำหน้าที่คำนวณ และจัดเก็บข้อมูล

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

“แก้วรู้ว่าแกงส้มชามนี้มีรสเปรี้ยว” จากข้อความ การรับรสชาติเปรียบได้กับการทำงานของสิ่งใดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

หากต้องการใช้คอมพิวเตอร์คิดคำนวณ ควรใช้โปรแกรมใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ใครเลือกใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ทำงานได้เหมาะสม

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

กุ๊กต้องการเปิด My Document บน Desktop กุ๊กควรคลิกเมาส์อย่างไร

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีลบแฟ้มเอกสาร

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสม

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดใช้เครื่องมือ

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

 จากภาพ ใช้เครื่องมือในข้อใดวาด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

 ถ้าใช้เครื่องมือจากภาพที่กำหนด จะได้ภาพชนิดใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ใครใช้เครื่องมือในโปรแกรมเพนต์ไม่เหมาะสม

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความลงในภาพที่วาด ควรเลือกใช้เครื่องมือในข้อใด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสัญรูปที่บอกตำแหน่งแทรกข้อความในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ถ้าต้องการพิมพ์ตัวอักษร โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มคำสั่งค้างไว้ จะต้องพิมพ์อย่างไร

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
20 ส.ค. 2552 TEPB400165 วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4 10 ข้อ 188,001 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 พ.ย. 2552 TEPA300871 เรื่อง รอบรู้ข้อมูล ป.3 19 ข้อ 29,138 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 มี.ค. 2553 TEPA301775 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.3 10 ข้อ 141,499 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ส.ค. 2552 TEPA100415 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่5 18 ข้อ 11,773 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 TEMA000199 การจัดการข้อมูลและการคำนวณในโปรแกรม EXCEL ชุดที่ 5 10 ข้อ 17,409 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ม.ค. 2557 TEMA111327 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ข้อ 171,952 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มิ.ย. 2553 TEPB402831 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 ชุดที่6 20 ข้อ 114,334 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 ส.ค. 2552 TEPB500331 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 ชุดที่ 2 20 ข้อ 46,072 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ม.ค. 2557 TEPB611374 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ข้อ 174,473 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 ธ.ค. 2552 TEPB600925 เรื่อง คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ป.6 17 ข้อ 103,688 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน