ป.6

แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: TEPB611363

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 24 ม.ค. 57 เวลา 17:50 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

“ขั้นตอนแรกที่ควรนำไปวางแผนการทำงาน” จากข้อความนี้ สอดคล้องกับการกระทำของใคร

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการจัดเก็บสิ่งของได้อย่างเหมาะสม

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการจัดเก็บของใช้หรือของเล่นได้ถูกต้อง และเป็นระเบียบ

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการจัดเก็บเอกสารไม่เหมาะสม

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ใครดูแลรักษา และใช้สมบัติส่วนตัวไม่เหมาะสม

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เพราะเหตุใด เราจึงไม่ควรซักกระเป๋าหนัง

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ใครจัดเก็บเอกสารสำคัญได้เหมาะสมที่สุด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการดูแลรักษาเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

เสื้อผ้าประเภทใดไม่ควรเก็บไว้ด้วยกัน

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :


จากภาพควรจัดเก็บอย่างไร

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ใครปฏิบัติได้ถูกต้อง

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีการรีดผ้าที่ถูกต้อง

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

“ตอนเย็นหลังเลิกเรียน ตุ้ยหกล้มในสนามฟุตบอล ทำให้ชายกางเกงลุ่ย” จากข้อความนี้ ตุ้ยควรจะทำการซ่อมแซมกางเกงด้วยวิธีใด จึงจะเหมาะสมที่สุด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

อาหารชนิดใดที่ควรจัดเก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :


จากภาพ ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำ

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องในการทำความสะอาดห้องน้ำ

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ขณะที่เรากำลังอ่านหนังสือสอบอยู่ แล้วแม่ถือของกลับมาจากตลาด เราควรปฏิบัติอย่างไร

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ถ้าแม่ตักเตือนนักเรียน แต่นักเรียนไม่ได้ทำผิด นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการรับประทานอาหาร

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ในวันที่ฝนตก สนามกีฬาเปียกฝน เราสามารถวิ่งเล่นในห้องเรียนได้
จากข้อความนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

“ขั้นตอนแรกที่ควรนำไปวางแผนการทำงาน” จากข้อความนี้ สอดคล้องกับการกระทำของใคร

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการจัดเก็บสิ่งของได้อย่างเหมาะสม

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการจัดเก็บของใช้หรือของเล่นได้ถูกต้อง และเป็นระเบียบ

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการจัดเก็บเอกสารไม่เหมาะสม

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ใครดูแลรักษา และใช้สมบัติส่วนตัวไม่เหมาะสม

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เพราะเหตุใด เราจึงไม่ควรซักกระเป๋าหนัง

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ใครจัดเก็บเอกสารสำคัญได้เหมาะสมที่สุด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการดูแลรักษาเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

เสื้อผ้าประเภทใดไม่ควรเก็บไว้ด้วยกัน

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :


จากภาพควรจัดเก็บอย่างไร

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ใครปฏิบัติได้ถูกต้อง

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีการรีดผ้าที่ถูกต้อง

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

“ตอนเย็นหลังเลิกเรียน ตุ้ยหกล้มในสนามฟุตบอล ทำให้ชายกางเกงลุ่ย” จากข้อความนี้ ตุ้ยควรจะทำการซ่อมแซมกางเกงด้วยวิธีใด จึงจะเหมาะสมที่สุด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

อาหารชนิดใดที่ควรจัดเก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :


จากภาพ ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำ

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องในการทำความสะอาดห้องน้ำ

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ขณะที่เรากำลังอ่านหนังสือสอบอยู่ แล้วแม่ถือของกลับมาจากตลาด เราควรปฏิบัติอย่างไร

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ถ้าแม่ตักเตือนนักเรียน แต่นักเรียนไม่ได้ทำผิด นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการรับประทานอาหาร

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ในวันที่ฝนตก สนามกีฬาเปียกฝน เราสามารถวิ่งเล่นในห้องเรียนได้
จากข้อความนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
22 ม.ค. 2553 TEPA201214 งานบ้าน ป.2 ชุดที่1 20 ข้อ 37,069 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 พ.ย. 2552 TEPA200852 วิชางานประดิษฐ์และงานช่าง ป.2 ชุดที่2 14 ข้อ 12,221 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 มี.ค. 2553 TEPA301761 งานบ้าน ป.3 ชุดที่1 15 ข้อ 32,304 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2553 TEPA103091 วิชางานช่างและงานประดิษฐ์ ป.1 ชุดที่2 17 ข้อ 17,197 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 พ.ย. 2552 TEPB400874 วิชางานบ้าน ป.4 ชุดที่2 20 ข้อ 12,053 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
23 พ.ย. 2552 TEPA300861 วิชางานบ้าน ป.3 ชุดที่3 17 ข้อ 9,198 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 พ.ค. 2557 TEMA111887 เสื้่อผ้าและเครื่่องแต่งกาย 10 ข้อ 25,679 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ม.ค. 2553 TEPA101169 งานช่างและงานประดิษฐ์ ป.1 18 ข้อ 12,936 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 พ.ย. 2552 TEPB500890 วิชางานบ้าน ป.5 ชุดที่2 15 ข้อ 16,138 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ก.พ. 2555 TEPA106549 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่29 10 ข้อ 75,276 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน