ม.3

แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: HEMA311203

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 23 ธ.ค. 56 เวลา 14:52 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นทาสของสารเสพติด

2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วหรือช้าต่างกันหรือไม่

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

ปัญหาของการเกิดสิวและกลิ่นตัว มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในข้อใด

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

การกระทำของวัยรุ่นในเรื่องเพศ ข้อใดถือว่าเป็นการกระทำที่ขาดความยั้งคิดมากที่สุด

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ความเสมอภาคทางเพศ เป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันของเพศชายกับเพศหญิงในเรื่องใด

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเพศ

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

ปัญหาสุขภาพจิตก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางร่างกาย ยกเว้นข้อใด

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

สมรรถภาพทางกายด้านใดที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากที่สุด

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

การที่คนเราจะมีสมรรถภาพทางกายดีได้นั้น ปัจจัยใดสำคัญที่สุด

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

เด็กชายธาวิน เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดของครูผู้สอน ได้วิ่งซิกแซกรอบกรวยที่ตั้งไว้ไป-กลับ 1 รอบ จากข้อความข้างต้นจัดได้ว่าใช้สมรรถภาพทางกายในลักษณะใด

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

การกระทำของบุคคลในข้อใดเห็นได้ชัดว่า เริ่มเกิดความเครียดแล้ว

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

หากปล่อยให้ตนเองมีความเครียดสะสมไว้เป็นเวลานาน จะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้ยกเว้นข้อใด

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ใครจัดการกับความเครียดได้เหมาะสมที่สุด

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

ข้อใดอธิบายประโยชน์ของการจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ชัดเจนที่สุด

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นทาสของสารเสพติด

17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วหรือช้าต่างกันหรือไม่

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

ปัญหาของการเกิดสิวและกลิ่นตัว มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในข้อใด

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

การกระทำของวัยรุ่นในเรื่องเพศ ข้อใดถือว่าเป็นการกระทำที่ขาดความยั้งคิดมากที่สุด

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ความเสมอภาคทางเพศ เป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันของเพศชายกับเพศหญิงในเรื่องใด

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเพศ

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

ปัญหาสุขภาพจิตก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางร่างกาย ยกเว้นข้อใด

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

สมรรถภาพทางกายด้านใดที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากที่สุด

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

การที่คนเราจะมีสมรรถภาพทางกายดีได้นั้น ปัจจัยใดสำคัญที่สุด

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

เด็กชายธาวิน เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดของครูผู้สอน ได้วิ่งซิกแซกรอบกรวยที่ตั้งไว้ไป-กลับ 1 รอบ จากข้อความข้างต้นจัดได้ว่าใช้สมรรถภาพทางกายในลักษณะใด

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

การกระทำของบุคคลในข้อใดเห็นได้ชัดว่า เริ่มเกิดความเครียดแล้ว

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

หากปล่อยให้ตนเองมีความเครียดสะสมไว้เป็นเวลานาน จะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้ยกเว้นข้อใด

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ใครจัดการกับความเครียดได้เหมาะสมที่สุด

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

ข้อใดอธิบายประโยชน์ของการจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ชัดเจนที่สุด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
25 ส.ค. 2552 HEPA200348 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 2 10 ข้อ 16,498 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ก.ย. 2552 HEMA100520 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่8 20 ข้อ 12,003 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ต.ค. 2552 HEMB000759 วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่11 20 ข้อ 16,736 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ก.ย. 2552 HEMA100519 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่7 20 ข้อ 12,977 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 ม.ค. 2553 HEPA101133 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.1 ชุดที่2 15 ข้อ 10,255 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ต.ค. 2552 HEPB400719 แนวข้อสอบพลศึกษา 19 ข้อ 114,649 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ต.ค. 2552 HEMA100730 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่16 20 ข้อ 9,510 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 HEPB500106 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 1 10 ข้อ 20,460 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2552 HEPA200356 ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 ชุด 3 10 ข้อ 9,465 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ม.ค. 2553 HEPA201232 เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ ป.2 ชุดที่1 15 ข้อ 14,852 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน