ม.3

แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMA311174

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 19 ธ.ค. 56 เวลา 18:30 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การแต่งคำประพันธ์ , วรรณกรรมและวรรณคดี

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีการเสนอแนวคิด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงส่วนประกอบของอาหาร

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกลวิธีการแต่งในข้อความต่อไปนี้
     “…สมิงพระรามจึงทูลว่าลักษณะช้างดีต่อเมื่อขี่จึงรู้ว่าดี ม้าดีได้ต้องเอามือต้องหลังดูก่อนจึงจะรู้ว่าดี ทแกล้วทหารก็ดี ถ้าอาสาออกสงครามทำศึกจึงจะรู้ว่าดี ทองนพคุณเล่าขีดลงหน้าศิลาก่อนจึงจะรู้ว่าดี สตรีรูปงามถ้าพร้อมด้วยลักษณะกิริยามารยาทต้องอย่างจึงควรนับว่างาม ถ้าจะให้รู้รสอร่อยได้สัมผัสถูกต้องก่อนจึงนับว่ามีโอชาอร่อย…”

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

     พิณพาทย์ระนาดฆ้อง    ตะโพนกลองร้องเป็นเพลง
ระฆังดังวังเวง                   โหง่งหง่างเหง่งเก่งก่างดัง
ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของคำประพันธ์ข้างต้น

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่ใช่คำสอนเกี่ยวกับการพูด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

     “นางเห็นรูปสุวรรณอยู่ชั้นใน  รูปเงาะสวมไว้ให้คนหลง”
คำที่ขีดเส้นใต้สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตามข้อใด
     ถึงจนทนสู้กัด           เกลือกิน
อย่าเที่ยวแล่เถือเนื้อ       พวกพ้อง
อดอยากเยี่ยงอย่างเสือ   สงวนศักดิ์
โซก็เสาะใส่ท้อง            จับเนื้อกินเอง

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

คำประพันธ์ใดแสดงความเชื่อของสังคมไทย

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์กี่แห่ง
     ผลเดื่อเมื่อสุกไซร้    มีพรรณ
ภายนอกแดงดูฉัน         ชาดบ้าย
ภายในย่อมแมลงวัน      หนอนบ่อน
ดุจดั่งคนใจร้าย             นอกนั้นดูงาม

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

     “ถึงทางลัดตัดทางมากลางนา  ทั้งแฝกคาแขมกกขึ้นรกเรี้ยว”
จากบทประพันธ์ข้างต้นปรากฏชื่อพืชกี่ชนิด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดเป็นตัวอย่างที่น่ายกย่อง
    พันท้ายตกประหม่าสิ้น    สติคิด
โดดจากเรือทูลอุทิศ           โทษร้อง
พันท้ายนรสิงห์ผิด              บทฆ่า เสียเทอญ
หัวกับโขนเรือต้อง              คู่เส้นทำศาล

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความประสงค์ของผู้แต่ง

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีการใช้คำหลาก

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

     ทั้งช่างรูปพรรณสุวรรณกิจ    ช่างประดิษฐ์รัชดาสง่าผอง
อีกช่างถมลายลักษณะจำลอง    อีกช่ำชองเชิงรัตนประกร
คำประพันธ์ที่ยกมาไม่เกี่ยวข้องกับช่างใด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดสอดคล้องกับข้อคิดเรื่องการตระหนักในหน้าที่ของตน

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดมีจินตภาพของความเคลื่อนไหว

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

“เมื่อชั่วพ่อกู กูบำเรอแก่พ่อกู กูบำเรอแก่แม่กู กูได้ตัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแก่พ่อกู”
ข้อความในหลักศิลาจารึกที่ยกมานี้เป็นตัวอย่างที่ดีในข้อใด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

     กวางทรายร่ายกินหญ้า   สุกรป่าพาพวกจร
สุนัขในไล่เห่าหอน               ตามเป็นหมู่พรูเพรียกเสียง
ในคำประพันธ์ที่ยกมานี้มีสัตว์ป่าอยู่กี่ชนิด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำถามเชิงวาทศิลป์

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเวลา

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีการเสนอแนวคิด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงส่วนประกอบของอาหาร

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกลวิธีการแต่งในข้อความต่อไปนี้
     “…สมิงพระรามจึงทูลว่าลักษณะช้างดีต่อเมื่อขี่จึงรู้ว่าดี ม้าดีได้ต้องเอามือต้องหลังดูก่อนจึงจะรู้ว่าดี ทแกล้วทหารก็ดี ถ้าอาสาออกสงครามทำศึกจึงจะรู้ว่าดี ทองนพคุณเล่าขีดลงหน้าศิลาก่อนจึงจะรู้ว่าดี สตรีรูปงามถ้าพร้อมด้วยลักษณะกิริยามารยาทต้องอย่างจึงควรนับว่างาม ถ้าจะให้รู้รสอร่อยได้สัมผัสถูกต้องก่อนจึงนับว่ามีโอชาอร่อย…”

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

     พิณพาทย์ระนาดฆ้อง    ตะโพนกลองร้องเป็นเพลง
ระฆังดังวังเวง                   โหง่งหง่างเหง่งเก่งก่างดัง
ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของคำประพันธ์ข้างต้น

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่ใช่คำสอนเกี่ยวกับการพูด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

     “นางเห็นรูปสุวรรณอยู่ชั้นใน  รูปเงาะสวมไว้ให้คนหลง”
คำที่ขีดเส้นใต้สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตามข้อใด
     ถึงจนทนสู้กัด           เกลือกิน
อย่าเที่ยวแล่เถือเนื้อ       พวกพ้อง
อดอยากเยี่ยงอย่างเสือ   สงวนศักดิ์
โซก็เสาะใส่ท้อง            จับเนื้อกินเอง

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

คำประพันธ์ใดแสดงความเชื่อของสังคมไทย

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์กี่แห่ง
     ผลเดื่อเมื่อสุกไซร้    มีพรรณ
ภายนอกแดงดูฉัน         ชาดบ้าย
ภายในย่อมแมลงวัน      หนอนบ่อน
ดุจดั่งคนใจร้าย             นอกนั้นดูงาม

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

     “ถึงทางลัดตัดทางมากลางนา  ทั้งแฝกคาแขมกกขึ้นรกเรี้ยว”
จากบทประพันธ์ข้างต้นปรากฏชื่อพืชกี่ชนิด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดเป็นตัวอย่างที่น่ายกย่อง
    พันท้ายตกประหม่าสิ้น    สติคิด
โดดจากเรือทูลอุทิศ           โทษร้อง
พันท้ายนรสิงห์ผิด              บทฆ่า เสียเทอญ
หัวกับโขนเรือต้อง              คู่เส้นทำศาล

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความประสงค์ของผู้แต่ง

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีการใช้คำหลาก

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

     ทั้งช่างรูปพรรณสุวรรณกิจ    ช่างประดิษฐ์รัชดาสง่าผอง
อีกช่างถมลายลักษณะจำลอง    อีกช่ำชองเชิงรัตนประกร
คำประพันธ์ที่ยกมาไม่เกี่ยวข้องกับช่างใด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดสอดคล้องกับข้อคิดเรื่องการตระหนักในหน้าที่ของตน

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดมีจินตภาพของความเคลื่อนไหว

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

“เมื่อชั่วพ่อกู กูบำเรอแก่พ่อกู กูบำเรอแก่แม่กู กูได้ตัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแก่พ่อกู”
ข้อความในหลักศิลาจารึกที่ยกมานี้เป็นตัวอย่างที่ดีในข้อใด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

     กวางทรายร่ายกินหญ้า   สุกรป่าพาพวกจร
สุนัขในไล่เห่าหอน               ตามเป็นหมู่พรูเพรียกเสียง
ในคำประพันธ์ที่ยกมานี้มีสัตว์ป่าอยู่กี่ชนิด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำถามเชิงวาทศิลป์

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเวลา

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
18 ก.ย. 2552 THMA100504 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่7 15 ข้อ 18,337 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
8 มิ.ย. 2556 THMB609762 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2547) ชุดที่4 20 ข้อ 10,667 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 มิ.ย. 2553 THPB002969 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่3 19 ข้อ 12,337 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ม.ค. 2555 THPB406183 การอ่านบทร้อยกรอง ร้อยแก้ว อาขยาน ป.4 15 ข้อ 42,346 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100504 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่7 15 ข้อ 18,337 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 พ.ค. 2554 THMB603754 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2544) ชุดที่9 20 ข้อ 6,588 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2553 THPB002997 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่13 19 ข้อ 11,852 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2553 THPB002999 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่14 20 ข้อ 10,702 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2552 THMA200565 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่5 20 ข้อ 21,741 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 มิ.ย. 2553 THPB002971 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่4 20 ข้อ 10,202 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน