เรื่อง การสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ ป.1

วิชา
ศิลปะ
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
18 ข้อ
เวลา
35 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ