เรื่อง การเขียนภาพระบายสี ป.1
ศิลปะ | 12.9K views

วิชา
ศิลปะ
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
17 ข้อ
เวลา
30 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ