ม.6

แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610881

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 7 ต.ค. 56 เวลา 18:48 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :

จำนวนสมาชิกที่เป็นไปได้อย่างน้อยที่สุดของเซต เท่ากับเท่าใด
เมื่อกำหนดให้ C คือ เพาเวอร์เซตของ D ซึ่ง D = {x | x ∈ Z} และ A เป็นสับเซตของ Z และ Z เป็นสับเซตของ B เมื่อ A = {1,3,5} และ Z∪B = {1,2,3,5,6,7,8}

2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับการอ้างเหตุผลข้อนี้
เหตุ
   1. a|45 ∧ b|90
   2. b|90 → 15|ab
   3. ab|90
ผล b|90 ∨ (a|45 → 15|ab)

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

ถ้า p,q,r,s เป็นประพจน์ใดๆ แล้ว หาก p∨q มีค่าความจริงเป็น T, r→s มีค่าความจริงเป็น T แต่ s↔p มีค่าความจริงเป็น F แล้ว q∨r มีค่าความจริงเหมือนกับข้อใด

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

จงหา Domain ของความสัมพันธ์ต่อไปนี้

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

จงหาคำตอบที่เป็นจำนวนจริงของ |x+1| + √(2x+1) = ½

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

จงหา C = {(x,y) ∈ A×B | x ≥ 0, y ≤ 0} เมื่อกำหนดให้
   A = {x ∈ I | |x+4|-5 = 0}
   B = {y ∈ I | y2+4y-12 = 0}

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

พาราโบลาแนวตั้งที่มีจุดยอดอยู่บนวงกลม x2 + y2 = 4 และมีจุดโฟกัสอยู่ที่จุดตัดของเส้นตรง x+y = 4 และ y-x = 3 จะมีสมการคือข้อใด

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

จงหาโดเมนของ log(2x-4) + log(3x-1) = y

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

จงหาเซตคำตอบของสมการต่อไปนี้
22x+4 = 3 × 2x+1 + 10

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

กำหนดให้ 3•2x - 2 - 2-x = 0 และ y = x2 + 2x -4
ถ้า A เป็นซิงกูลาร์เมตริกซ์โดย A = จงหาค่าของ z

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

ถ้า det(A + 2At) + 4 = 0 และ A =
จงหา detA + (1/9)detA-1

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

กำหนดให้ AB = และ AC = และ C =  จงหา B + A-1

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = [2x-3]/[x+1]
จงหา [f -1(a+1)]/[f -1(a-2)]

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

สมยศกับสมชายนัดเจอกันที่ห้างสยามพารากอน เวลา 18.00 น. ในวันหนึ่ง สมยศขับรถยนต์ส่วนตัว แต่สมชายนั่งรถไฟฟ้า โดยปกติสมยศจะใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 20 นาทีจากที่ทำงาน ด้วยความน่าจะเป็น 70% ส่วนสมยศใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม รถไฟฟ้าอาจจะขัดข้องได้ซึ่งพบว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเพียง 5% เท่านั้น จงหาความน่าจะเป็นที่สมยศและสมชายจะไม่ได้เจอกันตามเวลานัดหมายในเย็นวันนั้น

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

กล่อง 2 กล่องมีลูกอมกล่องละ 4 เม็ด ซึ่งลูกอมมี 2 ชนิด คือ A และ B อย่างละ 4 เม็ด ถ้ากล่องที่ 1 มีลูกอมชนิด A อยู่ 1 เม็ด จงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกอมกล่องละ 1 เม็ด แล้วได้ลูกอมชนิดเดียวกัน

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

จำนวนสมาชิกที่เป็นไปได้อย่างน้อยที่สุดของเซต เท่ากับเท่าใด
เมื่อกำหนดให้ C คือ เพาเวอร์เซตของ D ซึ่ง D = {x | x ∈ Z} และ A เป็นสับเซตของ Z และ Z เป็นสับเซตของ B เมื่อ A = {1,3,5} และ Z∪B = {1,2,3,5,6,7,8}

17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับการอ้างเหตุผลข้อนี้
เหตุ
   1. a|45 ∧ b|90
   2. b|90 → 15|ab
   3. ab|90
ผล b|90 ∨ (a|45 → 15|ab)

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

ถ้า p,q,r,s เป็นประพจน์ใดๆ แล้ว หาก p∨q มีค่าความจริงเป็น T, r→s มีค่าความจริงเป็น T แต่ s↔p มีค่าความจริงเป็น F แล้ว q∨r มีค่าความจริงเหมือนกับข้อใด

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

จงหา Domain ของความสัมพันธ์ต่อไปนี้

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

จงหาคำตอบที่เป็นจำนวนจริงของ |x+1| + √(2x+1) = ½

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

จงหา C = {(x,y) ∈ A×B | x ≥ 0, y ≤ 0} เมื่อกำหนดให้
   A = {x ∈ I | |x+4|-5 = 0}
   B = {y ∈ I | y2+4y-12 = 0}

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

พาราโบลาแนวตั้งที่มีจุดยอดอยู่บนวงกลม x2 + y2 = 4 และมีจุดโฟกัสอยู่ที่จุดตัดของเส้นตรง x+y = 4 และ y-x = 3 จะมีสมการคือข้อใด

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

จงหาโดเมนของ log(2x-4) + log(3x-1) = y

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

จงหาเซตคำตอบของสมการต่อไปนี้
22x+4 = 3 × 2x+1 + 10

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

กำหนดให้ 3•2x - 2 - 2-x = 0 และ y = x2 + 2x -4
ถ้า A เป็นซิงกูลาร์เมตริกซ์โดย A = จงหาค่าของ z

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

ถ้า det(A + 2At) + 4 = 0 และ A =
จงหา detA + (1/9)detA-1

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

กำหนดให้ AB = และ AC = และ C =  จงหา B + A-1

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = [2x-3]/[x+1]
จงหา [f -1(a+1)]/[f -1(a-2)]

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

สมยศกับสมชายนัดเจอกันที่ห้างสยามพารากอน เวลา 18.00 น. ในวันหนึ่ง สมยศขับรถยนต์ส่วนตัว แต่สมชายนั่งรถไฟฟ้า โดยปกติสมยศจะใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 20 นาทีจากที่ทำงาน ด้วยความน่าจะเป็น 70% ส่วนสมยศใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม รถไฟฟ้าอาจจะขัดข้องได้ซึ่งพบว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเพียง 5% เท่านั้น จงหาความน่าจะเป็นที่สมยศและสมชายจะไม่ได้เจอกันตามเวลานัดหมายในเย็นวันนั้น

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

กล่อง 2 กล่องมีลูกอมกล่องละ 4 เม็ด ซึ่งลูกอมมี 2 ชนิด คือ A และ B อย่างละ 4 เม็ด ถ้ากล่องที่ 1 มีลูกอมชนิด A อยู่ 1 เม็ด จงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกอมกล่องละ 1 เม็ด แล้วได้ลูกอมชนิดเดียวกัน

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
9 ก.ย. 2553 MAPB003201 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่11 20 ข้อ 11,076 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2552 MAPB500375 วิชาคณิตศาสตร์ป.5 ชุดที่5 10 ข้อ 383,067 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 มิ.ย. 2555 MAPB407752 เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็น ป.4 15 ข้อ 21,058 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 เม.ย. 2553 MAMA002459 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่9 20 ข้อ 16,228 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 มิ.ย. 2556 MAMB609768 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่1 14 ข้อ 9,712 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 พ.ค. 2553 MAMA002589 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่23 17 ข้อ 14,661 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 พ.ค. 2553 MAMA002563 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่17 20 ข้อ 13,172 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 ก.พ. 2553 MAPB501415 เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ป.5 10 ข้อ 43,259 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 พ.ค. 2553 MAMA002561 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่16 20 ข้อ 12,532 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 ก.ค. 2555 MAMB407878 คณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่2 15 ข้อ 133,568 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน