ม.3

บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA310648

จำนวนข้อ

: 18 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 21 ก.ย. 56 เวลา 23:05 น.

ผู้สร้าง : Chef Sentai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/18
คำถาม :

ข้อใดคือไม่ใช่วิธีการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

2

ข้อที่ 2/18
คำถาม :

ข้อใดเป็นระบบสมการเชิงเส้นเส้นสองตัวแปร(a/b หมายถึง เศษ a ส่วน b)

3

ข้อที่ 3/18
คำถาม :

จงแก้ระบบสมการ x + y = 35 และ x = y – 7

4

ข้อที่ 4/18
คำถาม :

จงแก้ระบบสมการ x + y = 56 และ y = x + 72

5

ข้อที่ 5/18
คำถาม :

จงแก้ระบบสมการ y = 5x+70 และ 8x - 3y = -14

6

ข้อที่ 6/18
คำถาม :

จงแก้ระบบสมการ x = -3y และ 7x – 2y = -69

7

ข้อที่ 7/18
คำถาม :

จงแก้ระบบสมการ 3x - 7y = 2 และ x + 4y = 1

8

ข้อที่ 8/18
คำถาม :

จงแก้ระบบสมการ x + y = 16 และ x - y = 28

9

ข้อที่ 9/18
คำถาม :

จงแก้ระบบสมการ x + 20y = 160 และ -x + 60y = 160

10

ข้อที่ 10/18
คำถาม :

จงแก้ระบบสมการ x + 10y = 160 และ -x + 70y = 254

11

ข้อที่ 11/18
คำถาม :

จงแก้ระบบสมการ 3x - 4y = 50 และ 6x - 8y = 75

12

ข้อที่ 12/18
คำถาม :

จงแก้ระบบสมการ 2x + 3y = 4 และ 5x - 3y = 8

13

ข้อที่ 13/18
คำถาม :

จงแก้ระบบสมการ x - 2y = 16 และ y + 3 = 3x

14

ข้อที่ 14/18
คำถาม :

จงแก้ระบบสมการ x - 2y = 16 และ y + 3 = 3x

15

ข้อที่ 15/18
คำถาม :

จงแก้ระบบสมการ x - 5y = 33 และ -4x + 7y = -41

16

ข้อที่ 16/18
คำถาม :

จงแก้ระบบสมการ x = 5y + 7 และ 4x + 9y = 28

17

ข้อที่ 17/18
คำถาม :

ในฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงไก่และหมู ซึ่งนับขาได้ 264 ขา และนับหัวได้ 89 หัว จงหาจำนวนของไก่และหมูว่ามีอย่างละเท่าใด

18

ข้อที่ 18/18
คำถาม :

ผลบวกของจำนวนสองจำนวนของจำนวนเป็น -42 และผลต่างของจำนวนทั้งสองเป็น 52 จงหาจำนวนสองจำนวนนี้

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..

คลังข้อสอบ,

 

ข้อสอบ,

 

รวมข้อสอบ,

 

ข้อสอบพร้อมเฉลย,

 

tu get,

 

เลข,

 

คณิต,

 

คณิตศาสตร์,

 

วิทย์,

 

วิทยาศาสตร์,

 

ฟิสิกส์,

 

เคมี,

 

ชีวะ,

 

ชีววิทยา,

 

สุขศึกษา,

 

พละ,

 

พลศึกษา,

 

สังคม,

 

สังคมศึกษา,

 

วิทย์ทั่วไป,

 

ข้อสอบวัดระดับ,

 

ศิลปะ,

 

การงาน,

 

การงานอาชีพ,

 

เทคโนโลยี,

 

ภาษาจีน,

 

ภาษาญี่ปุ่น,

 

ภาษาอังกฤษ,

 

pat,

 

gat,

 

ข้อสอบ reading ,

 

writing,

 

listening ,

 

ข้อสอบโอเน็ต,

 

ข้อสอบ Onet,

 

เซลล์,

 

แรง,

 

ปริมาตร,

 

ดาราศาสตร์,

 

ห่วงโซ่อาหาร,

 

การสืบพันธุ์,

 

พืช,

 

การลำเลียง,

 

จำนวนเต็ม,

 

ครน,

 

หรม,

 

คูณร่วมน้อย,

 

หารร่วมมาก,

 

บวก ลบ คูณ หาร,

 

ตัวสะกด,

 

ภาษาไทย,

 

คำควบกล้ำ,

 

เก็งข้อสอบ,

 

ติวสอบ,

 

แบบฝึกหัด,

 

เฉลย,

 

กฏหมาย,

 

ดนตรี,

 

ดนตรีไทย,

 

ดนตรีสากล,

 

เพลง,

 

เพลงชาติ,

 

พุทธประวัติ,

 

ศาสนา,

 

คำศัพท์,

 

ข้อสอบปฐมวัย,

 

ข้อสอบอนุบาล,

 

โตไปไม่โกง,

 

คณิตเบื้องต้น,

 

cu tep,

 

สอบเข้า ม.1,

 

รับตรง58,

 

สอบตรง58,

 

clearing house ,

 

เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,

 

ONET,

 

GAT PAT,

 

ติว,

 

ติวGAT,

 

เชื่อมโยง,

 

ภาษาญี่ปุ่น,

 

ความถนัด,

 

ภาษาจีน,

 

เกษตร,

 

ข้อสอบ,

 

คลังข้อสอบ,

 

admission,

 

แอดมิชชั่น,

 

รับตรง,

 

โควต้า,

 

สอบตรง,

 

วิทยาศาสตร์,

 

คณิตศาสตร์,

 

สังคม,

 

ภาษาไทย,

 

กลอน,

 

ติวเข้ม,

 

สอบเข้า,

 

สอบเข้า เตรียม,

 

สอบเข้าสาธิต,

 

สอบเข้ามหิดล,

 

สอบเข้าสวนกุหลาบ