ป.5

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: TEPB510303

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น

: ป.5

สร้างเมื่อ

: 30 ก.ค. 56 เวลา 02:11 น.

ผู้สร้าง : Krupim_maekham

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์(Super Computer) คือข้อใด?

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe Computer) คือข้อใด?

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer) คือข้อใด?

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ไมโครคอมพิวเตอร์(Micro Computer) คือข้อใด?

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เป็นคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ตามสำนักงาน บ้าน โรงเรียน มีราคาถูก และมีประสิทธิภาพสูง

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในธุรกิจสายการบิน ธนาคาร ได้แก่ข้อใด?

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสำรวจอวกาศ พยากรณ์อากาศ และใช้วิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม ได้แก่ข้อใด?

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

คอมพิวเตอร์วางตัก หรือเรียกอีกอย่างว่าอย่างไร?

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดที่รัฐบาลจัดสรรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของรักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(พ.ศ.2555) ?

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

คอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในการประมวลผลต่างๆ เช่นดูหนัง ฟังเพลง พิมพ์รายงาน เล่นเกม ได้แก่ข้อใด?

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีุคุณสมบัติใกล้เคียงกับเดสก์ท๊อป แต่มีขนาดเล็กกว่า น้ำหนักเบา พกพาสะดวกได้แก่ข้อใด?

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าโน๊ตบุ๊ค ต้นทุนต่ำ จุดประสงค์หลักคือนิยมใช้ในการเข้าเว็บไซต์ รับ-ส่งอีเมลล์ หรือสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต?

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

คอมพิวเตอร์มีขั้นตอนการทำงานกี่ขั้นตอน ได้แก่อะไรบ้าง?

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยระบบใด?

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนซึ่งสามารถจับต้องได้ เราเรียกว่าอะไร?

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

โปรแกรมการทำงานที่ต้องการนำเสนอผลงานให้ทราบทางจอมอนิเตอร์ คือโปรแกรมใด?

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

แบบตัวอักษรภาษาไทยที่นิยมใช้กันมาก คือแบบใด?

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ส่วนที่เป็นสมองของคอมพิวเตอร์ คือข้อใด?

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า คือชิ้นใด?

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์(Super Computer) คือข้อใด?

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe Computer) คือข้อใด?

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer) คือข้อใด?

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ไมโครคอมพิวเตอร์(Micro Computer) คือข้อใด?

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เป็นคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ตามสำนักงาน บ้าน โรงเรียน มีราคาถูก และมีประสิทธิภาพสูง

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในธุรกิจสายการบิน ธนาคาร ได้แก่ข้อใด?

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสำรวจอวกาศ พยากรณ์อากาศ และใช้วิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม ได้แก่ข้อใด?

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

คอมพิวเตอร์วางตัก หรือเรียกอีกอย่างว่าอย่างไร?

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดที่รัฐบาลจัดสรรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของรักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(พ.ศ.2555) ?

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

คอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในการประมวลผลต่างๆ เช่นดูหนัง ฟังเพลง พิมพ์รายงาน เล่นเกม ได้แก่ข้อใด?

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีุคุณสมบัติใกล้เคียงกับเดสก์ท๊อป แต่มีขนาดเล็กกว่า น้ำหนักเบา พกพาสะดวกได้แก่ข้อใด?

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าโน๊ตบุ๊ค ต้นทุนต่ำ จุดประสงค์หลักคือนิยมใช้ในการเข้าเว็บไซต์ รับ-ส่งอีเมลล์ หรือสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต?

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

คอมพิวเตอร์มีขั้นตอนการทำงานกี่ขั้นตอน ได้แก่อะไรบ้าง?

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยระบบใด?

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนซึ่งสามารถจับต้องได้ เราเรียกว่าอะไร?

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

โปรแกรมการทำงานที่ต้องการนำเสนอผลงานให้ทราบทางจอมอนิเตอร์ คือโปรแกรมใด?

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

แบบตัวอักษรภาษาไทยที่นิยมใช้กันมาก คือแบบใด?

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ส่วนที่เป็นสมองของคอมพิวเตอร์ คือข้อใด?

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า คือชิ้นใด?

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน