ม.1

แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ม.1) ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA110274

จำนวนข้อ

: 25 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 26 ก.ค. 56 เวลา 18:43 น.

ผู้สร้าง : Nessi_ice_chocolate

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/25
คำถาม :

วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร

2

ข้อที่ 2/25
คำถาม :

วิทยาศาสตร์ อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามข้อใด

3

ข้อที่ 3/25
คำถาม :

นักวิทยาศาสตร์คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเช่นไร

4

ข้อที่ 4/25
คำถาม :

กลุ่มบุคคลที่จัดว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ได้แก่บุคคลในข้อใด

5

ข้อที่ 5/25
คำถาม :

นักวิทยาศาสตร์ท่านใด นับว่าเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์

6

ข้อที่ 6/25
คำถาม :

นักวิทยาศาสตร์ ทำการทดลองเพื่ออะไร

7

ข้อที่ 7/25
คำถาม :

นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ทำงานลักษณะใด

8

ข้อที่ 8/25
คำถาม :

ในการตั้งปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ต้องยึดอะไรเป็นหลัก

9

ข้อที่ 9/25
คำถาม :

ถ้ากำหนดตัวเลขต่อไปนี้แทนขั้นตอยของการศึกษาวิทยาศาสตร์ 1 = การตั้งสมมติฐาน 2 = การสังเกตและการตั้งปัญหา 3 = การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป 4 = การทดลอง ข้อใดแสดงลำดับขั้นตอนของการศึกษาอย่างถูกต้อง

10

ข้อที่ 10/25
คำถาม :

ข้อใดแสดงความหมายของสมมติฐาน

11

ข้อที่ 11/25
คำถาม :

สมมติฐานต่างจากการคาดเดาอย่างไร

12

ข้อที่ 12/25
คำถาม :

ในการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ ต้องยึดอะไรเป็นหลักโดยตรง

13

ข้อที่ 13/25
คำถาม :

การสังเกตทำให้เกิดอะไรขึ้นเป็นอันดับแรก

14

ข้อที่ 14/25
คำถาม :

ในการออกแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต้องยึดอะไรเป็นหลัก

15

ข้อที่ 15/25
คำถาม :

การตรวจสอบสมมติฐานที่ใช้กันมากที่สุดในทางวิทยาศาสตร์คืออะไร

16

ข้อที่ 16/25
คำถาม :

การทดลองเรื่องเดียวกัน ซ้ำกันหลายๆครั้งเพื่ออะไร

17

ข้อที่ 17/25
คำถาม :

เมื่อผลการทดลองไม่เป็นไปตามสมมติฐานจะทำอย่างไร

18

ข้อที่ 18/25
คำถาม :

สมมติฐานจะเปลี่ยนมาเป็นทฤษฎีได้ต่อเมื่อ

19

ข้อที่ 19/25
คำถาม :

กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ มีลักษณะสำคัญคืออะไร

20

ข้อที่ 20/25
คำถาม :

การที่นักวิทยาศาสตร์รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็เพื่อ

21

ข้อที่ 21/25
คำถาม :

เมื่อนักเรียนสังเกตเทียนไขที่กำลังติดไฟ ส่วนใดของเทียนไขที่ลุกไหม้

22

ข้อที่ 22/25
คำถาม :

เปลวเทียนไขแบ่งออกได้กี่ชั้น

23

ข้อที่ 23/25
คำถาม :

สัตว์จำพวกแมลง (มด,ยุง,ปลวก,...)อาจแบ่งลำตัวออกได้กี่ส่วน ส่วนใดที่ใหญ่ที่สุด และมีกี่ขา

24

ข้อที่ 24/25
คำถาม :

นักเรียนอาจเทียบเวลาการแกว่งของชิงช้ากับข้อใด

25

ข้อที่ 25/25
คำถาม :

การรับรู้ในเรื่องใด ไม่ใช้ เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..

คลังข้อสอบ,

 

ข้อสอบ,

 

รวมข้อสอบ,

 

ข้อสอบพร้อมเฉลย,

 

tu get,

 

เลข,

 

คณิต,

 

คณิตศาสตร์,

 

วิทย์,

 

วิทยาศาสตร์,

 

ฟิสิกส์,

 

เคมี,

 

ชีวะ,

 

ชีววิทยา,

 

สุขศึกษา,

 

พละ,

 

พลศึกษา,

 

สังคม,

 

สังคมศึกษา,

 

วิทย์ทั่วไป,

 

ข้อสอบวัดระดับ,

 

ศิลปะ,

 

การงาน,

 

การงานอาชีพ,

 

เทคโนโลยี,

 

ภาษาจีน,

 

ภาษาญี่ปุ่น,

 

ภาษาอังกฤษ,

 

pat,

 

gat,

 

ข้อสอบ reading ,

 

writing,

 

listening ,

 

ข้อสอบโอเน็ต,

 

ข้อสอบ Onet,

 

เซลล์,

 

แรง,

 

ปริมาตร,

 

ดาราศาสตร์,

 

ห่วงโซ่อาหาร,

 

การสืบพันธุ์,

 

พืช,

 

การลำเลียง,

 

จำนวนเต็ม,

 

ครน,

 

หรม,

 

คูณร่วมน้อย,

 

หารร่วมมาก,

 

บวก ลบ คูณ หาร,

 

ตัวสะกด,

 

ภาษาไทย,

 

คำควบกล้ำ,

 

เก็งข้อสอบ,

 

ติวสอบ,

 

แบบฝึกหัด,

 

เฉลย,

 

กฏหมาย,

 

ดนตรี,

 

ดนตรีไทย,

 

ดนตรีสากล,

 

เพลง,

 

เพลงชาติ,

 

พุทธประวัติ,

 

ศาสนา,

 

คำศัพท์,

 

ข้อสอบปฐมวัย,

 

ข้อสอบอนุบาล,

 

โตไปไม่โกง,

 

คณิตเบื้องต้น,

 

cu tep,

 

สอบเข้า ม.1,

 

รับตรง58,

 

สอบตรง58,

 

clearing house ,

 

เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,

 

ONET,

 

GAT PAT,

 

ติว,

 

ติวGAT,

 

เชื่อมโยง,

 

ภาษาญี่ปุ่น,

 

ความถนัด,

 

ภาษาจีน,

 

เกษตร,

 

ข้อสอบ,

 

คลังข้อสอบ,

 

admission,

 

แอดมิชชั่น,

 

รับตรง,

 

โควต้า,

 

สอบตรง,

 

วิทยาศาสตร์,

 

คณิตศาสตร์,

 

สังคม,

 

ภาษาไทย,

 

กลอน,

 

ติวเข้ม,

 

สอบเข้า,

 

สอบเข้า เตรียม,

 

สอบเข้าสาธิต,

 

สอบเข้ามหิดล,

 

สอบเข้าสวนกุหลาบ