ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB609750

จำนวนข้อ

: 28 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 6 มิ.ย. 56 เวลา 17:58 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/28
คำถาม :

เอกภพสัมพัทธ์ในข้อใดที่ทำให้ข้อความ (∀x[x^2 ≤ 2x+3])∧(∃y[y^2-4 > 0]) มีค่าความจริงเป็นจริง

ข้อที่ 2/28
คำถาม :

กำหนดให้ p, q, r เป็นประพจน์ ถ้าประพจน์ p→(q∧r) มีความจริงเป็นเท็จ และ (p∧q)↔r มีค่าความจริงเป็นจริงแล้ว พิจารณาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ ก. (p↔q)↔~r ข. p↔(qV~r) ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 3/28
คำถาม :

กำหนดให้ A, B, C เป็นเซต ถ้า n(B) = 42, n(C) = 28, n(A∩C) = 8, n(A∩B∩C) = 3, n(A∩B∩C’) = 2, n(A∩B’∩C’) = 20 และ n(A∪B∪C) = 80 แล้ว n(A’∩B∩C) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 4/28
คำถาม :

A∩B คือช่วงในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 5/28
คำถาม :

ให้ A, B และ F เป็นเซตซึ่งกำหนดดังนี้ A = [1, 2, 3, 4, 5, 6] B = {{1}, {1, 2}, {1, 2, 3}, {1, 2, 3, 4}} F = {f : B↔A | f(x)∉x ทุกเซต x∈B} จำนวนสมาชิกของ F เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 6/28
คำถาม :

กำหนดให้ x+1 และ x–1 เป็นตัวประกอบของพหุนาม p(x) = 3x^3 + x^2 – ax + b เมื่อ a, b เป็นค่าคงตัว เศษเหลือที่ได้จากการหาร p(x) ด้วย x–a–b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 7/28
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 8/28
คำถาม :

ข้อที่ 9/28
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ผิด

ข้อที่ 10/28
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยม ABC มี a, b และ c เป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุม A, B และ C ตามลำดับ ถ้า cosB = 1/4 และ (a+b+c)(a–b+c) = 30 แล้ว 3c มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 11/28
คำถาม :

กำหนดให้ ℓ เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด (1, 4) และมีความชันเท่ากับ 3/4 ถ้าเส้นตรง ℓ สัมผัสวงกลม C ซึ่งมีจุดศูนย์กลางที่จุด (1, 2) แล้วจุดใดต่อไปนี้เป็นจุดบนวงกลม C

ข้อที่ 12/28
คำถาม :

กำหนดให้ A และ B เป็นจุดโฟกัสของวงรี x^2 + 2y^2 + 4x – 4y + 2 = 0 และวงรีนี้ตัดแกน X ที่จุด C และ D โดยทำให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยม พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ข. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เท่ากับ 4√2 ตารางหน่วย ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อที่ 13/28
คำถาม :

เซตคำตอบของอสมการเป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 14/28
คำถาม :

ข้อที่ 15/28
คำถาม :

เอกภพสัมพัทธ์ในข้อใดที่ทำให้ข้อความ (∀x[x^2 ≤ 2x+3])∧(∃y[y^2-4 > 0]) มีค่าความจริงเป็นจริง

ข้อที่ 16/28
คำถาม :

กำหนดให้ p, q, r เป็นประพจน์ ถ้าประพจน์ p→(q∧r) มีความจริงเป็นเท็จ และ (p∧q)↔r มีค่าความจริงเป็นจริงแล้ว พิจารณาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ ก. (p↔q)↔~r ข. p↔(qV~r) ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 17/28
คำถาม :

กำหนดให้ A, B, C เป็นเซต ถ้า n(B) = 42, n(C) = 28, n(A∩C) = 8, n(A∩B∩C) = 3, n(A∩B∩C’) = 2, n(A∩B’∩C’) = 20 และ n(A∪B∪C) = 80 แล้ว n(A’∩B∩C) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 18/28
คำถาม :

A∩B คือช่วงในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 19/28
คำถาม :

ให้ A, B และ F เป็นเซตซึ่งกำหนดดังนี้ A = [1, 2, 3, 4, 5, 6] B = {{1}, {1, 2}, {1, 2, 3}, {1, 2, 3, 4}} F = {f : B↔A | f(x)∉x ทุกเซต x∈B} จำนวนสมาชิกของ F เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 20/28
คำถาม :

กำหนดให้ x+1 และ x–1 เป็นตัวประกอบของพหุนาม p(x) = 3x^3 + x^2 – ax + b เมื่อ a, b เป็นค่าคงตัว เศษเหลือที่ได้จากการหาร p(x) ด้วย x–a–b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 21/28
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อที่ 22/28
คำถาม :

ข้อที่ 23/28
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ผิด

ข้อที่ 24/28
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยม ABC มี a, b และ c เป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุม A, B และ C ตามลำดับ ถ้า cosB = 1/4 และ (a+b+c)(a–b+c) = 30 แล้ว 3c มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 25/28
คำถาม :

กำหนดให้ ℓ เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด (1, 4) และมีความชันเท่ากับ 3/4 ถ้าเส้นตรง ℓ สัมผัสวงกลม C ซึ่งมีจุดศูนย์กลางที่จุด (1, 2) แล้วจุดใดต่อไปนี้เป็นจุดบนวงกลม C

ข้อที่ 26/28
คำถาม :

กำหนดให้ A และ B เป็นจุดโฟกัสของวงรี x^2 + 2y^2 + 4x – 4y + 2 = 0 และวงรีนี้ตัดแกน X ที่จุด C และ D โดยทำให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยม พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ข. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เท่ากับ 4√2 ตารางหน่วย ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อที่ 27/28
คำถาม :

เซตคำตอบของอสมการเป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 28/28
คำถาม :

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน