ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPA200961

จำนวนข้อ

: 36 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.2

สร้างเมื่อ

: 11 ธ.ค. 52 เวลา 17:20 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การบวก ลบ คูณ หาร

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/36
คำถาม :

88 – (5 × 6) = .......

ข้อที่ 2/36
คำถาม :

120 + (9 × 3) = 120 + .......

ข้อที่ 3/36
คำถาม :

มีเงินอยู่ 300 บาท ซื้อเสื้อ 1 ตัว ราคา 255 บาท เงินที่เหลือแบ่งให้เด็ก 5 คน คนละเท่าๆกัน เด็กจะได้รับเงินคนละกี่บาท จากโจทย์ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ข้อที่ 4/36
คำถาม :

มีเงินอยู่ 300 บาท ซื้อเสื้อ 1 ตัว ราคา 255 บาท เงินที่เหลือแบ่งให้เด็ก 5 คน คนละเท่าๆกัน เด็กจะได้รับเงินคนละกี่บาท

ข้อที่ 5/36
คำถาม :

ขายแอปเปิล 9 ผล เป็นเงิน 111 บาท ได้กำไร 30 บาท ซื้อแอปเปิลมาราคาผลละกี่บาท จากโจทย์ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังข้อใด

ข้อที่ 6/36
คำถาม :

ขายแอปเปิล 9 ผล เป็นเงิน 111 บาท ได้กำไร 30 บาท ซื้อแอปเปิลมาราคาผลละกี่บาท สิ่งที่โจทย์ถามคือข้อใด

ข้อที่ 7/36
คำถาม :

ขายแอปเปิล 9 ผล เป็นเงิน 111 บาท ได้กำไร 30 บาท ซื้อแอปเปิลมาราคาผลละกี่บาท

ข้อที่ 8/36
คำถาม :

(12 × 6) + (81 ÷ 9) = .......

ข้อที่ 9/36
คำถาม :

164 – (72 ÷ 8) = .......

ข้อที่ 10/36
คำถาม :

(12 × 7) - 56 = .......

ข้อที่ 11/36
คำถาม :

ซื้อหนังสือ 4 เล่ม เล่มละ 32 บาท เหลือเงินอีก 172 บาท เดิมมีเงินกี่บาท

ข้อที่ 12/36
คำถาม :

มีปากกา 42 ด้าม แบ่งให้เด็ก 5 คน คนละ 3 ด้าน เหลือปากกากี่ด้าม จากโจทย์เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ข้อที่ 13/36
คำถาม :

มีปากกา 42 ด้าม แบ่งให้เด็ก 5 คน คนละ 3 ด้าน เหลือปากกากี่ด้าม

ข้อที่ 14/36
คำถาม :

ซื้อไข่ไก่มา 68 ฟอง ทำขนมไป 20 ฟอง ที่เหลือทอดวันละ 3 ฟอง จะทอดไข่ได้กี่วัน

ข้อที่ 15/36
คำถาม :

ซื้อนมมา 3 ลัง ลังละ 12 กล่องแบ่งให้เด็กคนละ 4 กล่อง จะแบ่งให้เด็กได้กี่คน จากโจทย์ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ข้อที่ 16/36
คำถาม :

ซื้อนมมา 3 ลัง ลังละ 12 กล่องแบ่งให้เด็กคนละ 4 กล่อง จะแบ่งให้เด็กได้กี่คน

ข้อที่ 17/36
คำถาม :

(13 × 5) - 18 = ....... – 18 ต้องเติมตัวเลขใดลงในช่องว่าง

ข้อที่ 18/36
คำถาม :

(.......) × 3 = 24 ต้องเติมข้อใดลงในช่องว่าง

ข้อที่ 19/36
คำถาม :

88 – (5 × 6) = .......

ข้อที่ 20/36
คำถาม :

120 + (9 × 3) = 120 + .......

ข้อที่ 21/36
คำถาม :

มีเงินอยู่ 300 บาท ซื้อเสื้อ 1 ตัว ราคา 255 บาท เงินที่เหลือแบ่งให้เด็ก 5 คน คนละเท่าๆกัน เด็กจะได้รับเงินคนละกี่บาท จากโจทย์ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ข้อที่ 22/36
คำถาม :

มีเงินอยู่ 300 บาท ซื้อเสื้อ 1 ตัว ราคา 255 บาท เงินที่เหลือแบ่งให้เด็ก 5 คน คนละเท่าๆกัน เด็กจะได้รับเงินคนละกี่บาท

ข้อที่ 23/36
คำถาม :

ขายแอปเปิล 9 ผล เป็นเงิน 111 บาท ได้กำไร 30 บาท ซื้อแอปเปิลมาราคาผลละกี่บาท จากโจทย์ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังข้อใด

ข้อที่ 24/36
คำถาม :

ขายแอปเปิล 9 ผล เป็นเงิน 111 บาท ได้กำไร 30 บาท ซื้อแอปเปิลมาราคาผลละกี่บาท สิ่งที่โจทย์ถามคือข้อใด

ข้อที่ 25/36
คำถาม :

ขายแอปเปิล 9 ผล เป็นเงิน 111 บาท ได้กำไร 30 บาท ซื้อแอปเปิลมาราคาผลละกี่บาท

ข้อที่ 26/36
คำถาม :

(12 × 6) + (81 ÷ 9) = .......

ข้อที่ 27/36
คำถาม :

164 – (72 ÷ 8) = .......

ข้อที่ 28/36
คำถาม :

(12 × 7) - 56 = .......

ข้อที่ 29/36
คำถาม :

ซื้อหนังสือ 4 เล่ม เล่มละ 32 บาท เหลือเงินอีก 172 บาท เดิมมีเงินกี่บาท

ข้อที่ 30/36
คำถาม :

มีปากกา 42 ด้าม แบ่งให้เด็ก 5 คน คนละ 3 ด้าน เหลือปากกากี่ด้าม จากโจทย์เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ข้อที่ 31/36
คำถาม :

มีปากกา 42 ด้าม แบ่งให้เด็ก 5 คน คนละ 3 ด้าน เหลือปากกากี่ด้าม

ข้อที่ 32/36
คำถาม :

ซื้อไข่ไก่มา 68 ฟอง ทำขนมไป 20 ฟอง ที่เหลือทอดวันละ 3 ฟอง จะทอดไข่ได้กี่วัน

ข้อที่ 33/36
คำถาม :

ซื้อนมมา 3 ลัง ลังละ 12 กล่องแบ่งให้เด็กคนละ 4 กล่อง จะแบ่งให้เด็กได้กี่คน จากโจทย์ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ข้อที่ 34/36
คำถาม :

ซื้อนมมา 3 ลัง ลังละ 12 กล่องแบ่งให้เด็กคนละ 4 กล่อง จะแบ่งให้เด็กได้กี่คน

ข้อที่ 35/36
คำถาม :

(13 × 5) - 18 = ....... – 18 ต้องเติมตัวเลขใดลงในช่องว่าง

ข้อที่ 36/36
คำถาม :

(.......) × 3 = 24 ต้องเติมข้อใดลงในช่องว่าง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน