ม.1

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 24

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA100818

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 12 พ.ย. 52 เวลา 16:48 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

พืช สัตว์ และมนุษย์

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การดูภาพครั้งแรกของกล้องจุลทรรศน์ควรเริ่มใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายเท่าใดก่อน

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

“ผนังเซลล์” มีความสัมพันธ์กับสิ่งใดมากที่สุด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เซลล์เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย ดังนั้นเซลล์เม็ดเลือดขาวน่าจะมีโครงสร้างของเซลล์เป็นอย่างไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การลำเลียงน้ำของพืชส่วนใหญ่เกิดเวลาใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

การแพร่ของสารผ่านเยื่อบางๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

พืชที่ขึ้นในบริเวณน้ำท่วมขังจะมีการดำรงชีวิตอย่างไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

การลำเลียงอาหารของพืชเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีอะไรบ้าง

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้าสู่ใบพืชได้ทางใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

สิ่งใดต่อไปนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

แร่ธาตุชนิดใดเป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ในช่วงเวลากลางวัน ปากใบจะเปิดเนื่องจากเหตุผลใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช จากรากไปสู่ยอดพืชมากที่สุด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เมื่อผ่า “เส้นใบ” ของใบพืชตามขวางจะสังเกตเห็นโครงสร้างใดอยู่ภายใน

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

พืชตอบสนองต่อแสงสีใดได้ดีที่สุด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ลักษณะการงอกของรากพืชเนื่องมาจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การผลิใบใหม่ของพืชเมื่อถึงฤดูฝน เป็นผลเนื่องมาจากสิ่งเร้าชนิดใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

สิ่งที่มีการวิตกกังวล เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ คืออะไร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดมีความสัมพันธ์กับการปฏิสนธิของพืช

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

พืชในข้อใดที่สามารถนำส่วนของใบไปชำเพื่อให้เกิดต้นใหม่ได้

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การดูภาพครั้งแรกของกล้องจุลทรรศน์ควรเริ่มใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายเท่าใดก่อน

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

“ผนังเซลล์” มีความสัมพันธ์กับสิ่งใดมากที่สุด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เซลล์เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย ดังนั้นเซลล์เม็ดเลือดขาวน่าจะมีโครงสร้างของเซลล์เป็นอย่างไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การลำเลียงน้ำของพืชส่วนใหญ่เกิดเวลาใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

การแพร่ของสารผ่านเยื่อบางๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

พืชที่ขึ้นในบริเวณน้ำท่วมขังจะมีการดำรงชีวิตอย่างไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

การลำเลียงอาหารของพืชเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีอะไรบ้าง

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้าสู่ใบพืชได้ทางใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

สิ่งใดต่อไปนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

แร่ธาตุชนิดใดเป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ในช่วงเวลากลางวัน ปากใบจะเปิดเนื่องจากเหตุผลใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงน้ำของพืช จากรากไปสู่ยอดพืชมากที่สุด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เมื่อผ่า “เส้นใบ” ของใบพืชตามขวางจะสังเกตเห็นโครงสร้างใดอยู่ภายใน

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

พืชตอบสนองต่อแสงสีใดได้ดีที่สุด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ลักษณะการงอกของรากพืชเนื่องมาจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การผลิใบใหม่ของพืชเมื่อถึงฤดูฝน เป็นผลเนื่องมาจากสิ่งเร้าชนิดใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

สิ่งที่มีการวิตกกังวล เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ คืออะไร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดมีความสัมพันธ์กับการปฏิสนธิของพืช

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

พืชในข้อใดที่สามารถนำส่วนของใบไปชำเพื่อให้เกิดต้นใหม่ได้

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน