ม.1

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 12

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA100806

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 9 พ.ย. 52 เวลา 16:25 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

พืช สัตว์ และมนุษย์

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

สิ่งใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นออร์แกเนลล์

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

โครงสร้างใดที่พบในเซลล์พืช แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ชนิดหนึ่งตามรายละเอียดข้างล่าง แล้วหาคำตอบว่าน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เรียกว่าอะไร “มีลักษณะค่อนข้างกลม มีเยื่อบางๆ หุ้มภายในพบสารพันธุกรรมเป็นปริมาณมาก”

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เซลล์ของสาหร่ายหางกระรอกมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เซลล์สัตว์จะเก็บสะสมสารต่างๆ ไว้ในโครงสร้างใดภายในเซลล์

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การที่เซลล์พืชสามารถคงรูปได้นั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

การที่เรามองเห็นพืชมีสีเขียวนั้น แสดงว่าในเซลล์พืชมีโครงสร้างใดเป็นองค์ประกอบ

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีโครงสร้างใดที่มีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดอธิบายคำจำกัดความของ “เซลล์” ได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ออร์แกเนลล์ใดที่จะพบได้ในเซลล์พืชเท่านั้น

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

“เซลล์คุม” มีความสัมพันธ์กับสิ่งใดมากที่สุด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เยื่อบ่างๆ ที่ยอมให้สารบางอย่างผ่านได้คืออะไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

แก๊สออกซิเจนผ่านเข้าออกเซลล์ขนรากโดยวิธีใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นขั้นตอนการลำเลียงน้ำจากดินไปสู่ใบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดน้ำของรากคือข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

เครื่องมือสำหรับวัดแรงดันออสโมติกของสารละลายเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

การเคลื่อนที่ของอนุภาคสารโดยต้องอาศัยพลังงาน คือข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

สิ่งใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นออร์แกเนลล์

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

โครงสร้างใดที่พบในเซลล์พืช แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ชนิดหนึ่งตามรายละเอียดข้างล่าง แล้วหาคำตอบว่าน่าจะเป็นส่วนประกอบที่เรียกว่าอะไร “มีลักษณะค่อนข้างกลม มีเยื่อบางๆ หุ้มภายในพบสารพันธุกรรมเป็นปริมาณมาก”

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เซลล์ของสาหร่ายหางกระรอกมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เซลล์สัตว์จะเก็บสะสมสารต่างๆ ไว้ในโครงสร้างใดภายในเซลล์

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การที่เซลล์พืชสามารถคงรูปได้นั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

การที่เรามองเห็นพืชมีสีเขียวนั้น แสดงว่าในเซลล์พืชมีโครงสร้างใดเป็นองค์ประกอบ

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีโครงสร้างใดที่มีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดอธิบายคำจำกัดความของ “เซลล์” ได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ออร์แกเนลล์ใดที่จะพบได้ในเซลล์พืชเท่านั้น

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

“เซลล์คุม” มีความสัมพันธ์กับสิ่งใดมากที่สุด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เยื่อบ่างๆ ที่ยอมให้สารบางอย่างผ่านได้คืออะไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

แก๊สออกซิเจนผ่านเข้าออกเซลล์ขนรากโดยวิธีใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นขั้นตอนการลำเลียงน้ำจากดินไปสู่ใบที่ถูกต้อง

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดน้ำของรากคือข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

เครื่องมือสำหรับวัดแรงดันออสโมติกของสารละลายเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

การเคลื่อนที่ของอนุภาคสารโดยต้องอาศัยพลังงาน คือข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน