มัธยมปลาย

ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่8

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB000802

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: มัธยมปลาย

สร้างเมื่อ

: 9 พ.ย. 52 เวลา 15:22 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

สาเหตุสำคัญที่ทำให้องค์การสหประชาชาติไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทั้งหมดคืออะไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ปัญหาความร่วมมือในสหภาพยุโรปเกิดขึ้นจากอะไร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

อาเซียนแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของชาติสมาชิกอย่างไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ความขัดแย้งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาอะไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ไทยควรแก้ปัญหาปราสาทพระวิหารด้วยวิธีใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การส่งเสริมลัทธิชาตินิยมอย่างรุนแรงให้แก่ประชาชนอาจก่อให้เกิดปัญหาใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เพราะอะไรช่วงเวลาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 จึงเรียกว่า “ยุคมืด”

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

เหตุใดชาวพื้นเมืองจึงต้องการเป็นเอกราช

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรควรทำอย่างไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การใช้หลักฐานชั้นต้นควรพิจารณาจากเรื่องใดเป็นสำคัญ

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดคือหลักฐานปลอม

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เราควรทำอย่างไรหากผลการศึกษาประวัติศาสตร์ของเราแตกต่างจากข้อมูลจากประวัติศาสตร์ที่มีอยู่เดิม

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

หลักฐานทางประวัติศาสตร์สากลประเภทบันทึกการเดินทางทางพบมากในช่วงสมัยใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

สวนลอยแห่งบาบิโลนแสดงให้เห็นถึงความเจริญของอารยธรรมเมโสโปเตเมียในด้านใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

สาเหตุสำคัญที่ทำให้อารยธรรมอียิปต์พัฒนาอย่างมีเอกภาพคือข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การสร้างพีระมิดขนาดใหญ่ของอียิปต์มีผลต่อคติความเชื่อของมนุษย์ในสมัยต่อมาอย่างไร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ของอารยธรรมอียิปต์ในเรื่องใดที่มีผลต่อมนุษย์ในปัจจุบัน

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

แนวคิดในเรื่องใดของอารยธรรมกรีกที่มีส่วนส่งเสริมการสร้างความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

สาเหตุสำคัญที่ทำให้องค์การสหประชาชาติไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทั้งหมดคืออะไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ปัญหาความร่วมมือในสหภาพยุโรปเกิดขึ้นจากอะไร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

อาเซียนแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของชาติสมาชิกอย่างไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ความขัดแย้งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาอะไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ไทยควรแก้ปัญหาปราสาทพระวิหารด้วยวิธีใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การส่งเสริมลัทธิชาตินิยมอย่างรุนแรงให้แก่ประชาชนอาจก่อให้เกิดปัญหาใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เพราะอะไรช่วงเวลาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 จึงเรียกว่า “ยุคมืด”

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

เหตุใดชาวพื้นเมืองจึงต้องการเป็นเอกราช

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรควรทำอย่างไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การใช้หลักฐานชั้นต้นควรพิจารณาจากเรื่องใดเป็นสำคัญ

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดคือหลักฐานปลอม

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เราควรทำอย่างไรหากผลการศึกษาประวัติศาสตร์ของเราแตกต่างจากข้อมูลจากประวัติศาสตร์ที่มีอยู่เดิม

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

หลักฐานทางประวัติศาสตร์สากลประเภทบันทึกการเดินทางทางพบมากในช่วงสมัยใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

สวนลอยแห่งบาบิโลนแสดงให้เห็นถึงความเจริญของอารยธรรมเมโสโปเตเมียในด้านใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

สาเหตุสำคัญที่ทำให้อารยธรรมอียิปต์พัฒนาอย่างมีเอกภาพคือข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การสร้างพีระมิดขนาดใหญ่ของอียิปต์มีผลต่อคติความเชื่อของมนุษย์ในสมัยต่อมาอย่างไร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ของอารยธรรมอียิปต์ในเรื่องใดที่มีผลต่อมนุษย์ในปัจจุบัน

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

แนวคิดในเรื่องใดของอารยธรรมกรีกที่มีส่วนส่งเสริมการสร้างความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน