มัธยมปลาย

สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB000791

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมปลาย

สร้างเมื่อ

: 4 พ.ย. 52 เวลา 17:38 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

รังสีปริมาณเท่าใดที่เริ่มก่อให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกาย

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารประกอบโคเวเลนต์

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

สารประกอบในข้อใดที่มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูงมากที่สุด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสารชนิดใดเป็นแรงลอนดอน

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ธาตุคู่ใดต่อไปนี้ที่รวมกันแล้วเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

แกรไฟต์สามารถนำไฟฟ้าได้เพราะเหตุใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสมบัติที่แสดงว่าโซเดียมคลอไรด์เป็นสารประกอบไอออนิก

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

เหตุผลใดที่ทำให้โลหะมีผิวมันวาวเมื่อกระทบกับแสง

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโลหะ

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงในข้อใด จัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงในข้อใดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ปฏิกิริยาในข้อใดที่มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วที่สุด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงในข้อใดที่จัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

โลหะชนิดใดที่เกิดปฏิกิริยาได้ยาก สามารถอยู่ได้อย่างอิสระได้ในธรรมชาติ

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ความแตกต่างของสารตั้งต้นในข้อใดที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สารตั้งต้นต่างๆ มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแตกต่างกัน

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดคือปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของสารตั้งต้น จะช่วยทำปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นได้

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

หากปฏิกิริยาเคมีชนิดหนึ่งมีค่าพลังงานก่อกัมมันต์เท่ากับ 50 kJ/mol ถ้าหากเราเติมตัวเร่งปฏิกิริยาลงไป จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

คำอธิบายในข้อใดเหมาะที่สุดที่จะอธิบายได้ว่า เมื่ออุณหภูมิของระบบเพิ่มขึ้น จะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นบทบาทของตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

รังสีปริมาณเท่าใดที่เริ่มก่อให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกาย

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารประกอบโคเวเลนต์

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

สารประกอบในข้อใดที่มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูงมากที่สุด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสารชนิดใดเป็นแรงลอนดอน

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ธาตุคู่ใดต่อไปนี้ที่รวมกันแล้วเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

แกรไฟต์สามารถนำไฟฟ้าได้เพราะเหตุใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสมบัติที่แสดงว่าโซเดียมคลอไรด์เป็นสารประกอบไอออนิก

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

เหตุผลใดที่ทำให้โลหะมีผิวมันวาวเมื่อกระทบกับแสง

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโลหะ

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงในข้อใด จัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงในข้อใดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ปฏิกิริยาในข้อใดที่มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วที่สุด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงในข้อใดที่จัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

โลหะชนิดใดที่เกิดปฏิกิริยาได้ยาก สามารถอยู่ได้อย่างอิสระได้ในธรรมชาติ

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ความแตกต่างของสารตั้งต้นในข้อใดที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สารตั้งต้นต่างๆ มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแตกต่างกัน

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดคือปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของสารตั้งต้น จะช่วยทำปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นได้

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

หากปฏิกิริยาเคมีชนิดหนึ่งมีค่าพลังงานก่อกัมมันต์เท่ากับ 50 kJ/mol ถ้าหากเราเติมตัวเร่งปฏิกิริยาลงไป จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

คำอธิบายในข้อใดเหมาะที่สุดที่จะอธิบายได้ว่า เมื่ออุณหภูมิของระบบเพิ่มขึ้น จะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นบทบาทของตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน