มัธยมปลาย

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB000784

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมปลาย

สร้างเมื่อ

: 3 พ.ย. 52 เวลา 15:39 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ฮอร์โมนวาโซเพรสซินมีอิทธิพลต่อการทำงานของส่วนใดของหน่วยไตมากที่สุด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

สารในข้อใดที่ท่อของหน่วยไตที่ไม่สามารถดูดกลับคืนได้

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

สารที่ผ่านโกลเมอรูลัสของหน่วยไตแล้ว จะอยู่ในสภาพที่คล้ายคลึงกับสารในข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

อูฐที่อยู่ในทะเลทรายจะใช้กลไกใดในการรักษาน้ำไว้ในร่างกาย

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

สถานการณ์ในข้อใด ที่จะส่งผลทำให้ระดับฮอร์โมนวาโซเพรสซินในเลือดลดน้อยลง

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

สารใดต่อไปนี้ ที่มีปริมาณคงที่ในเส้นเลือดที่ผ่านเข้าและออกจากโกลเมอรูลัส

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เหงือกปลานอกจากทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สแล้ว ยังมีหน้าที่ใดอีกบ้าง

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ความผิดปกติในข้อใดต่อไปนี้ ที่ทำให้ทราบว่าท่านเป็นโรคเบาหวาน

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ฮอร์โมนในข้อใด ที่มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมสมดุลไอออนของแร่ธาตุในเลือด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การสั่นและการขนลุกในฤดูหนาว จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายอย่างไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ในสัตว์ทะเลชั้นต่ำจะมีกลไกการควบคุมระดับเกลือแร่ในร่างกายอย่างไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

หลังจากการออกกำลังกายอย่างหนัก จะทำให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง ซึ่งจะส่งผลต่อระดับ pH ของเลือดอย่างไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

สัตว์ในข้อใด ที่ไม่มีกลไกในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ มีความแตกต่างกันอย่างไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ลักษณะในข้อใดต่อไปนี้ ที่เป็นละกษณะของไมโทคอนเดรีย

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ออร์แกเนลล์ของเซลล์ที่มีหน้าที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก คือ

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ออร์แกเนลล์ของเซลล์ส่วนใดที่ทำหน้าที่สร้างโปรตีน

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ถ้าเอพีที (ATP) ภายในเซลล์ถูกทำลายจนหมดสิ้น จะมีผลกระทบต่อกระบวนการในข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้เป็นความจริง

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เซลล์ในข้อใด ที่มีการส่งสารที่สร้างขึ้นออกสู่ภายนอกเซลล์ ด้วยกระบวนการเอกโซไซโทซิส

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ฮอร์โมนวาโซเพรสซินมีอิทธิพลต่อการทำงานของส่วนใดของหน่วยไตมากที่สุด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

สารในข้อใดที่ท่อของหน่วยไตที่ไม่สามารถดูดกลับคืนได้

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

สารที่ผ่านโกลเมอรูลัสของหน่วยไตแล้ว จะอยู่ในสภาพที่คล้ายคลึงกับสารในข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

อูฐที่อยู่ในทะเลทรายจะใช้กลไกใดในการรักษาน้ำไว้ในร่างกาย

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

สถานการณ์ในข้อใด ที่จะส่งผลทำให้ระดับฮอร์โมนวาโซเพรสซินในเลือดลดน้อยลง

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

สารใดต่อไปนี้ ที่มีปริมาณคงที่ในเส้นเลือดที่ผ่านเข้าและออกจากโกลเมอรูลัส

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เหงือกปลานอกจากทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สแล้ว ยังมีหน้าที่ใดอีกบ้าง

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ความผิดปกติในข้อใดต่อไปนี้ ที่ทำให้ทราบว่าท่านเป็นโรคเบาหวาน

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ฮอร์โมนในข้อใด ที่มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมสมดุลไอออนของแร่ธาตุในเลือด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การสั่นและการขนลุกในฤดูหนาว จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายอย่างไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ในสัตว์ทะเลชั้นต่ำจะมีกลไกการควบคุมระดับเกลือแร่ในร่างกายอย่างไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

หลังจากการออกกำลังกายอย่างหนัก จะทำให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง ซึ่งจะส่งผลต่อระดับ pH ของเลือดอย่างไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

สัตว์ในข้อใด ที่ไม่มีกลไกในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ มีความแตกต่างกันอย่างไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ลักษณะในข้อใดต่อไปนี้ ที่เป็นละกษณะของไมโทคอนเดรีย

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ออร์แกเนลล์ของเซลล์ที่มีหน้าที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก คือ

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ออร์แกเนลล์ของเซลล์ส่วนใดที่ทำหน้าที่สร้างโปรตีน

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ถ้าเอพีที (ATP) ภายในเซลล์ถูกทำลายจนหมดสิ้น จะมีผลกระทบต่อกระบวนการในข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้เป็นความจริง

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เซลล์ในข้อใด ที่มีการส่งสารที่สร้างขึ้นออกสู่ภายนอกเซลล์ ด้วยกระบวนการเอกโซไซโทซิส

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน