ม.1

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่26

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100744

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 15 ต.ค. 52 เวลา 18:16 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การเมือง การปกครอง และกฏหมาย , มนุษย์กับสังคม

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

บุคคลใดถือว่าเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัว

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

การปฏิบัติตนของบุคคลในข้อใดถือเป็นพลเมืองดี

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

ข้อใดคือพฤติกรรมที่ไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

ข้อใดคือหลักธรรมที่ทำให้คนละอายและเกรงกลัวในการทำชั่ว

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

การทำบัตรประชาชนเมื่อมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ถือเป็นลักษณะของพลเมืองดีในเรื่องใด

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

“เยาวชนเมื่อมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” ข้อความดังกล่าว ถือเป็นลักษณะของพลเมืองดีในเรื่องใด

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

หฤทัยเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนหนองโน จัดได้ว่าหฤทัยมีบทบาทอย่างไรต่อชุมชน

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

การปฏิบัติตนตามบทบาทของพลเมืองดีในข้อใด มีผลต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

เมื่อสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จะนำไปสู่ความแตกแยก คุณธรรมข้อใดที่ควรนำมาปฏิบัติมากที่สุด

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผู้มีจิตสาธารณะ

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

หากเปรียบประเทศไทยเป็นบ้านหลังหนึ่ง รัฐธรรมนูญจะหมายถึงส่วนใดของบ้าน

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

ด.ช.แดง ถูกบิดาเฆี่ยนด้วยกิ่งสนจนเป็นรอยแตกที่ผิวหนังพร้อมทั้งถูกขังไว้ในห้อง เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่เคยให้ไว้กับบิดามารดาว่าจะไม่หนีเที่ยวในยามค่ำคืน บิดาของ ด.ช.แดงสามารถกระทำได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

ปรีชาอยู่ทาวน์เฮาส์ ซึ่งเพื่อนบ้านที่ห้องติดกันภรรยาเพิ่งคลอดบุตร จึงมีเสียงทารกร้องรบกวนปรีชาบ้างเป็นครั้งคราว ปรีชาจึงแก้เผ็ดด้วยการเปิดวิทยุหรือโทรทัศน์หลังเวลา 24.00 น. ไปแล้วด้วยเสียงอันดังเป็นประจำทุกคืน การกระทำของปรีชาถูกต้องหรือไม่เพียงใด

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นสิทธิการมีส่วนร่วมกับสังคม ในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

ข้อใดเป็นการใช้สิทธิที่ถูกต้อง

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

บุคคลใดถือว่าเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัว

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

การปฏิบัติตนของบุคคลในข้อใดถือเป็นพลเมืองดี

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

ข้อใดคือพฤติกรรมที่ไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

ข้อใดคือหลักธรรมที่ทำให้คนละอายและเกรงกลัวในการทำชั่ว

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

การทำบัตรประชาชนเมื่อมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ถือเป็นลักษณะของพลเมืองดีในเรื่องใด

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

“เยาวชนเมื่อมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” ข้อความดังกล่าว ถือเป็นลักษณะของพลเมืองดีในเรื่องใด

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

หฤทัยเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนหนองโน จัดได้ว่าหฤทัยมีบทบาทอย่างไรต่อชุมชน

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

การปฏิบัติตนตามบทบาทของพลเมืองดีในข้อใด มีผลต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

เมื่อสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จะนำไปสู่ความแตกแยก คุณธรรมข้อใดที่ควรนำมาปฏิบัติมากที่สุด

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผู้มีจิตสาธารณะ

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

หากเปรียบประเทศไทยเป็นบ้านหลังหนึ่ง รัฐธรรมนูญจะหมายถึงส่วนใดของบ้าน

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

ด.ช.แดง ถูกบิดาเฆี่ยนด้วยกิ่งสนจนเป็นรอยแตกที่ผิวหนังพร้อมทั้งถูกขังไว้ในห้อง เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่เคยให้ไว้กับบิดามารดาว่าจะไม่หนีเที่ยวในยามค่ำคืน บิดาของ ด.ช.แดงสามารถกระทำได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

ปรีชาอยู่ทาวน์เฮาส์ ซึ่งเพื่อนบ้านที่ห้องติดกันภรรยาเพิ่งคลอดบุตร จึงมีเสียงทารกร้องรบกวนปรีชาบ้างเป็นครั้งคราว ปรีชาจึงแก้เผ็ดด้วยการเปิดวิทยุหรือโทรทัศน์หลังเวลา 24.00 น. ไปแล้วด้วยเสียงอันดังเป็นประจำทุกคืน การกระทำของปรีชาถูกต้องหรือไม่เพียงใด

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นสิทธิการมีส่วนร่วมกับสังคม ในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

ข้อใดเป็นการใช้สิทธิที่ถูกต้อง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน