ม.1

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่21

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100706

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 5 ต.ค. 52 เวลา 16:03 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี , วันสำคัญ , ศาสนาอื่นๆ

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนาสอนหลักธรรมเรื่องมิตรแท้ มิตรเทียม เพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นสำคัญ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของมิตรแท้

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นลักษณะของมิตรมีน้ำใจ

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นพิธีกรรมที่เกิดจากวิถีชาวบ้าน

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

นักเรียนจะทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้ต้องได้รับความยินยอมจากใครก่อน

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ในปัจจุบันวัดยังคงเป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านต่างๆ ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดคือประโยชน์ที่สมศรีได้รับจากการติดตามบิดามารดาไปวัดอย่างสม่ำเสมอ

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

เมื่อนักเรียนใช้อวัยวะทั้ง ๕ ได้แก่ หน้าผาก ๑ มือ ๒ เข่า ๒ แสดงว่านักเรียนกำลังแสดงความเคารพตามขั้นตอนอะไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การฟังสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นในงานใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนอย่างไรถือเป็นสิ่งไม่สมควรในขณะฟังพระธรรมเทศนา

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

วันจาตุรงคสันนิบาตหมายถึงวันใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมสำคัญเรื่องใดในวันมาฆบูชา

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เกี่ยวข้องกับวันในข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

วันใดที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกในพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักในการจำพรรษาของพระสงฆ์

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

วันปวารณาในทางพุทธศาสนาหมายถึงวันอะไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดช่วยอธิบายวันธรรมสวนะเป็นวันที่สมานสัมพันธ์ชุมชนไว้เป็นหนึ่งเดียวได้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

องค์ประกอบของโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ ๗ ข้อใดระบุได้ถูกต้อง

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การกล่าวคำอาราธนาศีลเป็นหน้าที่ของบุคคลใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนาสอนหลักธรรมเรื่องมิตรแท้ มิตรเทียม เพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นสำคัญ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของมิตรแท้

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นลักษณะของมิตรมีน้ำใจ

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นพิธีกรรมที่เกิดจากวิถีชาวบ้าน

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

นักเรียนจะทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้ต้องได้รับความยินยอมจากใครก่อน

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ในปัจจุบันวัดยังคงเป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านต่างๆ ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดคือประโยชน์ที่สมศรีได้รับจากการติดตามบิดามารดาไปวัดอย่างสม่ำเสมอ

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

เมื่อนักเรียนใช้อวัยวะทั้ง ๕ ได้แก่ หน้าผาก ๑ มือ ๒ เข่า ๒ แสดงว่านักเรียนกำลังแสดงความเคารพตามขั้นตอนอะไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การฟังสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นในงานใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนอย่างไรถือเป็นสิ่งไม่สมควรในขณะฟังพระธรรมเทศนา

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

วันจาตุรงคสันนิบาตหมายถึงวันใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมสำคัญเรื่องใดในวันมาฆบูชา

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เกี่ยวข้องกับวันในข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

วันใดที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกในพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักในการจำพรรษาของพระสงฆ์

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

วันปวารณาในทางพุทธศาสนาหมายถึงวันอะไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดช่วยอธิบายวันธรรมสวนะเป็นวันที่สมานสัมพันธ์ชุมชนไว้เป็นหนึ่งเดียวได้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

องค์ประกอบของโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ ๗ ข้อใดระบุได้ถูกต้อง

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การกล่าวคำอาราธนาศีลเป็นหน้าที่ของบุคคลใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน