ม.1

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่20

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100705

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 5 ต.ค. 52 เวลา 15:51 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การกระทำข้อใดถ้าหากนักเรียนหลงติดแล้วจะทำให้เสียการเรียนมากที่สุด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

หลักธรรมที่เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จตรงกับข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

คำรณไม่ต้องการเป็นหนี้สินกับใคร เขาจะต้องปฏิบัติตนตามหลักธรรมใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

หลักธรรมในข้อใดสอนให้แก้ปัญหาด้วยปัญญาและเหตุผล

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ประโยชน์สูงสุดของการศึกษาเรื่องกรรมคือข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นมงคลข้อแรกในมงคล ๓๘ ประการ

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เด็กหญิงขวัญแก้วทำคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้สูงสุด โดยเปิดเผยเคล็ดลับคือการปฏิบัติสิ่งใดๆ ก็ตามต้องใช้สติปัญญาใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนจึงลงมือปฏิบัติ แสดงว่าเด็กหญิงขวัญแก้วปฏิบัติตนตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดอยู่ในอบายมุข ๔

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

บิดามารดาที่พูดจาไม่ไพเราะจะมีผลให้ลูกพูดจาไม่ไพเราะด้วย สอดคล้องกับข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

เด็กชายกลางถูกเพื่อนชักชวนให้ลองยาเสพติดจนติดงอมแงม สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตในข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต “คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น”

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เด็กชายน้อยไม่ยอมลองสูบบุหรี่แม้จะถูกเพื่อนชักชวนหลายครั้ง แสดงว่าเด็กชายน้อยเป็นคนอย่างไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

นักเรียนต้องการครูที่เป็น “กัลยาณมิตร” ตามข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

นางสาวสมศรีประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนคิดว่าสมศรีปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ขันธ์ ๕ มีความสำคัญต่อมนุษย์เราอย่างไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นหน้าที่ที่สำคัญของชาวพุทธ

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ชาดกเรื่องใดที่มุ่งสอนเรื่องความกตัญญูกตเวที

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อความใดตรงกับความหมายที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ศาสนามีองค์ประกอบหลายประการ แต่องค์ประกอบในข้อใดที่ขาดมิได้

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณของกรรม

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การกระทำข้อใดถ้าหากนักเรียนหลงติดแล้วจะทำให้เสียการเรียนมากที่สุด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

หลักธรรมที่เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จตรงกับข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

คำรณไม่ต้องการเป็นหนี้สินกับใคร เขาจะต้องปฏิบัติตนตามหลักธรรมใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

หลักธรรมในข้อใดสอนให้แก้ปัญหาด้วยปัญญาและเหตุผล

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ประโยชน์สูงสุดของการศึกษาเรื่องกรรมคือข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นมงคลข้อแรกในมงคล ๓๘ ประการ

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เด็กหญิงขวัญแก้วทำคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้สูงสุด โดยเปิดเผยเคล็ดลับคือการปฏิบัติสิ่งใดๆ ก็ตามต้องใช้สติปัญญาใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนจึงลงมือปฏิบัติ แสดงว่าเด็กหญิงขวัญแก้วปฏิบัติตนตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดอยู่ในอบายมุข ๔

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

บิดามารดาที่พูดจาไม่ไพเราะจะมีผลให้ลูกพูดจาไม่ไพเราะด้วย สอดคล้องกับข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

เด็กชายกลางถูกเพื่อนชักชวนให้ลองยาเสพติดจนติดงอมแงม สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตในข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต “คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น”

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เด็กชายน้อยไม่ยอมลองสูบบุหรี่แม้จะถูกเพื่อนชักชวนหลายครั้ง แสดงว่าเด็กชายน้อยเป็นคนอย่างไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

นักเรียนต้องการครูที่เป็น “กัลยาณมิตร” ตามข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

นางสาวสมศรีประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนคิดว่าสมศรีปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ขันธ์ ๕ มีความสำคัญต่อมนุษย์เราอย่างไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นหน้าที่ที่สำคัญของชาวพุทธ

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ชาดกเรื่องใดที่มุ่งสอนเรื่องความกตัญญูกตเวที

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อความใดตรงกับความหมายที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ศาสนามีองค์ประกอบหลายประการ แต่องค์ประกอบในข้อใดที่ขาดมิได้

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณของกรรม

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน