ม.2

วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่19

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA200674

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 2 ต.ค. 52 เวลา 13:50 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญของความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

สภาพภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่ของเอเชียกลางเหมาะแก่การประกอบอาชีพใดมากที่สุด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

“อาณัติแห่งสวรรค์” เกี่ยวข้องอย่างไรกับแนวคิดด้านการปกครองของจีน

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดคือคำสอนที่สำคัญของลัทธิเต๋า

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เหมา เจ๋อตง ผู้นำลัทธิคอมมิวนิสต์มาแก้ปัญหาแก่ประเทศจีนหลายด้าน ยกเว้นข้อใดที่นำมาแก้ปัญหาแล้วเกิดผลเสียหายมากขึ้น

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ญี่ปุ่นเริ่มมีการปฏิรูปประเทศในสมัยใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดคือผลดีของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่มีต่อญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ในสมัยพระเวทของอินเดียได้เกิดศาสนาที่สำคัญ ๒ ศาสนา ได้แก่ข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

“ทัชมาฮัล” ในสมัยราชวงศ์โมกุล สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดคือรูปแบบการปกครองของอินเดียหลังจากที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษใน ค.ศ. ๑๙๔๗

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ศาสนาใดที่มีต้นกำเนิดจากอิหร่านซึ่งปัจจุบันถือเป็นศาสนาที่หมดสิ้นไปจากโลกแล้ว

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ฉินสื่อหวงตี้หรือจิ๋นซีฮ่องเต้สร้างกำแพงเมืองจีนเพื่อจุดประสงค์ใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ชาวจีนเชื่อว่าการฝังเข็มทำให้เกิดผลดีต่อร่างกายอย่างไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ภูมิภาคเอเชียใต้เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาที่สำคัญของโลกยกเว้นศาสนาใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณของภูมิภาคเอเชียใต้

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เพระเหตุใด เราจึงต้องไปศึกษาบริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรทีส เมื่อต้องการทราบเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การปฏิวัติครั้งแรกของจีนมีสาเหตุสำคัญมาจากอะไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การชุมนุมประท้วงของชาวจีนที่จตุรัสเทียนอันเหมินเพื่อเรียกร้องสิ่งใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของการปฏิรูปประเทศสมัยเมจิของญี่ปุ่นได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ปัญหาระหว่างอิสราเอล - ปาเลสไตน์ส่งผลดีต่อโลกอย่างไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญของความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

สภาพภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่ของเอเชียกลางเหมาะแก่การประกอบอาชีพใดมากที่สุด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

“อาณัติแห่งสวรรค์” เกี่ยวข้องอย่างไรกับแนวคิดด้านการปกครองของจีน

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดคือคำสอนที่สำคัญของลัทธิเต๋า

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เหมา เจ๋อตง ผู้นำลัทธิคอมมิวนิสต์มาแก้ปัญหาแก่ประเทศจีนหลายด้าน ยกเว้นข้อใดที่นำมาแก้ปัญหาแล้วเกิดผลเสียหายมากขึ้น

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ญี่ปุ่นเริ่มมีการปฏิรูปประเทศในสมัยใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดคือผลดีของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่มีต่อญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ในสมัยพระเวทของอินเดียได้เกิดศาสนาที่สำคัญ ๒ ศาสนา ได้แก่ข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

“ทัชมาฮัล” ในสมัยราชวงศ์โมกุล สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดคือรูปแบบการปกครองของอินเดียหลังจากที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษใน ค.ศ. ๑๙๔๗

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ศาสนาใดที่มีต้นกำเนิดจากอิหร่านซึ่งปัจจุบันถือเป็นศาสนาที่หมดสิ้นไปจากโลกแล้ว

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ฉินสื่อหวงตี้หรือจิ๋นซีฮ่องเต้สร้างกำแพงเมืองจีนเพื่อจุดประสงค์ใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ชาวจีนเชื่อว่าการฝังเข็มทำให้เกิดผลดีต่อร่างกายอย่างไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ภูมิภาคเอเชียใต้เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาที่สำคัญของโลกยกเว้นศาสนาใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณของภูมิภาคเอเชียใต้

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เพระเหตุใด เราจึงต้องไปศึกษาบริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรทีส เมื่อต้องการทราบเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การปฏิวัติครั้งแรกของจีนมีสาเหตุสำคัญมาจากอะไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การชุมนุมประท้วงของชาวจีนที่จตุรัสเทียนอันเหมินเพื่อเรียกร้องสิ่งใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดให้ความหมายของการปฏิรูปประเทศสมัยเมจิของญี่ปุ่นได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ปัญหาระหว่างอิสราเอล - ปาเลสไตน์ส่งผลดีต่อโลกอย่างไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน