ม.2

วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่17

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA200672

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 2 ต.ค. 52 เวลา 13:08 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ผู้ที่ต้องการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ควรศึกษาพระไตรปิฎกหมวดใดมากที่สุด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ในจูฬกัมมวิภังคสูตร คนที่เกิดมาอายุสั้นเกิดจากผลกรรมใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงหลักปฏิบัติในการบรรยายธรรมไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทยสามารถมีส่วนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

การเข้าค่ายคุณธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ผู้ใดปฏิบัติตนในฐานะแขกไปเยี่ยมผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

“เก่งชวนป่าน ดาว และโอ๊ตไปงานสวดพระอภิธรรมศพของพ่อเพื่อน เก่งใส่กางเกงขายาวสีดำ เสื้อเชิ้ตขาว ป่านนุ่งกระโปรงดำ เสื้อสีขาว ดาวนุ่งกระโปรงขาว เสื้อสีชมพู โอ๊ตนุ่งกางเกงขายาวสีดำ สวมเสื้อแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทสีดำ” บุคคลใดแต่งกายไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

“ละชั่ว ประพฤติดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” สัมพันธ์กับข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นักเรียนควรเลือกไปเวียนเทียนที่ใดจึงจะดีที่สุด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

วันใดที่พุทธศาสนิกชนทำการถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุ

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การทำบุญตักบาตรส่งผลสำคัญที่สุดต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เมื่อนักเรียนถวายสังฆทานพึงปฏิบัติตามข้อใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อความใดกล่าวถูกต้องในการทอดผ้าป่า

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผลของการฝึกสมาธิ

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ภายหลังจากการทำสมาธิแล้วต้องมีการแผ่เมตตาเพื่อประโยชน์อะไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การบริหารจิตแบบอานาปานสติเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่าวิธีอื่นเพราะเหตุใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นรูปแบบของการคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

หลักธรรมในข้อใดสนับสนุนการคิดแบบอรรถสัมพันธ์

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ปัจจัยสำคัญในข้อใดที่จะช่วยพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การจัดระเบียบสังคมก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สำคัญด้านใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ผู้ที่ต้องการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ควรศึกษาพระไตรปิฎกหมวดใดมากที่สุด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ในจูฬกัมมวิภังคสูตร คนที่เกิดมาอายุสั้นเกิดจากผลกรรมใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงหลักปฏิบัติในการบรรยายธรรมไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทยสามารถมีส่วนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

การเข้าค่ายคุณธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ผู้ใดปฏิบัติตนในฐานะแขกไปเยี่ยมผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

“เก่งชวนป่าน ดาว และโอ๊ตไปงานสวดพระอภิธรรมศพของพ่อเพื่อน เก่งใส่กางเกงขายาวสีดำ เสื้อเชิ้ตขาว ป่านนุ่งกระโปรงดำ เสื้อสีขาว ดาวนุ่งกระโปรงขาว เสื้อสีชมพู โอ๊ตนุ่งกางเกงขายาวสีดำ สวมเสื้อแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทสีดำ” บุคคลใดแต่งกายไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

“ละชั่ว ประพฤติดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” สัมพันธ์กับข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นักเรียนควรเลือกไปเวียนเทียนที่ใดจึงจะดีที่สุด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

วันใดที่พุทธศาสนิกชนทำการถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุ

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การทำบุญตักบาตรส่งผลสำคัญที่สุดต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เมื่อนักเรียนถวายสังฆทานพึงปฏิบัติตามข้อใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อความใดกล่าวถูกต้องในการทอดผ้าป่า

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผลของการฝึกสมาธิ

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ภายหลังจากการทำสมาธิแล้วต้องมีการแผ่เมตตาเพื่อประโยชน์อะไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การบริหารจิตแบบอานาปานสติเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่าวิธีอื่นเพราะเหตุใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นรูปแบบของการคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

หลักธรรมในข้อใดสนับสนุนการคิดแบบอรรถสัมพันธ์

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ปัจจัยสำคัญในข้อใดที่จะช่วยพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การจัดระเบียบสังคมก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สำคัญด้านใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน