ม.2

วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่14

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA200669

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 2 ต.ค. 52 เวลา 11:00 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เหตุใดในสมัยพุทธกาลจึงเรียกว่าผ้าป่าว่า “บังสุกุล”

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจิต

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เหตุใดจึงต้องกล่าวนมัสการพระรัตนตรัยก่อนลงมือฝึกสมาธิ

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ท่านั่งซึ่งช่วยให้การฝึกสมาธิได้ดีที่สุดคือข้อใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

หลักของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติก็คือการนำจิตไปผูกไว้กับอะไร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

วิธีคิดในข้อใดสอดคล้องกับวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

การคิดให้หลักการกับความมุ่งหมายสอดคล้องกันย่อมนำไปสู่สิ่งใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

สิ่งที่จำเป็นในการจัดระเบียบทางสังคมได้แก่ข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการใช้บทลงโทษตามกฎหมายของสังคม

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

บุคคลใดจัดเป็นตัวอย่างของผู้มีหิริโอตตัปปะ

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

พระเจ้าอโศกมหาราชมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เหตุใดพระพุทธศาสนาในพม่าจึงเสื่อมลงเมื่อพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ศาสนาอิสลามได้กลายมาเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศมาเลเซียได้อย่างไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนาเริ่มต้นเผยแผ่เข้าสู่ประเทศลาวในสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งกัมพูชาทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหลายด้านยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามได้รับอิทธิพลจากประเทศใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ประเทศใดที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ลักษณะนิสัยชอบสงสารคนอื่น เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันของคนไทยนั้นสืบเนื่องมาจากหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่องใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อความที่กล่าวว่า “ประเพณีไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของคนไทยในข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรจากการศึกษาพุทธประวัติ

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เหตุใดในสมัยพุทธกาลจึงเรียกว่าผ้าป่าว่า “บังสุกุล”

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจิต

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เหตุใดจึงต้องกล่าวนมัสการพระรัตนตรัยก่อนลงมือฝึกสมาธิ

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ท่านั่งซึ่งช่วยให้การฝึกสมาธิได้ดีที่สุดคือข้อใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

หลักของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติก็คือการนำจิตไปผูกไว้กับอะไร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

วิธีคิดในข้อใดสอดคล้องกับวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

การคิดให้หลักการกับความมุ่งหมายสอดคล้องกันย่อมนำไปสู่สิ่งใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

สิ่งที่จำเป็นในการจัดระเบียบทางสังคมได้แก่ข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการใช้บทลงโทษตามกฎหมายของสังคม

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

บุคคลใดจัดเป็นตัวอย่างของผู้มีหิริโอตตัปปะ

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

พระเจ้าอโศกมหาราชมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เหตุใดพระพุทธศาสนาในพม่าจึงเสื่อมลงเมื่อพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ศาสนาอิสลามได้กลายมาเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศมาเลเซียได้อย่างไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนาเริ่มต้นเผยแผ่เข้าสู่ประเทศลาวในสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งกัมพูชาทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหลายด้านยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามได้รับอิทธิพลจากประเทศใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ประเทศใดที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ลักษณะนิสัยชอบสงสารคนอื่น เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันของคนไทยนั้นสืบเนื่องมาจากหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่องใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อความที่กล่าวว่า “ประเพณีไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของคนไทยในข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรจากการศึกษาพุทธประวัติ

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน