ม.2

วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่13

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA200668

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 2 ต.ค. 52 เวลา 10:37 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การกระทำของบุคคลในข้อใดจัดเป็นโลภะ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

“สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” สัมพันธ์กับข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นผลชั้นในของกรรม

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย “หมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ความรู้เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง จัดเป็นความรู้ระดับสุดยอดของปัญญามนุษย์นั้น หมายถึงสิ่งใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

พระสุตตันตปิฎกเป็นส่วนที่กล่าวถึงเรื่องใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

พระสูตรใดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกรรมที่บุคคลทำ ซึ่งมีผลทำให้บุคคลเกิดมามีความแตกต่างกัน

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

หน้าที่สำคัญของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตรงกับข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

บุคคลใดปฏิบัติตนต่อบิดามารดาอย่างถูกต้องเหมาะสม

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นมารยาทที่เหมาะสมของผู้เป็นแขกในการไปเยี่ยมผู้อื่น

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การเดินสวนทางกับพระสงฆ์ควรปฏิบัติตนอย่างไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการสนทนากับพระสงฆ์

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

“การรับสิ่งของจากพระสงฆ์โดยผู้รับยืนตรงแล้วนั่งคุกเข่าข้างซ้าย ชันเข่าขวาขึ้น น้อมตัวลงไหว้ แล้วจึงยื่นมือไปรับสิ่งของ” ลักษณะดังกล่าวเหมาะสมสำหรับกรณีใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการแต่งกายไปวัด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

มาลินีตั้งใจจะไปทำบุญฟังเทศน์ สวดมนต์และเวียนเทียนที่วัดในวันวิสาขบูชา ซึ่งเธอถือว่าเป็นวันพิเศษกว่าวันอื่นๆ เพราะเหตุผลในข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เหตุใดจึงถือว่าการบวชในวันเข้าพรรษาจะได้รับอานิสงส์สูงสุด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

บุคคลใดปฏิบัติตนได้เหมาะสมที่สุดในการทำบุญตักบาตร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงการถวายสังฆทานได้ถูกต้อง

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดพุทธศาสนิกชนจึงต้องทำพิธีกรวดน้ำ

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

สิ่งของที่ถวายพร้อมกับผ้ากฐินเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การกระทำของบุคคลในข้อใดจัดเป็นโลภะ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

“สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” สัมพันธ์กับข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นผลชั้นในของกรรม

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย “หมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ความรู้เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง จัดเป็นความรู้ระดับสุดยอดของปัญญามนุษย์นั้น หมายถึงสิ่งใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

พระสุตตันตปิฎกเป็นส่วนที่กล่าวถึงเรื่องใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

พระสูตรใดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกรรมที่บุคคลทำ ซึ่งมีผลทำให้บุคคลเกิดมามีความแตกต่างกัน

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

หน้าที่สำคัญของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตรงกับข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

บุคคลใดปฏิบัติตนต่อบิดามารดาอย่างถูกต้องเหมาะสม

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นมารยาทที่เหมาะสมของผู้เป็นแขกในการไปเยี่ยมผู้อื่น

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การเดินสวนทางกับพระสงฆ์ควรปฏิบัติตนอย่างไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการสนทนากับพระสงฆ์

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

“การรับสิ่งของจากพระสงฆ์โดยผู้รับยืนตรงแล้วนั่งคุกเข่าข้างซ้าย ชันเข่าขวาขึ้น น้อมตัวลงไหว้ แล้วจึงยื่นมือไปรับสิ่งของ” ลักษณะดังกล่าวเหมาะสมสำหรับกรณีใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการแต่งกายไปวัด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

มาลินีตั้งใจจะไปทำบุญฟังเทศน์ สวดมนต์และเวียนเทียนที่วัดในวันวิสาขบูชา ซึ่งเธอถือว่าเป็นวันพิเศษกว่าวันอื่นๆ เพราะเหตุผลในข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เหตุใดจึงถือว่าการบวชในวันเข้าพรรษาจะได้รับอานิสงส์สูงสุด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

บุคคลใดปฏิบัติตนได้เหมาะสมที่สุดในการทำบุญตักบาตร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงการถวายสังฆทานได้ถูกต้อง

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดพุทธศาสนิกชนจึงต้องทำพิธีกรวดน้ำ

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

สิ่งของที่ถวายพร้อมกับผ้ากฐินเรียกว่าอะไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน