ม.3

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 11

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA300660

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 1 ต.ค. 52 เวลา 16:35 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ระบบนิเวศ

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตคู่ใดที่เหมือนกัน 1.กบบนใบบัว 2.แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ 3.เห็บบนตัวสุนัข 4.นกเขาบนต้นมะม่วง

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ในอ่างเลี้ยงปลาที่จัดให้อยู่ในสภาพสมดุลแล้วนำมาทำให้ปิดสนิท สิ่งมีชีวิตในอ่างเลี้ยงปลานั้นจะมีชีวิตอยู่ได้นานประมาณเท่าใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

กิจกรรมการอพยพเข้าและออกของนกปากห่างที่วัดไผ่ล้อม จัดเป็นการปรับตัวให้เหมาะสมในด้านใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับเหตุการณ์ในวัฏจักรไนโตรเจนได้ถูกต้อง 1.เกลือแอมโมเนีย 2.ไนเตรต 3.สารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน 4.ไนไตรต์ 5.แก๊สไนโตรเจน

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

วัฏจักรใดที่ไม่จำเป็นต้องผ่านผู้ผลิตและบริโภค

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างงูกับเหยี่ยวเปรียบได้กับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใด 1.เหาฉลามเกาะติดปลาฉลาม 2.พยาธิตัวตืดในลำไส้ของคน 3.หนอนผีเสื้อที่กัดกินใบคะน้า 4.ต้นฝอยทองที่พันอยู่รอบก้านใบโกศล 5.แบคทีเรียที่อยู่ที่ปมรากพืชตระกูลถั่ว

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

“มดดำและเพลี้ยอาศัยอยู่ร่วมกันบนต้นมะม่วง” ข้อใดเกี่ยวข้องกับข้อความนี้มากที่สุด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ถ้าประชากรไทยเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณอาหารและสภาพแวดล้อมคงที่ จะเกิดปัญหาใดมากที่สุด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ป่าไม้ให้ทั้งประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ข้อใดเป็นประโยชน์ทางตรง

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ในป่าดงดิบมักไม่พบหญ้าหรือไม้พุ่มขนาดเล็ก เจริญอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดเป็นตัวจำกัดการเจริญเติบโตของหญ้า และไม้พุ่มเหล่านั้น

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

สิ่งที่ช่วยทำให้ขยะมูลฝอยและกากอาหาร กลายเป็นปุ๋ยหมักได้เร็วขึ้น คือข้อใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงระบบนิเวศไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

โครงสร้างของระบบนิเวศประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตชนิดใด ควรมีปริมาณมากที่สุดเพื่อให้ระบบนิเวศอยู่ในภาวะสมดุล

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ขยะมูลฝอยจะล้นโลกถ้าในระบบนิเวศขาดสิ่งมีชีวิตพวกใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ภายในถ้ำที่มืดสนิทมีโอกาสพบสิ่งมีชีวิตชนิดใดมากที่สุด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

สิ่งใดต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต (Producer) ในระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงปลา

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีความสัมพันธ์แบบภาวะพึ่งพากัน (mutualism) 1.จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนในปมรากถั่ว 2.สาหร่ายสีเขียวในเนื้อเยื่อปะการัง 3.ราที่เจริญอยู่บนรากพืชบางชนิด 4.โพรโทซัวอาศัยอยู่ในลำไส้ปลวก

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

กลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยต้นน้อยหน่า หญ้า เพลี้ยแป้ง มดดำ ตั๊กแตน เต่าทอง นก มดดำจัดเป็นผู้บริโภคอันดับใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับกับห่วงโซ่อาหาร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตคู่ใดที่เหมือนกัน 1.กบบนใบบัว 2.แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ 3.เห็บบนตัวสุนัข 4.นกเขาบนต้นมะม่วง

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ในอ่างเลี้ยงปลาที่จัดให้อยู่ในสภาพสมดุลแล้วนำมาทำให้ปิดสนิท สิ่งมีชีวิตในอ่างเลี้ยงปลานั้นจะมีชีวิตอยู่ได้นานประมาณเท่าใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

กิจกรรมการอพยพเข้าและออกของนกปากห่างที่วัดไผ่ล้อม จัดเป็นการปรับตัวให้เหมาะสมในด้านใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับเหตุการณ์ในวัฏจักรไนโตรเจนได้ถูกต้อง 1.เกลือแอมโมเนีย 2.ไนเตรต 3.สารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน 4.ไนไตรต์ 5.แก๊สไนโตรเจน

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

วัฏจักรใดที่ไม่จำเป็นต้องผ่านผู้ผลิตและบริโภค

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างงูกับเหยี่ยวเปรียบได้กับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใด 1.เหาฉลามเกาะติดปลาฉลาม 2.พยาธิตัวตืดในลำไส้ของคน 3.หนอนผีเสื้อที่กัดกินใบคะน้า 4.ต้นฝอยทองที่พันอยู่รอบก้านใบโกศล 5.แบคทีเรียที่อยู่ที่ปมรากพืชตระกูลถั่ว

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

“มดดำและเพลี้ยอาศัยอยู่ร่วมกันบนต้นมะม่วง” ข้อใดเกี่ยวข้องกับข้อความนี้มากที่สุด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ถ้าประชากรไทยเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณอาหารและสภาพแวดล้อมคงที่ จะเกิดปัญหาใดมากที่สุด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ป่าไม้ให้ทั้งประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ข้อใดเป็นประโยชน์ทางตรง

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ในป่าดงดิบมักไม่พบหญ้าหรือไม้พุ่มขนาดเล็ก เจริญอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดเป็นตัวจำกัดการเจริญเติบโตของหญ้า และไม้พุ่มเหล่านั้น

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

สิ่งที่ช่วยทำให้ขยะมูลฝอยและกากอาหาร กลายเป็นปุ๋ยหมักได้เร็วขึ้น คือข้อใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงระบบนิเวศไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

โครงสร้างของระบบนิเวศประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตชนิดใด ควรมีปริมาณมากที่สุดเพื่อให้ระบบนิเวศอยู่ในภาวะสมดุล

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ขยะมูลฝอยจะล้นโลกถ้าในระบบนิเวศขาดสิ่งมีชีวิตพวกใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ภายในถ้ำที่มืดสนิทมีโอกาสพบสิ่งมีชีวิตชนิดใดมากที่สุด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

สิ่งใดต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต (Producer) ในระบบนิเวศของบ่อเลี้ยงปลา

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีความสัมพันธ์แบบภาวะพึ่งพากัน (mutualism) 1.จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนในปมรากถั่ว 2.สาหร่ายสีเขียวในเนื้อเยื่อปะการัง 3.ราที่เจริญอยู่บนรากพืชบางชนิด 4.โพรโทซัวอาศัยอยู่ในลำไส้ปลวก

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

กลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยต้นน้อยหน่า หญ้า เพลี้ยแป้ง มดดำ ตั๊กแตน เต่าทอง นก มดดำจัดเป็นผู้บริโภคอันดับใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับกับห่วงโซ่อาหาร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน