ม.3

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA300654

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 1 ต.ค. 52 เวลา 14:37 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ดาราศาสตร์และอวกาศ

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบสุริยะ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากที่สุด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การที่แกนโลกเอียงทำมุม 23 ½ องศา กับแนวตั้งฉากกับระนาบวงโคจรของโลกขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติข้อใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเกิดฤดูกาล

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ทฤษฎีบิกแบง หรือทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เป็นที่ยอมรับมากกว่าทฤษฎีอื่นเพราะเหตุใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ดาวเคราะห์ดวงใดในระบบสุริยะที่มีดวงจันทร์บริวารมากที่สุด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับขนาดของดาวเคราะห์จากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กได้ถูกต้อง

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ถ้าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองใช้เวลาเท่ากับการโคจรรอบโลกคือ 30 วัน ดังนั้น หนึ่งวันบนดวงจันทร์จะเท่ากับกี่วันบนโลก

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อความใดที่ใช้อธิบายวิถีของดวงจันทร์ในวันขึ้น 15 ค่ำ ได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ทางช้างเผือกที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นลายพาดสีขาวสว่างบนท้องฟ้าในคืนเดือนมืดสนิทคืออะไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ที่ละติจูด 10 องศาเหนือ กลุ่มดาวในข้อใดที่ช่วยหาตำแหน่งดาวเหนือ

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เมื่อเวลา 19.00 น. ชายคนหนึ่งมองเห็นกลุ่มดาวปูอยู่ที่ขอบฟ้าด้านทิศตะวันตก ที่เวลา 01.00 น. ของคืนนั้น เขาควรจะมองเห็นกลุ่มดาวอะไรอยู่ที่ขอบฟ้าด้านทิศตะวันออก

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ถ้าดาวฤกษ์ดวงหนึ่งแรกเกิดมีอุณหภูมิพื้นผิว 11,000 องศาเซลเซียส เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปเป็น 5,600 องศาเซลเซียส 4,000 องศาเซลเซียส และ 3,000 องศาเซลเซียส สีของดาวจะเปลี่ยนแปลงจากแรกเกิดตามลำดับอย่างไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

มนุษย์อวกาศเมื่อชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์หนัก 120 นิวตัน น้ำหนักที่แท้จริงเมื่ออยู่บนผิวโลกเป็นเท่าไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ความเร็วที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นแนววิถีโค้งรอบโลกโดยไม่ตกลงสู่พื้นโลกเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

แรงโน้มถ่วงของโลกที่มีต่อวัตถุ จะเปลี่ยนแปลงไปตามข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ดาวเทียมสื่อสารจะโคจรอยู่ในบรรยากาศชั้นใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ดาวเทียมสามารถโคจรอยู่รอบโลกได้เพราะเหตุใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบสุริยะ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากที่สุด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การที่แกนโลกเอียงทำมุม 23 ½ องศา กับแนวตั้งฉากกับระนาบวงโคจรของโลกขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติข้อใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเกิดฤดูกาล

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ทฤษฎีบิกแบง หรือทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เป็นที่ยอมรับมากกว่าทฤษฎีอื่นเพราะเหตุใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ดาวเคราะห์ดวงใดในระบบสุริยะที่มีดวงจันทร์บริวารมากที่สุด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับขนาดของดาวเคราะห์จากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กได้ถูกต้อง

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ถ้าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองใช้เวลาเท่ากับการโคจรรอบโลกคือ 30 วัน ดังนั้น หนึ่งวันบนดวงจันทร์จะเท่ากับกี่วันบนโลก

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อความใดที่ใช้อธิบายวิถีของดวงจันทร์ในวันขึ้น 15 ค่ำ ได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ทางช้างเผือกที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นลายพาดสีขาวสว่างบนท้องฟ้าในคืนเดือนมืดสนิทคืออะไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ที่ละติจูด 10 องศาเหนือ กลุ่มดาวในข้อใดที่ช่วยหาตำแหน่งดาวเหนือ

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เมื่อเวลา 19.00 น. ชายคนหนึ่งมองเห็นกลุ่มดาวปูอยู่ที่ขอบฟ้าด้านทิศตะวันตก ที่เวลา 01.00 น. ของคืนนั้น เขาควรจะมองเห็นกลุ่มดาวอะไรอยู่ที่ขอบฟ้าด้านทิศตะวันออก

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ถ้าดาวฤกษ์ดวงหนึ่งแรกเกิดมีอุณหภูมิพื้นผิว 11,000 องศาเซลเซียส เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิจะเปลี่ยนไปเป็น 5,600 องศาเซลเซียส 4,000 องศาเซลเซียส และ 3,000 องศาเซลเซียส สีของดาวจะเปลี่ยนแปลงจากแรกเกิดตามลำดับอย่างไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

มนุษย์อวกาศเมื่อชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์หนัก 120 นิวตัน น้ำหนักที่แท้จริงเมื่ออยู่บนผิวโลกเป็นเท่าไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ความเร็วที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นแนววิถีโค้งรอบโลกโดยไม่ตกลงสู่พื้นโลกเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเคลื่อนที่ด้วยแรงกิริยา

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

แรงโน้มถ่วงของโลกที่มีต่อวัตถุ จะเปลี่ยนแปลงไปตามข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ดาวเทียมสื่อสารจะโคจรอยู่ในบรรยากาศชั้นใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ดาวเทียมสามารถโคจรอยู่รอบโลกได้เพราะเหตุใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน