ม.3

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 8

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMA300597

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 28 ก.ย. 52 เวลา 17:21 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

วรรณกรรมและวรรณคดี

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เทพเจ้าที่มีดวงพระเนตร ๓ ดวงคือข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ คำขานนามพระนารายณ์

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

“พระองค์ผู้ทรงศักดาเดช ไม่โปรดเกศแก่ข้าบทศรี กรรมเวรสิ่งใดดั่งนี้ ทูลพลางโศกีรำพัน” คำประพันธ์นี้แสดงความรู้สึกในข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

จากคำประพันธ์ในข้อ ๓ จัดเป็นรสทางวรรณคดีในข้อใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ให้ข้อคิดที่สำคัญที่สุดคือข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ เป็นวรรณคดีประเภทใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

“ผู้ประพฤติกิจตาม ๑๐ ประการนี้จะไม่ได้รับความเสียใจเลย” ข้อความนี้กล่าวตรงกับเรื่องในข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

“ขันตีมีมากหมั้น สันดาน ใครเกะกะระราน อดกลั้น ไป่ฉุนเฉียบเฉกพาล พาเดือด ร้อนพ่อ ประพฤติดังนั้น จักได้ใจเย็น” โคลงบทนี้มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

จากโคลงในข้อ ๘ มีวรรคใดที่ใช้คำตายแทนคำเอก

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

“อีกหนึ่งไป่เชื่อถ้อย คำคน ลือแฮ บอกเล่าข่าวเหตุผล เรื่องร้าย สืบสอบประกอบจน แจ่มเท็จ จริงนา ยังบ่ด่วนยักย้าย ตื่นเต้นก่อนกาล” โคลงบทนี้กล่าวตรงกับสำนวนสุภาษิตใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

หลักธรรมที่นำมาเปรียบได้กับโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ คือข้อใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะคำประพันธ์ที่ใช้แต่งในหลักศิลาจารึกหลักที่ ๑

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

"เราสามารถดูดวงดาว ได้ในวันเดือนดับ" คำว่า "เดือนดับ" หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดสนับสนุนความมีเสรีภาพของคนสมัยสุโขทัย

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ผู้ใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงเงินเบี้ยหวัดในพระบรมราโชวาทถูกต้อง

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ในพระบรมราโชวาทสามารถนำไปอบรมลูกหลานให้เห็นคุณค่าในข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

สามก๊ก หมายถึงก๊กใดบ้าง

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

เรื่องสามก๊ก ตอนจูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า แสดงให้เห็นลักษณะเด่นที่สุดของจูล่งในข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

“เล่าปี่ครั้งนี้อุปมาเหมือนปลาขังอยู่ในถัง เสือตกอยู่ในหลุม ถ้าแลจะละเสียให้เล็ดลอดหนีไปได้ บัดนี้ก็เหมือนปล่อยเสือเข้าป่า ปลาลงสมุทร” ข้อความใดเรียกว่า “อุปมา” และ ข้อความใดเรียกว่า “อุปไมย”

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เทพเจ้าที่มีดวงพระเนตร ๓ ดวงคือข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ คำขานนามพระนารายณ์

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

“พระองค์ผู้ทรงศักดาเดช ไม่โปรดเกศแก่ข้าบทศรี กรรมเวรสิ่งใดดั่งนี้ ทูลพลางโศกีรำพัน” คำประพันธ์นี้แสดงความรู้สึกในข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

จากคำประพันธ์ในข้อ ๓ จัดเป็นรสทางวรรณคดีในข้อใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ให้ข้อคิดที่สำคัญที่สุดคือข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ เป็นวรรณคดีประเภทใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

“ผู้ประพฤติกิจตาม ๑๐ ประการนี้จะไม่ได้รับความเสียใจเลย” ข้อความนี้กล่าวตรงกับเรื่องในข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

“ขันตีมีมากหมั้น สันดาน ใครเกะกะระราน อดกลั้น ไป่ฉุนเฉียบเฉกพาล พาเดือด ร้อนพ่อ ประพฤติดังนั้น จักได้ใจเย็น” โคลงบทนี้มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

จากโคลงในข้อ ๘ มีวรรคใดที่ใช้คำตายแทนคำเอก

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

“อีกหนึ่งไป่เชื่อถ้อย คำคน ลือแฮ บอกเล่าข่าวเหตุผล เรื่องร้าย สืบสอบประกอบจน แจ่มเท็จ จริงนา ยังบ่ด่วนยักย้าย ตื่นเต้นก่อนกาล” โคลงบทนี้กล่าวตรงกับสำนวนสุภาษิตใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

หลักธรรมที่นำมาเปรียบได้กับโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ คือข้อใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะคำประพันธ์ที่ใช้แต่งในหลักศิลาจารึกหลักที่ ๑

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

"เราสามารถดูดวงดาว ได้ในวันเดือนดับ" คำว่า "เดือนดับ" หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดสนับสนุนความมีเสรีภาพของคนสมัยสุโขทัย

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ผู้ใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงเงินเบี้ยหวัดในพระบรมราโชวาทถูกต้อง

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ในพระบรมราโชวาทสามารถนำไปอบรมลูกหลานให้เห็นคุณค่าในข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

สามก๊ก หมายถึงก๊กใดบ้าง

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

เรื่องสามก๊ก ตอนจูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า แสดงให้เห็นลักษณะเด่นที่สุดของจูล่งในข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

“เล่าปี่ครั้งนี้อุปมาเหมือนปลาขังอยู่ในถัง เสือตกอยู่ในหลุม ถ้าแลจะละเสียให้เล็ดลอดหนีไปได้ บัดนี้ก็เหมือนปล่อยเสือเข้าป่า ปลาลงสมุทร” ข้อความใดเรียกว่า “อุปมา” และ ข้อความใดเรียกว่า “อุปไมย”

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน