ม.2

วิชาคณิตศาสตร์ม.2 ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA200555

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 24 ก.ย. 52 เวลา 16:20 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ , ระบบจำนวนจริง

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

ป้ามาลีรับไข่ไก่ ไข่เป็ด และไข่นกกระทามาขาย โดยรับไข่ไก่ต่อไข่เป็ดในอัตราส่วน 5:2 และรับไข่เป็ดต่อไข่นกกระทาในอัตราส่วน 3:10 ถ้าป้ามาลีรับไข่ไก่มา 900 ฟอง ป้ามาลีรับไข่มาทั้งหมดกี่ฟอง

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

ขายสินค้าชนิดหนึ่งราคา 4,500 บาท ได้กำไร 25% ถ้าต้องการกำไร 30% ต้องขายสินค้าราคาเท่าไร

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

อัจฉราฝากเงินไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งจำนวน 35,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี และคิดภาษีดอกเบี้ยร้อยละ 10 เมื่อฝากครบ 1 ปี อัจฉราจะได้รับดอกเบี้ยหลังจากหักภาษีแล้วเป็นเงินกี่บาท

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

ต้นทุนรับเสื้อมาขายราคาตัวละ 250 บาท ปิดราคาขายโดยรวมกำไรไว้แล้ว 30% เมื่อขายจะลดราคาให้กับผู้ซื้อ 20% จากราคาป้าย ขายเสื้อไปตัวละเท่าไร

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

น้ำมันดีเซลขึ้นราคาครั้งแรก 6% และครั้งที่สองขึ้นอีก 5% รวมสองครั้งน้ำมันดีเซลขึ้นราคากี่เปอร์เซ็นต์จากราคาเดิม

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

ซื้อมะนาวมาจำนวนหนึ่ง คัดลูกเล็กออก 6% ที่เหลือขายในราคา 6 ลูก 10 บาท ขายได้เงินทั้งหมด 940 บาท เดิมซื้อมะนาวมากี่ลูก

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

เมื่อเวลา 6.00 น. หนิงเดินทางจากบ้านไปสนามเด็กเล่นด้วยอัตราเร็ว 4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อมาเวลา 6.30 น.จุ๋มเดินทางออกจากบ้านหลังเดียวกันไปสนามเด็กเล่นด้วยอัตราเร็ว 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปรากฏว่าจุ๋มเดินไปถึงสนามเด็กเล่นทันหนิงพอดี ระยะทางจากบ้านถึงสนามเด็กเล่นกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

ปัจจุบันอายุของอาร์มกับโอมมีอัตราส่วนเป็น 2:3 เมื่อ 6 ปีที่แล้วอายุของอาร์มกับโอม มีอัตราส่วนเป็น 3:5 ปัจจุบันอาร์มอายุกี่ปี

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ในจังหวัดแห่งหนึ่งจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิงเป็น 9:11 ถ้าจังหวัดนี้มีประชากรทั้งหมด 245,000 คน จำนวนประชากรชายน้อยกว่าจำนวนประชากรหญิงกี่คน

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

แม่แบ่งเงิน 350 บาท ให้พลอย เพชร และนิล โดยแบ่งให้พลอยต่อเพชรในอัตราส่วน 1:2 และให้เพชรต่อนิลในอัตราส่วน 1:2 นิลจะได้รับเงินมากกว่าเงินที่พลอยและเพชรได้รับรวมกันกี่บาท

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

21 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 60

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

นายย้อยกู้ยืมเงินเพื่อนบ้านมาทำธุรกิจค้าขายจำนวน 12,000 บาท โดยเพื่อนบ้านคิดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 24 ต่อปี เมื่อครบ 10 เดือน นายย้อยได้เงินจากการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 19,900 บาท จึงตัดสินใจคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด นายย้อยยังเหลือเงินอีกเท่าไร

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

พ่อค้าซื้อสินค้ามาชิ้นหนึ่งราคา 2,500 บาท และประกาศขายโดยคิดกำไร 30% ถ้ามีผู้มาซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด เขาจะลดให้อีก 10% จากราคาที่ประกาศไว้ พ่อค้าจะได้กำไรกี่บาท

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ขายสินค้าชิ้นหนึ่งราคา 4,830 บาท ได้กำไร 15% ถ้าต้องการกำไร 20% ต้องขายสินค้าชิ้นนี้ในราคากี่บาท

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

โดยปกติในแต่ละเดือนแดงและดำจะมีเงินฝาก อัตราส่วนของเงินของดำต่อแดงเท่ากับ 5:8 เดือนต่อมาดำเก็บได้เพิ่มจากเดือนที่แล้วอีก 200 บาท แต่แดงเก็บได้น้อยลงจากเดือนที่แล้ว 120 บาท อัตราส่วนของเงินของดำต่อแดงเท่ากับ 7:9 เดือนแรกแดงเก็บเงินได้กี่บาท

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

ป้ามาลีรับไข่ไก่ ไข่เป็ด และไข่นกกระทามาขาย โดยรับไข่ไก่ต่อไข่เป็ดในอัตราส่วน 5:2 และรับไข่เป็ดต่อไข่นกกระทาในอัตราส่วน 3:10 ถ้าป้ามาลีรับไข่ไก่มา 900 ฟอง ป้ามาลีรับไข่มาทั้งหมดกี่ฟอง

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

ขายสินค้าชนิดหนึ่งราคา 4,500 บาท ได้กำไร 25% ถ้าต้องการกำไร 30% ต้องขายสินค้าราคาเท่าไร

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

อัจฉราฝากเงินไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งจำนวน 35,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี และคิดภาษีดอกเบี้ยร้อยละ 10 เมื่อฝากครบ 1 ปี อัจฉราจะได้รับดอกเบี้ยหลังจากหักภาษีแล้วเป็นเงินกี่บาท

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

ต้นทุนรับเสื้อมาขายราคาตัวละ 250 บาท ปิดราคาขายโดยรวมกำไรไว้แล้ว 30% เมื่อขายจะลดราคาให้กับผู้ซื้อ 20% จากราคาป้าย ขายเสื้อไปตัวละเท่าไร

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

น้ำมันดีเซลขึ้นราคาครั้งแรก 6% และครั้งที่สองขึ้นอีก 5% รวมสองครั้งน้ำมันดีเซลขึ้นราคากี่เปอร์เซ็นต์จากราคาเดิม

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

ซื้อมะนาวมาจำนวนหนึ่ง คัดลูกเล็กออก 6% ที่เหลือขายในราคา 6 ลูก 10 บาท ขายได้เงินทั้งหมด 940 บาท เดิมซื้อมะนาวมากี่ลูก

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

เมื่อเวลา 6.00 น. หนิงเดินทางจากบ้านไปสนามเด็กเล่นด้วยอัตราเร็ว 4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อมาเวลา 6.30 น.จุ๋มเดินทางออกจากบ้านหลังเดียวกันไปสนามเด็กเล่นด้วยอัตราเร็ว 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปรากฏว่าจุ๋มเดินไปถึงสนามเด็กเล่นทันหนิงพอดี ระยะทางจากบ้านถึงสนามเด็กเล่นกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

ปัจจุบันอายุของอาร์มกับโอมมีอัตราส่วนเป็น 2:3 เมื่อ 6 ปีที่แล้วอายุของอาร์มกับโอม มีอัตราส่วนเป็น 3:5 ปัจจุบันอาร์มอายุกี่ปี

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

ในจังหวัดแห่งหนึ่งจำนวนประชากรชายต่อจำนวนประชากรหญิงเป็น 9:11 ถ้าจังหวัดนี้มีประชากรทั้งหมด 245,000 คน จำนวนประชากรชายน้อยกว่าจำนวนประชากรหญิงกี่คน

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

แม่แบ่งเงิน 350 บาท ให้พลอย เพชร และนิล โดยแบ่งให้พลอยต่อเพชรในอัตราส่วน 1:2 และให้เพชรต่อนิลในอัตราส่วน 1:2 นิลจะได้รับเงินมากกว่าเงินที่พลอยและเพชรได้รับรวมกันกี่บาท

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

21 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 60

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

นายย้อยกู้ยืมเงินเพื่อนบ้านมาทำธุรกิจค้าขายจำนวน 12,000 บาท โดยเพื่อนบ้านคิดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 24 ต่อปี เมื่อครบ 10 เดือน นายย้อยได้เงินจากการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 19,900 บาท จึงตัดสินใจคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด นายย้อยยังเหลือเงินอีกเท่าไร

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

พ่อค้าซื้อสินค้ามาชิ้นหนึ่งราคา 2,500 บาท และประกาศขายโดยคิดกำไร 30% ถ้ามีผู้มาซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด เขาจะลดให้อีก 10% จากราคาที่ประกาศไว้ พ่อค้าจะได้กำไรกี่บาท

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ขายสินค้าชิ้นหนึ่งราคา 4,830 บาท ได้กำไร 15% ถ้าต้องการกำไร 20% ต้องขายสินค้าชิ้นนี้ในราคากี่บาท

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

โดยปกติในแต่ละเดือนแดงและดำจะมีเงินฝาก อัตราส่วนของเงินของดำต่อแดงเท่ากับ 5:8 เดือนต่อมาดำเก็บได้เพิ่มจากเดือนที่แล้วอีก 200 บาท แต่แดงเก็บได้น้อยลงจากเดือนที่แล้ว 120 บาท อัตราส่วนของเงินของดำต่อแดงเท่ากับ 7:9 เดือนแรกแดงเก็บเงินได้กี่บาท

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน