ม.1

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100528

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 22 ก.ย. 52 เวลา 09:43 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

แผนที่แสดงลักษณะธรณีวิทยาของประเทศไทยเป็นแผนที่ชนิดใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ถ้าในแผนที่เขียนมาตราส่วนไว้ว่า ๑: ๑๐๐,๐๐๐ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ถ้าจะศึกษาและรวบรวมข้อมูลในเชิงพื้นที่ทั้งหมด ให้อยู่ในลักษณะฐานข้อมูลเดียวกัน และให้ทันสมัยอยู่เสมอ ควรจัดทำข้อมูลให้อยู่ในระบบใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เราเรียกเส้นสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือจดขั้วโลกใต้ โดยค่าของมุมเท่ากับ ๐ องศา ว่าอะไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

จังหวัดในข้อใดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นชื่อทิวเขาที่อยู่ในภาคเหนือของไทยทั้งหมด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

อิทธิพลของลมอะไรที่ทำให้บริเวณจังหวัดระนองและพังงาจึงมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างสูง

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเขื่อนที่ให้ประโยชน์ด้านการชลประทาน เป็นแหล่งท่องเที่ยว และป้องกันอุทกภัยบริเวณภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

บริเวณพื้นที่ลักษณะใดที่จะพบป่าเต็งรังมากที่สุด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ป่าสนเขาจะมีมากในอุทยานแห่งชาติใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นแอ่งลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก มีภูเขาสูงเป็นขอบทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้เป็นภูเขาหินทราย ลักษณะดังกล่าวเป็นภูมิประเทศของภาคใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ปัจจัยใดที่ทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเพาะปลูกได้ผลผลิตต่อไร่น้อยกว่าภาคอื่น

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างฉับพลันในบางพื้นที่

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ทุกข้อเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ดินแดนส่วนที่เป็นหมู่เกาะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ตั้งของประเทศใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ทิวเขาในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีลักษณะเช่นไร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ประเทศที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือประเทศอะไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือประเทศใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

แผนที่แสดงลักษณะธรณีวิทยาของประเทศไทยเป็นแผนที่ชนิดใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ถ้าในแผนที่เขียนมาตราส่วนไว้ว่า ๑: ๑๐๐,๐๐๐ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ถ้าจะศึกษาและรวบรวมข้อมูลในเชิงพื้นที่ทั้งหมด ให้อยู่ในลักษณะฐานข้อมูลเดียวกัน และให้ทันสมัยอยู่เสมอ ควรจัดทำข้อมูลให้อยู่ในระบบใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เราเรียกเส้นสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือจดขั้วโลกใต้ โดยค่าของมุมเท่ากับ ๐ องศา ว่าอะไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

จังหวัดในข้อใดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นชื่อทิวเขาที่อยู่ในภาคเหนือของไทยทั้งหมด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

อิทธิพลของลมอะไรที่ทำให้บริเวณจังหวัดระนองและพังงาจึงมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างสูง

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเขื่อนที่ให้ประโยชน์ด้านการชลประทาน เป็นแหล่งท่องเที่ยว และป้องกันอุทกภัยบริเวณภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

บริเวณพื้นที่ลักษณะใดที่จะพบป่าเต็งรังมากที่สุด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ป่าสนเขาจะมีมากในอุทยานแห่งชาติใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นแอ่งลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก มีภูเขาสูงเป็นขอบทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้เป็นภูเขาหินทราย ลักษณะดังกล่าวเป็นภูมิประเทศของภาคใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ปัจจัยใดที่ทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเพาะปลูกได้ผลผลิตต่อไร่น้อยกว่าภาคอื่น

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างฉับพลันในบางพื้นที่

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ทุกข้อเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ดินแดนส่วนที่เป็นหมู่เกาะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ตั้งของประเทศใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ทิวเขาในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีลักษณะเช่นไร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ประเทศที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือประเทศอะไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือประเทศใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน