ม.5

แบบฝึกหัด วิชาชีววิทยา ม. 5 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB504407

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.5

สร้างเมื่อ

: 2 ก.ย. 54 เวลา 10:05 น.

ผู้สร้าง : teerawat2554

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใด มิใช่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดอธิบายความหมายของสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกิดจากการทำลายป่าไม้

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ดิน สัตว์ป่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

สาเหตุสำคัญที่สุดของปัญหาวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคือข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อประเทศไทยในข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความสำคัญของป่าชายเลน

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

สาเหตุที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลคือ

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

คำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความหมายสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการกระทำที่ทำให้ป่าไม้ในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ว

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ตัวการสำคัญที่สร้างปัญหาวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคือข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ความร่วมมือของประชาชนในข้อใดน่าจะมีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากที่สุด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ปัญหาการขาดแคลนน้ำเกิดขึ้นเพราะเหตุใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญของมลภาวะในกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ปัญหาดินในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาในข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ปัญหามลภาวะด้านต่าง ๆ จะแก้ไขได้สำเร็จจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ใดเป็นอันดับแรก

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใด มิใช่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดอธิบายความหมายของสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลกระทบที่เกิดจากการทำลายป่าไม้

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ดิน สัตว์ป่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

สาเหตุสำคัญที่สุดของปัญหาวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคือข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อประเทศไทยในข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความสำคัญของป่าชายเลน

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

สาเหตุที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลคือ

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

คำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความหมายสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการกระทำที่ทำให้ป่าไม้ในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ว

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ตัวการสำคัญที่สร้างปัญหาวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคือข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ความร่วมมือของประชาชนในข้อใดน่าจะมีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากที่สุด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ปัญหาการขาดแคลนน้ำเกิดขึ้นเพราะเหตุใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญของมลภาวะในกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ปัญหาดินในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาในข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ปัญหามลภาวะด้านต่าง ๆ จะแก้ไขได้สำเร็จจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ใดเป็นอันดับแรก

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน