ม.5

แบบฝึกหัด วิชาชีววิทยา ม. 5 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB504382

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.5

สร้างเมื่อ

: 2 ก.ย. 54 เวลา 09:18 น.

ผู้สร้าง : tay_min

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

กระบวนการสร้างอาหารของพืช พืชจะใช้แสงในการทำอะไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

กระบวณการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นในเวลาใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

พืชชั้นสูงสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีที่สุดเมื่อได้รับแสงสีใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

แหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของพืชสีเขียวคืออะไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ออกซิเจนที่เกิดขึ้นในกระบวณการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้นเกิดจากอะไร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นในอะไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

การสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดขึ้นที่บริเวณใดของใบของต้นโกสน

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ถ้าความเข้มข้นของCO2เป็นจำกัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเมื่อวัดที่ความเข้มข้นแสงต่ำกว่าเพิ่มความเข้มแสงเป็น2เท่า อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเพิ่มกี่เท่า

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ท่านคิดว่าน้ำในสระที่มีพืชน้ำขึ้นตามปกติ วันหนึ่งๆจะมีสภาพความเป็นกรดสูงสุดเมื่อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ส่วนของคลอโรพลาสต์ที่เอมไซม์เกี่ยวกับกระบวณการสังเคราะห์ด้วยแสง คืออะไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ส่วนของคลอโรพลาสต์ที่เรียกว่าลาเมลลาประกอบด้วยอะไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เมื่อส่องแสงสว่างไปยังสารลละลายคลอโรฟีลล์แถบคลื่นแสงที่จะสะท้อนออกมาจากสารละลายนั้นมากที่สุด คือสีใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

CO2 เข้าร่วมในปฏิกิริยาการสังเคาะห์ด้วยแสงในช่วงใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

hill reaction คล้ายกับกระบวณการหายใจแบบใช้ออกซิเจนในข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ความหมายของ dark reaction ในกระบวณการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ถูกต้องที่สุดคือข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

พลังงานแสงอาทิตย์ที่พืชดูดซับไว้นั้น ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในกระบวณการใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

แหล่งที่พบ chlorophy II คืออะไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ใน CO2 fixation ของกระบวณการสังเคราะห์ด้วยแสง ไฮโดรเจนจะทำปฏิกิริยากับอะไร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

พืชจะเก็บพลังงานรังสีจากดวงอาทิตย์ไว้ใช้ได้ประมาณร้อยละเท่าไรของพลังงานที่ได้รับคืออะไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

อิเล็กตรอนและโปรตอนที่ใช้เพื่อการสังเคราะห์อาหารในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมาจากอะไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

กระบวนการสร้างอาหารของพืช พืชจะใช้แสงในการทำอะไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

กระบวณการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นในเวลาใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

พืชชั้นสูงสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีที่สุดเมื่อได้รับแสงสีใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

แหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของพืชสีเขียวคืออะไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ออกซิเจนที่เกิดขึ้นในกระบวณการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้นเกิดจากอะไร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นในอะไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

การสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดขึ้นที่บริเวณใดของใบของต้นโกสน

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ถ้าความเข้มข้นของCO2เป็นจำกัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเมื่อวัดที่ความเข้มข้นแสงต่ำกว่าเพิ่มความเข้มแสงเป็น2เท่า อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเพิ่มกี่เท่า

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ท่านคิดว่าน้ำในสระที่มีพืชน้ำขึ้นตามปกติ วันหนึ่งๆจะมีสภาพความเป็นกรดสูงสุดเมื่อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ส่วนของคลอโรพลาสต์ที่เอมไซม์เกี่ยวกับกระบวณการสังเคราะห์ด้วยแสง คืออะไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ส่วนของคลอโรพลาสต์ที่เรียกว่าลาเมลลาประกอบด้วยอะไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เมื่อส่องแสงสว่างไปยังสารลละลายคลอโรฟีลล์แถบคลื่นแสงที่จะสะท้อนออกมาจากสารละลายนั้นมากที่สุด คือสีใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

CO2 เข้าร่วมในปฏิกิริยาการสังเคาะห์ด้วยแสงในช่วงใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

hill reaction คล้ายกับกระบวณการหายใจแบบใช้ออกซิเจนในข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ความหมายของ dark reaction ในกระบวณการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ถูกต้องที่สุดคือข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

พลังงานแสงอาทิตย์ที่พืชดูดซับไว้นั้น ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในกระบวณการใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

แหล่งที่พบ chlorophy II คืออะไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ใน CO2 fixation ของกระบวณการสังเคราะห์ด้วยแสง ไฮโดรเจนจะทำปฏิกิริยากับอะไร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

พืชจะเก็บพลังงานรังสีจากดวงอาทิตย์ไว้ใช้ได้ประมาณร้อยละเท่าไรของพลังงานที่ได้รับคืออะไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

อิเล็กตรอนและโปรตอนที่ใช้เพื่อการสังเคราะห์อาหารในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมาจากอะไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน