ประถมปลาย

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่17

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB003230

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 24 ก.ย. 53 เวลา 17:27 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

น้ำหวานมีเหรียญห้าบาท 112 เหรียญ นำไปเเลกธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาทเเละใบละยี่สิบบาท จะเเลกได้อย่างละกี่ใบ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จากรูป ข้อใดเป็นเศษส่วนเเสดงส่วนที่เเรเงาได้ถูกต้องจากรูป ข้อใดเป็นเศษส่วนเเสดงส่วนที่เเรเงาได้ถูกต้อง
ข้อที่ 3/40
คำถาม :

มีน้ำอัดลมอยู่ 9/10 ของขวด เทออกมา 5/10 ของขวด จะเหลือน้ำอัดลมคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของขวด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

จิ้มเริ่มอ่านหนังสือเวลา 16.30 น. และเลิกอ่านเวลา 17.15 น. จิ้มใช้เวลาในการอ่านหนังสือเท่าไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

จิ๋วมีอายุน้อยกว่าใหญ่ 3 ปี 4 เดือน ถ้าจิ๋วมีอายุ 10 ปี 10 เดือน ใหญ่มีอายุเท่าไร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านทศนิยมได้ถูกต้อง

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดเปรียบเทียบทศนิยมได้ถูกต้อง

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

นำน้ำตาลทราย 150 กิโลกรัม มาชั่งใส่ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม แล้วขายในราคาถุงละ 90 บาท จะขายได้เงินทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ซื้อทุเรียนมาในราคากิโลกรัมละ 35 บาท จำนวน 62 กิโลกรัม ขายไปในราคากิโลกรัมละ 50 บาท ขายได้กำไรกี่บาท

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

แม่มีเงิน 6,800 บาท ซื้อสินค้าไปเป็นเงิน 3,550 บาท ที่เหลือเเบ่งให้ลูก 5 คน คนละเท่าๆ กัน จะได้คนละกี่บาท

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

จำนวน 10,050,609 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 8,930,594 คือจำนวนใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณได้ถูกต้อง

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ของ (2,009 × 24) + (48,059 ÷ 11) มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

มีเงินอยู่ 1,500,000 บาท ซื้อที่ดิน 125 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 7,500 บาท จะเหลือเงินเท่าไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ในการผลิตสมุด 1 เล่ม ใช้กระดาษ 8O แผ่น ถ้านำกระดาษ 124,00O แผ่นมาทำสุมดเเล้วขายเล่มละ 25 บาท จะขายได้เงินทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เศษส่วนในข้อใดมีค่าไม่เท่ากับเศษส่วนในข้อใดมีค่าไม่เท่ากับ
ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเปรียบเทียบเศษส่วนได้ถูกต้อง

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

มีเงินในธนาคาร 854,000 บาท ถอนเงินออกมา 3/5 ของเงินที่มีอยู่ ยังเหลือเงินในธนาคารอีกเท่าไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

กมลมีที่ดิน 800 ตารางวา ต้องการปลูกต้นไม้ 3 ชนิด แบ่งเป็นปลูกต้นมะม่วง 3/8 ของที่ดินทั้งหมด ปลูกทุเรียน 2/5 ของที่ดินที่เหลือ ยังเหลือที่ดินสำหรับปลูกต้นมังคุดอีกเท่าไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

น้ำหวานมีเหรียญห้าบาท 112 เหรียญ นำไปเเลกธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาทเเละใบละยี่สิบบาท จะเเลกได้อย่างละกี่ใบ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จากรูป ข้อใดเป็นเศษส่วนเเสดงส่วนที่เเรเงาได้ถูกต้องจากรูป ข้อใดเป็นเศษส่วนเเสดงส่วนที่เเรเงาได้ถูกต้อง
ข้อที่ 23/40
คำถาม :

มีน้ำอัดลมอยู่ 9/10 ของขวด เทออกมา 5/10 ของขวด จะเหลือน้ำอัดลมคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของขวด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

จิ้มเริ่มอ่านหนังสือเวลา 16.30 น. และเลิกอ่านเวลา 17.15 น. จิ้มใช้เวลาในการอ่านหนังสือเท่าไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

จิ๋วมีอายุน้อยกว่าใหญ่ 3 ปี 4 เดือน ถ้าจิ๋วมีอายุ 10 ปี 10 เดือน ใหญ่มีอายุเท่าไร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านทศนิยมได้ถูกต้อง

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดเปรียบเทียบทศนิยมได้ถูกต้อง

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

นำน้ำตาลทราย 150 กิโลกรัม มาชั่งใส่ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม แล้วขายในราคาถุงละ 90 บาท จะขายได้เงินทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ซื้อทุเรียนมาในราคากิโลกรัมละ 35 บาท จำนวน 62 กิโลกรัม ขายไปในราคากิโลกรัมละ 50 บาท ขายได้กำไรกี่บาท

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

แม่มีเงิน 6,800 บาท ซื้อสินค้าไปเป็นเงิน 3,550 บาท ที่เหลือเเบ่งให้ลูก 5 คน คนละเท่าๆ กัน จะได้คนละกี่บาท

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

จำนวน 10,050,609 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 8,930,594 คือจำนวนใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณได้ถูกต้อง

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ของ (2,009 × 24) + (48,059 ÷ 11) มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

มีเงินอยู่ 1,500,000 บาท ซื้อที่ดิน 125 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 7,500 บาท จะเหลือเงินเท่าไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ในการผลิตสมุด 1 เล่ม ใช้กระดาษ 8O แผ่น ถ้านำกระดาษ 124,00O แผ่นมาทำสุมดเเล้วขายเล่มละ 25 บาท จะขายได้เงินทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เศษส่วนในข้อใดมีค่าไม่เท่ากับเศษส่วนในข้อใดมีค่าไม่เท่ากับ
ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเปรียบเทียบเศษส่วนได้ถูกต้อง

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

มีเงินในธนาคาร 854,000 บาท ถอนเงินออกมา 3/5 ของเงินที่มีอยู่ ยังเหลือเงินในธนาคารอีกเท่าไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

กมลมีที่ดิน 800 ตารางวา ต้องการปลูกต้นไม้ 3 ชนิด แบ่งเป็นปลูกต้นมะม่วง 3/8 ของที่ดินทั้งหมด ปลูกทุเรียน 2/5 ของที่ดินที่เหลือ ยังเหลือที่ดินสำหรับปลูกต้นมังคุดอีกเท่าไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน