ประถมปลาย

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่16

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB003229

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 24 ก.ย. 53 เวลา 15:41 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ตัวเลขที่อยู่ในหลักหมื่นของ 850,555 มีค่าเท่าไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จำนวน 30,602 เขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้อย่างไร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

มีเงินอยู่ 125,000 บาท ต้องการซื้อรถยนต์ราคา 560,000 บาท ต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ลงทุนขายสินค้า 88,000 บาท ขายสินค้าได้เงินทั้งหมด 102,000 บาท เพื่อนนำเงินมาใช้หนี้อีก 26,000 บาท มีเงินทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

จากรูป ส่วนของเส้นตรงใดคือเส้นทเเยงมุมจากรูป ส่วนของเส้นตรงใดคือเส้นทเเยงมุม
ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เส้นตรงคู่ใดขนานกัน

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

รูปในข้อใดไม่มีเเกนสมมาตร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ขายโต๊ะเก้าอี้ 25 ชุด ในราคาชุดละ 340 บาท คิดเป็นเงินเท่าไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ซื้อดินสอมา 120 กล่อง แต่ละกล่องมี 5 โหล ซื้อดินสอมาทั้งหมดกี่เเท่ง

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

สำนักพิมพ์ผลิตหนังสือขนาดเดียวกันจำนวน 11,10O เล่ม จัดใส่กล่อง กล่องละ 15O เล่ม จะได้ทั้งหมดกี่กล่อง

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ปานขายผ้าจำนวน 115 เมตร ได้เงิน 16,100 บาท ผ้าราคาเมตรละกี่บาท

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

วันที่ขายผลไม้ได้มากที่สุดขายได้มากกว่าวันที่ขายได้น้อยที่สุดเท่าไรวันที่ขายผลไม้ได้มากที่สุดขายได้มากกว่าวันที่ขายได้น้อยที่สุดเท่าไร
ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขายผลไม้ได้ทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เหตุการณ์ใดที่เป็นไปไม่ได้จากการสุ่มหยิบลูกเเก้ว 1 ลูกในกล่องที่มีลูกเเก้วสีเเดง 1 ลูก สีดำ 2 ลูก และสีขาว 3 ลูก

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

เชือกขดเเรกยาว 120 เมตร 40 เซนติเมตร ขดที่สองยาว 135 เมตร 15 เซนติเมตร เชือกขดที่สองยาวกว่าเชือกขดเเรกเท่าไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

น้ำหอม 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ราคา 15 บาท น้ำมันพืช 1 ลิตร ราคา 30 บาท สุดาซื้อน้ำหอม 20 ลูกบาศก์เซนติเมตรเเละซื้อน้ำมันพืช 2 ลิตร 500 มิลลิลิตร ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ช่องสี่เหลี่ยม มีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย จงหาพื้นที่ส่วนที่เเรเงาจากรูป กำหนดให้ ช่องสี่เหลี่ยม มีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย  จงหาพื้นที่ส่วนที่เเรเงา
ข้อที่ 18/40
คำถาม :

มีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ต้องการขุดบ่อน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 5 เมตร เหลือที่ดินกี่ตารางเมตร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

สนามเเห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ 288 ตารางเมตร ด้านยาวยาว 18 เมตร ด้านกว้างจะยาวเท่าไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

น้ำฝนมีธนบัตรใบละห้าร้อยบาท 3 ใบ ธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาท 4 ใบ ธนบัตรใบละยี่สิบบาท 5 ใบ และเหรียญห้าบาท 4 เหรียญ น้ำฝนมีเงินทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ตัวเลขที่อยู่ในหลักหมื่นของ 850,555 มีค่าเท่าไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จำนวน 30,602 เขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้อย่างไร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

มีเงินอยู่ 125,000 บาท ต้องการซื้อรถยนต์ราคา 560,000 บาท ต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ลงทุนขายสินค้า 88,000 บาท ขายสินค้าได้เงินทั้งหมด 102,000 บาท เพื่อนนำเงินมาใช้หนี้อีก 26,000 บาท มีเงินทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

จากรูป ส่วนของเส้นตรงใดคือเส้นทเเยงมุมจากรูป ส่วนของเส้นตรงใดคือเส้นทเเยงมุม
ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เส้นตรงคู่ใดขนานกัน

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

รูปในข้อใดไม่มีเเกนสมมาตร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ขายโต๊ะเก้าอี้ 25 ชุด ในราคาชุดละ 340 บาท คิดเป็นเงินเท่าไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ซื้อดินสอมา 120 กล่อง แต่ละกล่องมี 5 โหล ซื้อดินสอมาทั้งหมดกี่เเท่ง

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

สำนักพิมพ์ผลิตหนังสือขนาดเดียวกันจำนวน 11,10O เล่ม จัดใส่กล่อง กล่องละ 15O เล่ม จะได้ทั้งหมดกี่กล่อง

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ปานขายผ้าจำนวน 115 เมตร ได้เงิน 16,100 บาท ผ้าราคาเมตรละกี่บาท

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

วันที่ขายผลไม้ได้มากที่สุดขายได้มากกว่าวันที่ขายได้น้อยที่สุดเท่าไรวันที่ขายผลไม้ได้มากที่สุดขายได้มากกว่าวันที่ขายได้น้อยที่สุดเท่าไร
ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขายผลไม้ได้ทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เหตุการณ์ใดที่เป็นไปไม่ได้จากการสุ่มหยิบลูกเเก้ว 1 ลูกในกล่องที่มีลูกเเก้วสีเเดง 1 ลูก สีดำ 2 ลูก และสีขาว 3 ลูก

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

เชือกขดเเรกยาว 120 เมตร 40 เซนติเมตร ขดที่สองยาว 135 เมตร 15 เซนติเมตร เชือกขดที่สองยาวกว่าเชือกขดเเรกเท่าไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

น้ำหอม 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ราคา 15 บาท น้ำมันพืช 1 ลิตร ราคา 30 บาท สุดาซื้อน้ำหอม 20 ลูกบาศก์เซนติเมตรเเละซื้อน้ำมันพืช 2 ลิตร 500 มิลลิลิตร ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ช่องสี่เหลี่ยม มีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย จงหาพื้นที่ส่วนที่เเรเงาจากรูป กำหนดให้ ช่องสี่เหลี่ยม มีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย  จงหาพื้นที่ส่วนที่เเรเงา
ข้อที่ 38/40
คำถาม :

มีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร ต้องการขุดบ่อน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 5 เมตร เหลือที่ดินกี่ตารางเมตร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

สนามเเห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ 288 ตารางเมตร ด้านยาวยาว 18 เมตร ด้านกว้างจะยาวเท่าไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

น้ำฝนมีธนบัตรใบละห้าร้อยบาท 3 ใบ ธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาท 4 ใบ ธนบัตรใบละยี่สิบบาท 5 ใบ และเหรียญห้าบาท 4 เหรียญ น้ำฝนมีเงินทั้งหมดกี่บาท

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน