ประถมปลาย

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่15

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB003213

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 14 ก.ย. 53 เวลา 17:26 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

จำนวน 1.546 เลข 6 มีคาเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

0.01 × 0.001 × 0.0001 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ผมของหมวยยาวกว่าผมของเเมว 6.9 เซนติเมตร ผมของนกยาวกว่าผมของหมวย 4.7 เซนติเมตร ถ้าผมของนกยาว 58.5 เซนติเมตร ผมของเเมวยาวเท่าไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

สุนิสาซื้อส้มโอจำนวน 24 กิโลกรัม 5 ขีด ในราคากิโลกรัมละ 23 บาท 50 สตางค์ สุนิสาจะต้องจ่ายเงินเท่าไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

แบบรูปของจำนวน 25, 21, 17, 13, 9, ... จำนวนถัดไปคือจำนวนใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

แบบรูปของจำนวน 1, 7, 3, 10, 15, 13, 105, ... จำนวนถัดไปคือจำนวนใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ไข่ไก่ราคาฟองละ 2.40 บาท เมื่อมีปัญหาไข้หวัดนก ไข่ไก่มีราคาฟองละ 6.60 บาท ไข่ไก่ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

54 เป็น 27 เปอรเซ็นต์ ของจำนวนใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ขายลูกบอล 5 ลูก ในราคา 510 บาท ปรากฏว่าขาดทุน 15% ราคาต้นทุนของลูกบอลเป็นเท่าไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จากรูปจงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดจากรูปจงหาพื้นที่ผิวทั้งหมด
ข้อที่ 11/40
คำถาม :

แผ่นไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า วัดเส้นทเเยงมุมยาว 28 เซนติเมตร เส้นกิ่งทั้งสองเส้นยาว 16 เซนติเมตร และ 18 เซนติเมตร แผ่นไม้นี้มีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ทราย 90 ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปเทใส่กระบะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากฐานกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร ระดับความสูงของทรายในกระบะเป็นเท่าไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

บ่อน้ำกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร ลึก 1.6 เมตร ต้องการถมดนให้เต็มบ่อ เสียค่าถมดินลูกบาศก์เมตรละ 350 บาท จะต้องเสียเงินค่าถมดินเป็นเงินเท่าไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ฐานนิยมของข้อมูล 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5 เท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

จากข้อมูล 4, 12, 7, 6, 5, x, 8 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 8 ค่า X เป็นเท่าไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 16. - 18. กราฟเเสดงจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งเเต่เตือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม จำนวนอุบัติเหตุโดยเฉลี่ยต่อเดือนประมาณกี่รายใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 16. - 18.
กราฟเเสดงจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งเเต่เตือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม
จำนวนอุบัติเหตุโดยเฉลี่ยต่อเดือนประมาณกี่ราย
ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 16. - 18. กราฟเเสดงจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งเเต่เตือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม เดือนที่มีอุบัติเหตุมากที่สุดต่างจากเดือนที่มีอุบัติเหตุน้อยที่สุด เป็นจำนวนเท่าไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 16. - 18. กราฟเเสดงจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งเเต่เตือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม จำนวนอุบัติเหตุในเดือนกรกฎาคม มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ในการโยนเหรียญ 2 เหรียญพร้อมกัน 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นหัวทั้งคู่เป็นเท่าไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

มีบัตร 50 ใบ เขียนหมายเลข 1 - 50 กำกับไว้ใบละ 1 หมายเลข สุ่มหยิบมา 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะได้ตัวเลขในบัตรเป็นจำนวนเฉพาะเป็นเท่าไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

จำนวน 1.546 เลข 6 มีคาเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

0.01 × 0.001 × 0.0001 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ผมของหมวยยาวกว่าผมของเเมว 6.9 เซนติเมตร ผมของนกยาวกว่าผมของหมวย 4.7 เซนติเมตร ถ้าผมของนกยาว 58.5 เซนติเมตร ผมของเเมวยาวเท่าไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

สุนิสาซื้อส้มโอจำนวน 24 กิโลกรัม 5 ขีด ในราคากิโลกรัมละ 23 บาท 50 สตางค์ สุนิสาจะต้องจ่ายเงินเท่าไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

แบบรูปของจำนวน 25, 21, 17, 13, 9, ... จำนวนถัดไปคือจำนวนใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

แบบรูปของจำนวน 1, 7, 3, 10, 15, 13, 105, ... จำนวนถัดไปคือจำนวนใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ไข่ไก่ราคาฟองละ 2.40 บาท เมื่อมีปัญหาไข้หวัดนก ไข่ไก่มีราคาฟองละ 6.60 บาท ไข่ไก่ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

54 เป็น 27 เปอรเซ็นต์ ของจำนวนใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ขายลูกบอล 5 ลูก ในราคา 510 บาท ปรากฏว่าขาดทุน 15% ราคาต้นทุนของลูกบอลเป็นเท่าไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จากรูปจงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดจากรูปจงหาพื้นที่ผิวทั้งหมด
ข้อที่ 31/40
คำถาม :

แผ่นไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า วัดเส้นทเเยงมุมยาว 28 เซนติเมตร เส้นกิ่งทั้งสองเส้นยาว 16 เซนติเมตร และ 18 เซนติเมตร แผ่นไม้นี้มีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ทราย 90 ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปเทใส่กระบะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากฐานกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร ระดับความสูงของทรายในกระบะเป็นเท่าไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

บ่อน้ำกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร ลึก 1.6 เมตร ต้องการถมดนให้เต็มบ่อ เสียค่าถมดินลูกบาศก์เมตรละ 350 บาท จะต้องเสียเงินค่าถมดินเป็นเงินเท่าไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ฐานนิยมของข้อมูล 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5 เท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

จากข้อมูล 4, 12, 7, 6, 5, x, 8 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 8 ค่า X เป็นเท่าไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 16. - 18. กราฟเเสดงจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งเเต่เตือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม จำนวนอุบัติเหตุโดยเฉลี่ยต่อเดือนประมาณกี่รายใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 16. - 18.
กราฟเเสดงจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งเเต่เตือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม
จำนวนอุบัติเหตุโดยเฉลี่ยต่อเดือนประมาณกี่ราย
ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 16. - 18. กราฟเเสดงจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งเเต่เตือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม เดือนที่มีอุบัติเหตุมากที่สุดต่างจากเดือนที่มีอุบัติเหตุน้อยที่สุด เป็นจำนวนเท่าไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 16. - 18. กราฟเเสดงจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งเเต่เตือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม จำนวนอุบัติเหตุในเดือนกรกฎาคม มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ในการโยนเหรียญ 2 เหรียญพร้อมกัน 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นหัวทั้งคู่เป็นเท่าไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

มีบัตร 50 ใบ เขียนหมายเลข 1 - 50 กำกับไว้ใบละ 1 หมายเลข สุ่มหยิบมา 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะได้ตัวเลขในบัตรเป็นจำนวนเฉพาะเป็นเท่าไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน