ประถมปลาย

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่13

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB003210

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 13 ก.ย. 53 เวลา 13:51 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ครีมอาบน้ำขวดละ 135.25 บาท ยาสระผมราคาถูกกว่าครีมอาบน้ำ 12.50 บาท ยาสระผมขวดละกี่บาท

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

มีน้ำมันอยู่ 28.36 ลิตร ใช้น้ำมันไป 10.50 ลิตร แล้วซื้อมาเติมอีก 15.25 ลิตร มีน้ำมันอยู่เท่าไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

น้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งบรรจุขวดละ 1.25 ลิตร ถ้าซื้อ 4 ขวด จะได้น้ำอัดลมกี่ลิตร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ไข่ไก่เบอร์ 1 ราคาฟองละ 2.95 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 ราคาฟองละ 2.70 บาท ถ้าซื้อไข่ไก่เบอร์ 1 และเบอร์ 2 อย่างละ 50 ฟอง จะต้องจ่ายเงินเท่าไร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

น้ำส้ม 4 ขวด ราคา 52 บาท ถ้ามีเงิน 312 บาท จะซื้อน้ำส้มได้กี่ขวด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ต้องซื้อทองคำมาในราคา 10,500 บาท ขายต่อให้เพื่อนโดยยอมขาดทุน 15% ต้องขายไปในราคาเท่าไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

แบบรูปของจำนวน 133, 129, 125, 121, 117, ..... มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

แบบรูปของจำนวน 101, 104, 110, 119, 131, .... จำนวนถัดไปคือจำนวนใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

มุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุม 65 องศา อยู่ 25 องศา เป็นมุมชนิดใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันเพียงคู่เดียว เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ในรูปวงกลมเดียวกัน ส่วนประกอบใดของวงกลมที่ยาวที่สุด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งมีความยาวเส้นรอบรูป 28 เซนติเมตร จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีพื้นที่ 90 ตารางนิ้ว ถ้าด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว 12 นิ้ว ด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งยาวเท่าไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

รูปในข้อใดไมไช่ปริซึม

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 35 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร ต้องการจุน้ำครึ่งถังต้องใช้น้ำปริมาณเท่าไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

จากเเผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 18. - 19. แผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบเเสดงค่าน้ำเเละค่าไฟของครอบครัวหนึ่งในเดือนมกราคม-เมษายน เดือนที่มีค่าไฟเท่ากัน มีค่าน้ำต่างกันกี่บาทจากเเผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 18. - 19.
แผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบเเสดงค่าน้ำเเละค่าไฟของครอบครัวหนึ่งในเดือนมกราคม-เมษายน
เดือนที่มีค่าไฟเท่ากัน มีค่าน้ำต่างกันกี่บาท
ข้อที่ 19/40
คำถาม :

จากเเผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 18. - 19. แผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบเเสดงค่าน้ำเเละค่าไฟของครอบครัวหนึ่งในเดือนมกราคม-เมษายน เดือนที่มีค่าน้ำเท่ากัน มีค่าไฟต่างกันกี่บาท

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ในขวดโหลใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีส้ม 4 ลูก สีขาว 3 ลูก สุ่มหยิบขึ้นมา 1 ลูก เหตุการณ์ในข้อใดที่มีโอกาสเกิดขึ้นเเน่นอน

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ครีมอาบน้ำขวดละ 135.25 บาท ยาสระผมราคาถูกกว่าครีมอาบน้ำ 12.50 บาท ยาสระผมขวดละกี่บาท

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

มีน้ำมันอยู่ 28.36 ลิตร ใช้น้ำมันไป 10.50 ลิตร แล้วซื้อมาเติมอีก 15.25 ลิตร มีน้ำมันอยู่เท่าไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

น้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งบรรจุขวดละ 1.25 ลิตร ถ้าซื้อ 4 ขวด จะได้น้ำอัดลมกี่ลิตร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ไข่ไก่เบอร์ 1 ราคาฟองละ 2.95 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 ราคาฟองละ 2.70 บาท ถ้าซื้อไข่ไก่เบอร์ 1 และเบอร์ 2 อย่างละ 50 ฟอง จะต้องจ่ายเงินเท่าไร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

น้ำส้ม 4 ขวด ราคา 52 บาท ถ้ามีเงิน 312 บาท จะซื้อน้ำส้มได้กี่ขวด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ต้องซื้อทองคำมาในราคา 10,500 บาท ขายต่อให้เพื่อนโดยยอมขาดทุน 15% ต้องขายไปในราคาเท่าไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

แบบรูปของจำนวน 133, 129, 125, 121, 117, ..... มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

แบบรูปของจำนวน 101, 104, 110, 119, 131, .... จำนวนถัดไปคือจำนวนใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

มุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุม 65 องศา อยู่ 25 องศา เป็นมุมชนิดใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันเพียงคู่เดียว เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ในรูปวงกลมเดียวกัน ส่วนประกอบใดของวงกลมที่ยาวที่สุด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งมีความยาวเส้นรอบรูป 28 เซนติเมตร จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีพื้นที่ 90 ตารางนิ้ว ถ้าด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว 12 นิ้ว ด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งยาวเท่าไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

รูปในข้อใดไมไช่ปริซึม

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 35 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร ต้องการจุน้ำครึ่งถังต้องใช้น้ำปริมาณเท่าไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

จากเเผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 18. - 19. แผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบเเสดงค่าน้ำเเละค่าไฟของครอบครัวหนึ่งในเดือนมกราคม-เมษายน เดือนที่มีค่าไฟเท่ากัน มีค่าน้ำต่างกันกี่บาทจากเเผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 18. - 19.
แผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบเเสดงค่าน้ำเเละค่าไฟของครอบครัวหนึ่งในเดือนมกราคม-เมษายน
เดือนที่มีค่าไฟเท่ากัน มีค่าน้ำต่างกันกี่บาท
ข้อที่ 39/40
คำถาม :

จากเเผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 18. - 19. แผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบเเสดงค่าน้ำเเละค่าไฟของครอบครัวหนึ่งในเดือนมกราคม-เมษายน เดือนที่มีค่าน้ำเท่ากัน มีค่าไฟต่างกันกี่บาท

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ในขวดโหลใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีส้ม 4 ลูก สีขาว 3 ลูก สุ่มหยิบขึ้นมา 1 ลูก เหตุการณ์ในข้อใดที่มีโอกาสเกิดขึ้นเเน่นอน

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน