ประถมปลาย

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่12

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB003202

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 9 ก.ย. 53 เวลา 17:15 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เหรียญห้าบาท 60 เหรียญ แลกธนบัตรใบละห้าสิบบาทได้กี่ใบ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

อุ๋งอิ๋งอ่านหนังสือวันเเรกได้ 2/7 ของเล่ม วันที่สองอ่านได้อีก 4/7 ของเล่ม รวมสองวันอุ๋งอิ๋งอ่านหนังสือได้ทั้งหมด คิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของเล่ม

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ซื้อผลไม้มา 11/15 ของตะกร้า ขายไป 10/15 ของตะกร้า เหลือผลไม้คิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของตะกร้า

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

น้อยอายุ 10 ปี 6 เดือน นกอายุมากกว่าน้อย 8 เดือน นกมีอายุเท่าไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

อ้อมใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน 45 นาที ถ้าออกจากบ้านเวลา 6.20 น. จะถึงโรงเรียนเวลาใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

11.24 อ่านว่าอย่างไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดเปรียบเทียบได้ถูกต้อง

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

แม่ค้าซื้อดอกไม้มา 450 ดอก นำมามัดเป็นกำ กำละ 15 ดอก ขายกำละ 50 บาท จะขายได้เงินทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

สดใสขายมะม่วงราคากิโลกรัมละ 26 บาท จำนวน 45 กิโลกรัม และขายองุ่นราคากิโลกรัมละ 45 บาท จำนวน 32 กิโลกรัม สดใสขายผลไม้ชนิดใดได้เงินมากกว่าเเละมากกว่ากันกี่บาท

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ขายไข่วันเเรกได้เงิน 540 บาท วันที่สองขายได้ 680 บาท วันที่สามขายได้ 610 บาท เฉลี่ยเเล้วขายได้วันละกี่บาท

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 246,940 คือข้อใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

20 × 88 = (20 × 60) + ..... ในช่องว่างควรเติมจำนวนใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ของ (230 × 60) + (3,762 ÷ 18) มีค่าตรงกับข้อใต

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ซื้อผ้าห่มมา 40 โหล นำไปบริจาคให้ครอบครัวยากจนครอบครัวละ 4 ผืน จำนวน 115 ครอบครัว จะเหลือผ้าห่มกี่ผืน

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ถังใบหนึ่งจุน้ำมัน 4,500 ลิตร แบ่งใส่เเกลลอนๆ ละ 15 ลิตร ขายไปเเกลลอนละ 375 บาท จะขายได้เงินทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เศษส่วนในข้อใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำทุกจำนวน

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมาก

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

จากโจทย์ ผลลัพธ์มีค่าตรงกับข้อใดจากโจทย์  ผลลัพธ์มีค่าตรงกับข้อใด
ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ในการเข้าค่ายพักเเรมของลูกเสือเเละเนตรนารีกองหนึ่งมีผู้พักเเรมทั้งหมด 220 คน โดยเป็นลูกเสือ 3/5 ของจำนวนผู้พักเเรมทั้งหมด ถ้าเเบ่งลูกเสือเป็น 12 หมู่ จะเเบ่งลูกเสือได้หมู่ละกี่คน

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เหรียญห้าบาท 60 เหรียญ แลกธนบัตรใบละห้าสิบบาทได้กี่ใบ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

อุ๋งอิ๋งอ่านหนังสือวันเเรกได้ 2/7 ของเล่ม วันที่สองอ่านได้อีก 4/7 ของเล่ม รวมสองวันอุ๋งอิ๋งอ่านหนังสือได้ทั้งหมด คิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของเล่ม

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ซื้อผลไม้มา 11/15 ของตะกร้า ขายไป 10/15 ของตะกร้า เหลือผลไม้คิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของตะกร้า

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

น้อยอายุ 10 ปี 6 เดือน นกอายุมากกว่าน้อย 8 เดือน นกมีอายุเท่าไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

อ้อมใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน 45 นาที ถ้าออกจากบ้านเวลา 6.20 น. จะถึงโรงเรียนเวลาใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

11.24 อ่านว่าอย่างไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดเปรียบเทียบได้ถูกต้อง

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

แม่ค้าซื้อดอกไม้มา 450 ดอก นำมามัดเป็นกำ กำละ 15 ดอก ขายกำละ 50 บาท จะขายได้เงินทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

สดใสขายมะม่วงราคากิโลกรัมละ 26 บาท จำนวน 45 กิโลกรัม และขายองุ่นราคากิโลกรัมละ 45 บาท จำนวน 32 กิโลกรัม สดใสขายผลไม้ชนิดใดได้เงินมากกว่าเเละมากกว่ากันกี่บาท

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ขายไข่วันเเรกได้เงิน 540 บาท วันที่สองขายได้ 680 บาท วันที่สามขายได้ 610 บาท เฉลี่ยเเล้วขายได้วันละกี่บาท

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของ 246,940 คือข้อใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

20 × 88 = (20 × 60) + ..... ในช่องว่างควรเติมจำนวนใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ของ (230 × 60) + (3,762 ÷ 18) มีค่าตรงกับข้อใต

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ซื้อผ้าห่มมา 40 โหล นำไปบริจาคให้ครอบครัวยากจนครอบครัวละ 4 ผืน จำนวน 115 ครอบครัว จะเหลือผ้าห่มกี่ผืน

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ถังใบหนึ่งจุน้ำมัน 4,500 ลิตร แบ่งใส่เเกลลอนๆ ละ 15 ลิตร ขายไปเเกลลอนละ 375 บาท จะขายได้เงินทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เศษส่วนในข้อใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำทุกจำนวน

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมาก

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

จากโจทย์ ผลลัพธ์มีค่าตรงกับข้อใดจากโจทย์  ผลลัพธ์มีค่าตรงกับข้อใด
ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ในการเข้าค่ายพักเเรมของลูกเสือเเละเนตรนารีกองหนึ่งมีผู้พักเเรมทั้งหมด 220 คน โดยเป็นลูกเสือ 3/5 ของจำนวนผู้พักเเรมทั้งหมด ถ้าเเบ่งลูกเสือเป็น 12 หมู่ จะเเบ่งลูกเสือได้หมู่ละกี่คน

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน