ประถมปลาย

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่11

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB003201

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 9 ก.ย. 53 เวลา 15:06 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

จำนวน 5 แสน 2 หมื่น 3 ร้อย 6 สิบ เขียนเเทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

25,031 + 136,059 + 4,127,410 = .....

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

5,008,961 - 299,972 = .....

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

จากรูป ส่วนของเส้นตรง ชซ ขนานกับส่วนของเส้นตรงในข้อใดจากรูป ส่วนของเส้นตรง ชซ  ขนานกับส่วนของเส้นตรงในข้อใด
ข้อที่ 7/40
คำถาม :

รูปในข้อใดมีจำนวนเเกนสมมาตรมากที่สุด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

มังคุดราคากิโลกรัมละ 35 บาท ซื้อมังคุดมา 13 กิโลกรัม จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ชาวสวนซื้อลูกปลามาปล่อยในร่องน้ำ 111 ถุง ถุงละ 1,500 ตัว ซื้อลูกปลามาทั้งหมดกี่ตัว

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

แม่ค้าขายพวงมาลัยใช้ดอกมะลิในการร้อยพวงมาลัยพวงละ 225 ดอก ถ้ามีกอกมะลิ 9,450 ดอก จะร้อยพวงมาลัยได้กี่พวง

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

โรงงานผลิตรองเท้านักเรียน ผลิตรองเท้าส่งขายให้ร้านค้าจำนวน 114 ร้าน ถ้าโรงงานผลิตครั้งละ 29,184 คู่ ส่งให้ร้านละเท่าๆ กัน จะได้รับร้านละกี่คู่

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

จากเเผนภูมิรูปภาพที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 12. - 13. นักเรียนชอบผลไม้ชนิดใดมากที่สุดจากเเผนภูมิรูปภาพที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 12. - 13.
นักเรียนชอบผลไม้ชนิดใดมากที่สุด
ข้อที่ 13/40
คำถาม :

จากเเผนภูมิรูปภาพที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 12. - 13. จำนวนนักเรียนที่ชอบส้มมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบทุเรียนกี่คน

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

โอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างเเน่นอนในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง คือข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

เสาธงสูง 12 เมตร ปักลงไปในดิน 55 เซนติเมตร จะเหลือพ้นพื้นดินเท่าไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ไก่ราคากิโลกรัมละ 65 บาท ขายไก่ไป 2 ตัว ตัวเเรกหนัก 2 กิโลกรัม 4 ขีด และตัวที่สองหนัก 1 กิโลกรัม 8 ขีด ขายไก่ได้เงินเท่าไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

แผ่นกระดาษมีพื้นที่ 2,800 ตารางเซนติเมตร ตัดออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร เท่ากันทุกเเผ่น จะเหลือพื้นที่กระดาษเท่าไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

บริเวณหน้าบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ต้องการปูหญ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 20 เซนติเมตร จะต้องใช้หญ้าทั้งหมดกี่เเผ่น

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

กระดาษแผ่นหนึ่งกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร นำมาต่อกัน 4 แผ่น จะมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ธนบัตรใบละยี่สิบบาท 2 ใบ แลกเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญ

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

จำนวน 5 แสน 2 หมื่น 3 ร้อย 6 สิบ เขียนเเทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

25,031 + 136,059 + 4,127,410 = .....

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

5,008,961 - 299,972 = .....

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

จากรูป ส่วนของเส้นตรง ชซ ขนานกับส่วนของเส้นตรงในข้อใดจากรูป ส่วนของเส้นตรง ชซ  ขนานกับส่วนของเส้นตรงในข้อใด
ข้อที่ 27/40
คำถาม :

รูปในข้อใดมีจำนวนเเกนสมมาตรมากที่สุด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

มังคุดราคากิโลกรัมละ 35 บาท ซื้อมังคุดมา 13 กิโลกรัม จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ชาวสวนซื้อลูกปลามาปล่อยในร่องน้ำ 111 ถุง ถุงละ 1,500 ตัว ซื้อลูกปลามาทั้งหมดกี่ตัว

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

แม่ค้าขายพวงมาลัยใช้ดอกมะลิในการร้อยพวงมาลัยพวงละ 225 ดอก ถ้ามีกอกมะลิ 9,450 ดอก จะร้อยพวงมาลัยได้กี่พวง

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

โรงงานผลิตรองเท้านักเรียน ผลิตรองเท้าส่งขายให้ร้านค้าจำนวน 114 ร้าน ถ้าโรงงานผลิตครั้งละ 29,184 คู่ ส่งให้ร้านละเท่าๆ กัน จะได้รับร้านละกี่คู่

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

จากเเผนภูมิรูปภาพที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 12. - 13. นักเรียนชอบผลไม้ชนิดใดมากที่สุดจากเเผนภูมิรูปภาพที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 12. - 13.
นักเรียนชอบผลไม้ชนิดใดมากที่สุด
ข้อที่ 33/40
คำถาม :

จากเเผนภูมิรูปภาพที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 12. - 13. จำนวนนักเรียนที่ชอบส้มมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบทุเรียนกี่คน

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

โอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างเเน่นอนในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง คือข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

เสาธงสูง 12 เมตร ปักลงไปในดิน 55 เซนติเมตร จะเหลือพ้นพื้นดินเท่าไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ไก่ราคากิโลกรัมละ 65 บาท ขายไก่ไป 2 ตัว ตัวเเรกหนัก 2 กิโลกรัม 4 ขีด และตัวที่สองหนัก 1 กิโลกรัม 8 ขีด ขายไก่ได้เงินเท่าไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

แผ่นกระดาษมีพื้นที่ 2,800 ตารางเซนติเมตร ตัดออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร เท่ากันทุกเเผ่น จะเหลือพื้นที่กระดาษเท่าไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

บริเวณหน้าบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ต้องการปูหญ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 20 เซนติเมตร จะต้องใช้หญ้าทั้งหมดกี่เเผ่น

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

กระดาษแผ่นหนึ่งกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร นำมาต่อกัน 4 แผ่น จะมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ธนบัตรใบละยี่สิบบาท 2 ใบ แลกเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญ

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน