ประถมปลาย

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่9

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB003199

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 7 ก.ย. 53 เวลา 16:05 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ค่าประจำหลัก เลข 0 ของจำนวน 10,759 เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จำนวนข้อใดเรียงจากมากไปหาน้อย

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คุณสมบัติการเเจกเเจง

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

สมการข้อใดมีตัวไม่ทราบค่า

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

(60,000 ÷ 25) × ___ = 120,000 จำนวนในช่องว่าง คือข้อใต

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

สมการข้อใดเป็นจริง

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

2 เท่าของจำนวนหนึ่งรวมกับ 20 มีค่าเท่ากับ 50 จำนวนนั้นคือเท่าไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

เมื่อ 5 ปีที่เเล้ว พ่อมีอายุเป็น 3 เท่าของอ้อย ปัจจุบันพ่ออายุ 56 ปี อ้อยจะมีอายุเท่าไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

จัดส้ม 14 ผล มังคุด 56 ผล และฝรั่ง 68 ผล ใส่ตะกร้าให้มีจำนวนเท่ากันเเละมากที่สุด โดยเเยกชนิดกัน จะจัดได้ตะกร้าละกี่ผล โดยให้เหลือผลไม้ชนิดละ 2 ผล

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ต้องการซื้อ สมุด ปากกา ดินสอ อย่างละเท่าไรเป็นอย่างน้อยจึงจะจ่ายเงิน อย่างละเท่าๆ กัน โดยสมุดราคาโหลละ 72 บาท ปากกาโหลละ 60 บาท ดินสอโหลละ 48 บาท

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

งาขาวราคาถุงละ 45 บาท งาดำราคา 50 บาท และถั่วตัดราคาถุงละ 60 บาท ต้องการซื้อสินค้าทั้ง 3 อย่าง จะต้องมีเงินอย่างน้อยที่สุดเท่าไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

จากรูป มุม z กางกี่องศาจากรูป มุม z กางกี่องศา
ข้อที่ 13/40
คำถาม :

จากรูป AB // CD, EF เป็นเส้นตัด ใช้ตอบคำถามข้อ 13. - 14. ถ้ากำหนดให้ 3 กางเท่ากับ 40 องศา มุม 7 กางกี่องศาจากรูป AB // CD,  EF เป็นเส้นตัด ใช้ตอบคำถามข้อ 13. - 14.
ถ้ากำหนดให้ 3 กางเท่ากับ 40 องศา มุม 7 กางกี่องศา
ข้อที่ 14/40
คำถาม :

จากรูป AB // CD, EF เป็นเส้นตัด ใช้ตอบคำถามข้อ 13. - 14. มุม 5 + มุม 8 มีขนาดกี่องศา

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ถ้าหันหน้าไปทางทิศใต้ ทิศที่อยู่ทางซ้ายมือคือทิศใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ทิศใดทำมุม 45 กับทิศตะวันออก

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

520 วินาที เท่ากับกี่นาที

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

จากโจทย์ มีผลลัพธ์ตรงกับข้อใดจากโจทย์  มีผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 19/40
คำถาม :

จากโจทย์ เท่ากับข้อใดจากโจทย์  เท่ากับข้อใด
ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ในการเข้าค่ายพักเเรมมีผู้สมัครจำนวน 60 คน เป็นผู้ชาย 3/5 ของผู้สมัครทั้งหมด ในวันรายงานตัวมีผู้หญิงไม่มารายงานตัว 6 คน จะมีผู้หญิงเข้าค่ายพักเเรมกี่คน

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ค่าประจำหลัก เลข 0 ของจำนวน 10,759 เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จำนวนข้อใดเรียงจากมากไปหาน้อย

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คุณสมบัติการเเจกเเจง

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

สมการข้อใดมีตัวไม่ทราบค่า

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

(60,000 ÷ 25) × ___ = 120,000 จำนวนในช่องว่าง คือข้อใต

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

สมการข้อใดเป็นจริง

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

2 เท่าของจำนวนหนึ่งรวมกับ 20 มีค่าเท่ากับ 50 จำนวนนั้นคือเท่าไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

เมื่อ 5 ปีที่เเล้ว พ่อมีอายุเป็น 3 เท่าของอ้อย ปัจจุบันพ่ออายุ 56 ปี อ้อยจะมีอายุเท่าไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

จัดส้ม 14 ผล มังคุด 56 ผล และฝรั่ง 68 ผล ใส่ตะกร้าให้มีจำนวนเท่ากันเเละมากที่สุด โดยเเยกชนิดกัน จะจัดได้ตะกร้าละกี่ผล โดยให้เหลือผลไม้ชนิดละ 2 ผล

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ต้องการซื้อ สมุด ปากกา ดินสอ อย่างละเท่าไรเป็นอย่างน้อยจึงจะจ่ายเงิน อย่างละเท่าๆ กัน โดยสมุดราคาโหลละ 72 บาท ปากกาโหลละ 60 บาท ดินสอโหลละ 48 บาท

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

งาขาวราคาถุงละ 45 บาท งาดำราคา 50 บาท และถั่วตัดราคาถุงละ 60 บาท ต้องการซื้อสินค้าทั้ง 3 อย่าง จะต้องมีเงินอย่างน้อยที่สุดเท่าไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

จากรูป มุม z กางกี่องศาจากรูป มุม z กางกี่องศา
ข้อที่ 33/40
คำถาม :

จากรูป AB // CD, EF เป็นเส้นตัด ใช้ตอบคำถามข้อ 13. - 14. ถ้ากำหนดให้ 3 กางเท่ากับ 40 องศา มุม 7 กางกี่องศาจากรูป AB // CD,  EF เป็นเส้นตัด ใช้ตอบคำถามข้อ 13. - 14.
ถ้ากำหนดให้ 3 กางเท่ากับ 40 องศา มุม 7 กางกี่องศา
ข้อที่ 34/40
คำถาม :

จากรูป AB // CD, EF เป็นเส้นตัด ใช้ตอบคำถามข้อ 13. - 14. มุม 5 + มุม 8 มีขนาดกี่องศา

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ถ้าหันหน้าไปทางทิศใต้ ทิศที่อยู่ทางซ้ายมือคือทิศใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ทิศใดทำมุม 45 กับทิศตะวันออก

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

520 วินาที เท่ากับกี่นาที

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

จากโจทย์ มีผลลัพธ์ตรงกับข้อใดจากโจทย์  มีผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 39/40
คำถาม :

จากโจทย์ เท่ากับข้อใดจากโจทย์  เท่ากับข้อใด
ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ในการเข้าค่ายพักเเรมมีผู้สมัครจำนวน 60 คน เป็นผู้ชาย 3/5 ของผู้สมัครทั้งหมด ในวันรายงานตัวมีผู้หญิงไม่มารายงานตัว 6 คน จะมีผู้หญิงเข้าค่ายพักเเรมกี่คน

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน