ประถมปลาย

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่8

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB003198

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 7 ก.ย. 53 เวลา 14:32 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ซื้อเงาะมา 12.8 กิโลกรัม พี่ซื้อมาอีก 5.4 กิโลกรัม รวมมีเงาะทั้งหมดกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เชือกเส้นหนึ่งยาว 31.25 เมตร ลวดเส้นหนึ่งยาว 19.37 เมตร เชือกยาวกว่าลวดเท่าไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

น้ำตาลทรายราคากิโลกรัมละ 18.75 บาท ซื้อมา 4 กิโลกรัม ต้องจ่ายเงินเท่าไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

สมุดราคาเล่มละ 25.50 บาท ปากการาคาด้ามละ 15.25 บาท ไม้บรรทัดราคาอันละ 5.75 บาท ถ้าซื้ออย่างละ 2 ชิ้น จะต้องจ่ายเงินเท่าไร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ตุ๊กตาเซรามิก 3 ตัว 50 บาท ถ้ามีเงิน 600 บาท จะซื้อตุ๊กตาได้กี่ตัว

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ซื้อทองคำมาในราคา 10,500 บาท ต้องการขายให้ได้กำไร 15% จะต้องขายในราคาเท่าไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

แบบรูปของจำนาน 616, 622, 628, 634, 640, ... มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

แบบรูปของจำนวนในข้อใดมีความสัมพันธ์กันในลักษณะแบบรูปของจำนวนในข้อใดมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
ข้อที่ 10/40
คำถาม :

มุมมีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

มุมกลับมีขนาดตรงตามข้อใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันเเละมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมชนิดใดมีด้านยาวเท่ากัน 2 ด้าน มีมุมเท่ากัน 2 มุม

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาว 12 นิ้ว และ 15 นิ้ว จะมีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

พื้นห้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 4 เมตร ต้องการปูกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 40 เซนติเมตร จะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่เเผ่น

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จากรูป เป็นลักษณะของรูปทรงชนิดใดจากรูป  เป็นลักษณะของรูปทรงชนิดใด
ข้อที่ 17/40
คำถาม :

กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร สูง 9 เซนติเมตร ถ้านำลูกเต๋าที่มีความยาวด้านละ 3 เซนติเมตร บรรจุให้เต็มกลอง จะต้องใช้ลูกเต๋ากี่ลูก

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

จากเเผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 18. - 19. แผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบเเสดงยอดขายมะม่วงกับส้มในหนึ่งสัปดาห์ วันใดขายส้มได้มากกว่ามะม่วงมากที่สุดจากเเผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 18. - 19.
แผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบเเสดงยอดขายมะม่วงกับส้มในหนึ่งสัปดาห์
วันใดขายส้มได้มากกว่ามะม่วงมากที่สุด
ข้อที่ 19/40
คำถาม :

จากเเผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 18. - 19. แผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบเเสดงยอดขายมะม่วงกับส้มในหนึ่งสัปดาห์ วันศุกร์ขายมะม่วงได้มากกว่าส้มกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เหตุการณ์ใดที่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ซื้อเงาะมา 12.8 กิโลกรัม พี่ซื้อมาอีก 5.4 กิโลกรัม รวมมีเงาะทั้งหมดกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เชือกเส้นหนึ่งยาว 31.25 เมตร ลวดเส้นหนึ่งยาว 19.37 เมตร เชือกยาวกว่าลวดเท่าไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

น้ำตาลทรายราคากิโลกรัมละ 18.75 บาท ซื้อมา 4 กิโลกรัม ต้องจ่ายเงินเท่าไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

สมุดราคาเล่มละ 25.50 บาท ปากการาคาด้ามละ 15.25 บาท ไม้บรรทัดราคาอันละ 5.75 บาท ถ้าซื้ออย่างละ 2 ชิ้น จะต้องจ่ายเงินเท่าไร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ตุ๊กตาเซรามิก 3 ตัว 50 บาท ถ้ามีเงิน 600 บาท จะซื้อตุ๊กตาได้กี่ตัว

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ซื้อทองคำมาในราคา 10,500 บาท ต้องการขายให้ได้กำไร 15% จะต้องขายในราคาเท่าไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

แบบรูปของจำนาน 616, 622, 628, 634, 640, ... มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

แบบรูปของจำนวนในข้อใดมีความสัมพันธ์กันในลักษณะแบบรูปของจำนวนในข้อใดมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
ข้อที่ 30/40
คำถาม :

มุมมีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

มุมกลับมีขนาดตรงตามข้อใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันเเละมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉาก

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมชนิดใดมีด้านยาวเท่ากัน 2 ด้าน มีมุมเท่ากัน 2 มุม

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาว 12 นิ้ว และ 15 นิ้ว จะมีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

พื้นห้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 4 เมตร ต้องการปูกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 40 เซนติเมตร จะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่เเผ่น

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จากรูป เป็นลักษณะของรูปทรงชนิดใดจากรูป  เป็นลักษณะของรูปทรงชนิดใด
ข้อที่ 37/40
คำถาม :

กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร สูง 9 เซนติเมตร ถ้านำลูกเต๋าที่มีความยาวด้านละ 3 เซนติเมตร บรรจุให้เต็มกลอง จะต้องใช้ลูกเต๋ากี่ลูก

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

จากเเผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 18. - 19. แผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบเเสดงยอดขายมะม่วงกับส้มในหนึ่งสัปดาห์ วันใดขายส้มได้มากกว่ามะม่วงมากที่สุดจากเเผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 18. - 19.
แผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบเเสดงยอดขายมะม่วงกับส้มในหนึ่งสัปดาห์
วันใดขายส้มได้มากกว่ามะม่วงมากที่สุด
ข้อที่ 39/40
คำถาม :

จากเเผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 18. - 19. แผนภูมิเเท่งเปรียบเทียบเเสดงยอดขายมะม่วงกับส้มในหนึ่งสัปดาห์ วันศุกร์ขายมะม่วงได้มากกว่าส้มกี่กิโลกรัม

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เหตุการณ์ใดที่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน