ประถมปลาย

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB003065

จำนวนข้อ

: 36 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 13 ก.ค. 53 เวลา 11:06 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/36
คำถาม :

ต้องการทำสนามพื้นคอนกรีต ซื้อปูนไป 11 ถุง ราคาถุงละ 108.70 บาท ทราย 8 ถุง ราคาถุงละ 54.60 บาท พ่อค้าลดให้ 163 บาท จะต้องจ่ายเงินเท่าไร

ข้อที่ 2/36
คำถาม :

ช่างผ้าใช้ผ้าตัดชุดๆ หนึ่งยาว 7 เมตร 75 เซนติเมตร ต้องการตัด 17 ชุด ช่างผ้าจะใช้ผ้าทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 3/36
คำถาม :

5 6 9 14 21 ...

ข้อที่ 4/36
คำถาม :

5 4 10 7 15 10 20 ...

ข้อที่ 5/36
คำถาม :

สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ต้องการปลูกหญ้าจะต้องใช้หญ้าเป็นจำนวนกี่แผ่น ถ้าหญ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 50 เซนติเมตร

ข้อที่ 6/36
คำถาม :

กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ 12 เซนติเมตร นำมาตัดเป็นรูปวงกลมรัศมียาว 5 เซนติเมตร จะเหลือกระดาษเท่าไร (ให้ π ≈ 3.14)

ข้อที่ 7/36
คำถาม :

32% เท่ากับเศษส่วนอย่างต่ำข้อใด

ข้อที่ 8/36
คำถาม :

50 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 60

ข้อที่ 9/36
คำถาม :

เสื้อราคาตัวละ 375 บาท ลดให้ 60 บาท คิดเป็นร้อยละเท่าไร

ข้อที่ 10/36
คำถาม :

ในฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงไก่ 1,000 ตัว เลี้ยงเป็ด 400 ตัว และเลี้ยงวัว 450 ตัว ในฟาร์มเลี้ยงเป็ดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสัตว์ทั้งหมด

ข้อที่ 11/36
คำถาม :

ต๋อยกู้เงินจากธนาคารเสียดอกเบี้ย 12.5% ต๋อยจ่ายดอกเบี้ย 4,000 บาท ต๋อยกู้เงินจากธนาคารเป็นเงินเท่าไร

ข้อที่ 12/36
คำถาม :

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนฐานยาว 24 นิ้ว สูงเป็น ¾ เท่าของฐาน สี่เหลี่ยมนี้มีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 13/36
คำถาม :

ถังน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 12 เมตร เมื่อไขน้ำออก 420 ลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำลดลงจากเดิม 5 เมตร ถังใบนี้สูงเท่าไร

ข้อที่ 14/36
คำถาม :

แท็งก์น้ำสี่เหลี่ยมใบหนึ่งกว้าง ยาว และสูงเท่ากันคือ 1.5 เมตร ถ้าเปิดน้ำไหลเข้าวินาทีละ 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องเปิดกี่นาทีน้ำจึงจะเต็มแท็งก์

ข้อที่ 15/36
คำถาม :

จากข้อมูล 12, a, 14, 16, 15 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 15 ค่า a เป็นเท่าใด

ข้อที่ 16/36
คำถาม :

สินค้าชนิดหนึ่งราคา 70, 80, 65, 77, 82, และ 56 บาท ตามลำดับ มัธยฐานของสินค้าชนิดนี้มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 17/36
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีสลากขนาดเท่ากัน 7 แผ่น เขียนเลข 1-7 กำกับไว้ หมายเลขละ 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะได้สลากเป็นเลขคู่คือข้อใด

ข้อที่ 18/36
คำถาม :

ทอดลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้ผลรวมของแต้มเป็น 8 เป็นเท่าใด

ข้อที่ 19/36
คำถาม :

ต้องการทำสนามพื้นคอนกรีต ซื้อปูนไป 11 ถุง ราคาถุงละ 108.70 บาท ทราย 8 ถุง ราคาถุงละ 54.60 บาท พ่อค้าลดให้ 163 บาท จะต้องจ่ายเงินเท่าไร

ข้อที่ 20/36
คำถาม :

ช่างผ้าใช้ผ้าตัดชุดๆ หนึ่งยาว 7 เมตร 75 เซนติเมตร ต้องการตัด 17 ชุด ช่างผ้าจะใช้ผ้าทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 21/36
คำถาม :

5 6 9 14 21 ...

ข้อที่ 22/36
คำถาม :

5 4 10 7 15 10 20 ...

ข้อที่ 23/36
คำถาม :

สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ต้องการปลูกหญ้าจะต้องใช้หญ้าเป็นจำนวนกี่แผ่น ถ้าหญ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 50 เซนติเมตร

ข้อที่ 24/36
คำถาม :

กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ 12 เซนติเมตร นำมาตัดเป็นรูปวงกลมรัศมียาว 5 เซนติเมตร จะเหลือกระดาษเท่าไร (ให้ π ≈ 3.14)

ข้อที่ 25/36
คำถาม :

32% เท่ากับเศษส่วนอย่างต่ำข้อใด

ข้อที่ 26/36
คำถาม :

50 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 60

ข้อที่ 27/36
คำถาม :

เสื้อราคาตัวละ 375 บาท ลดให้ 60 บาท คิดเป็นร้อยละเท่าไร

ข้อที่ 28/36
คำถาม :

ในฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงไก่ 1,000 ตัว เลี้ยงเป็ด 400 ตัว และเลี้ยงวัว 450 ตัว ในฟาร์มเลี้ยงเป็ดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสัตว์ทั้งหมด

ข้อที่ 29/36
คำถาม :

ต๋อยกู้เงินจากธนาคารเสียดอกเบี้ย 12.5% ต๋อยจ่ายดอกเบี้ย 4,000 บาท ต๋อยกู้เงินจากธนาคารเป็นเงินเท่าไร

ข้อที่ 30/36
คำถาม :

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนฐานยาว 24 นิ้ว สูงเป็น ¾ เท่าของฐาน สี่เหลี่ยมนี้มีพื้นที่เท่าไร

ข้อที่ 31/36
คำถาม :

ถังน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 12 เมตร เมื่อไขน้ำออก 420 ลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำลดลงจากเดิม 5 เมตร ถังใบนี้สูงเท่าไร

ข้อที่ 32/36
คำถาม :

แท็งก์น้ำสี่เหลี่ยมใบหนึ่งกว้าง ยาว และสูงเท่ากันคือ 1.5 เมตร ถ้าเปิดน้ำไหลเข้าวินาทีละ 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องเปิดกี่นาทีน้ำจึงจะเต็มแท็งก์

ข้อที่ 33/36
คำถาม :

จากข้อมูล 12, a, 14, 16, 15 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 15 ค่า a เป็นเท่าใด

ข้อที่ 34/36
คำถาม :

สินค้าชนิดหนึ่งราคา 70, 80, 65, 77, 82, และ 56 บาท ตามลำดับ มัธยฐานของสินค้าชนิดนี้มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 35/36
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีสลากขนาดเท่ากัน 7 แผ่น เขียนเลข 1-7 กำกับไว้ หมายเลขละ 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะได้สลากเป็นเลขคู่คือข้อใด

ข้อที่ 36/36
คำถาม :

ทอดลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้ผลรวมของแต้มเป็น 8 เป็นเท่าใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน