ประถมปลาย

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB003059

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 12 ก.ค. 53 เวลา 17:23 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ , การบวก ลบ คูณ หาร

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

นิดเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนใช้เวลา 90 นาที เท่ากับกี่ชั่วโมง

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

หน่อยมีลูกแก้ว 340 ลูก แบ่งให้น้อง 5 คน จะแบ่งลูกแก้วให้น้องได้คนละกี่ลูก

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

79,031 - (4,352 ÷ 34) = ……

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

นักเรียนป.4 จำนวน 42 คน เดินทางไปเข้าค่ายพักแรม จ่ายค่ารถคนละ 120 บาท และจ่ายค่าอาหารคนละ 90 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

หน่อยซื้อรองเท้า 12 คู่ ราคาคู่ละ 120 บาท และซื้อเสื้อมา 8 ตัว ราคาตัวละ 345 บาท หน่อยเหลือเงินอยู่ 6,200 บาท เดิมหน่อยมีเงินกี่บาท

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

นิ๊งตื่นนอนเวลา 6.00 น. อาบน้ำและล้างหน้าแปรงฟันใช้เวลา 20 นาที แต่งตัว 15 นาที และรับประทานอาหารเช้า 30 นาที นิ๊งออกเดินทางไปโรงเรียนเวลาเท่าไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

พิชาซื้อดอกบัว 12 กำ ราคากำละ 48 บาท พิชาจ่ายธนบัตรใบละ 1,000 บาท พิชาจะได้รับเงินทอนเท่าไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

นุ่มซื้อนมสด 5 โหล ราคาโหลละ 72 บาท นำไปขายในราคาขวดละ 10 บาท นุ่มจะได้กำไรทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

สามสิบห้าล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าสิบเอ็ด เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

50,867,945 ตัวเลข 5 มีค่าต่างกันเท่าไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย 3,745 คือข้อใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

รูปที่ 10 จะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปรูปที่ 10 จะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป
ข้อที่ 13/40
คำถาม :

66 × 22 = 22 × (22 + ……) จำนวนในช่องว่างคือข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

43 × 27 = ……

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

แตงเก็บมะม่วงในสวนได้ 584 กิโลกรัม นำไปขายกิโลกรัมละ 35 บาท แตงขายมะม่วงได้เงินทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

สินธรนำลูกแก้ว 1,925 ลูก มาแบ่งใส่ถุงถุงละ 35 ลูก แล้วนำไปขายถุงละ 20 บาท สินธรจะได้เงินเท่าไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

สุภาพนำเงิน 87,500 บาท ไปลงทุนซื้อเสื้อและกางเกงมาขาย ปรากฏว่าเขาขายเสื้อไป 134 ตัว ราคาตัวละ 240 บาท และกางเกง 230 ตัว ราคาตัวละ 280 บาท สุภาพได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

เศษส่วนข้อใดมีค่าเท่ากับเศษส่วนข้อใดมีค่าเท่ากับ
ข้อที่ 19/40
คำถาม :ข้อที่ 20/40
คำถาม :ข้อที่ 21/40
คำถาม :

นิดเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนใช้เวลา 90 นาที เท่ากับกี่ชั่วโมง

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

หน่อยมีลูกแก้ว 340 ลูก แบ่งให้น้อง 5 คน จะแบ่งลูกแก้วให้น้องได้คนละกี่ลูก

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

79,031 - (4,352 ÷ 34) = ……

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

นักเรียนป.4 จำนวน 42 คน เดินทางไปเข้าค่ายพักแรม จ่ายค่ารถคนละ 120 บาท และจ่ายค่าอาหารคนละ 90 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

หน่อยซื้อรองเท้า 12 คู่ ราคาคู่ละ 120 บาท และซื้อเสื้อมา 8 ตัว ราคาตัวละ 345 บาท หน่อยเหลือเงินอยู่ 6,200 บาท เดิมหน่อยมีเงินกี่บาท

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

นิ๊งตื่นนอนเวลา 6.00 น. อาบน้ำและล้างหน้าแปรงฟันใช้เวลา 20 นาที แต่งตัว 15 นาที และรับประทานอาหารเช้า 30 นาที นิ๊งออกเดินทางไปโรงเรียนเวลาเท่าไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

พิชาซื้อดอกบัว 12 กำ ราคากำละ 48 บาท พิชาจ่ายธนบัตรใบละ 1,000 บาท พิชาจะได้รับเงินทอนเท่าไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

นุ่มซื้อนมสด 5 โหล ราคาโหลละ 72 บาท นำไปขายในราคาขวดละ 10 บาท นุ่มจะได้กำไรทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

สามสิบห้าล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าสิบเอ็ด เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

50,867,945 ตัวเลข 5 มีค่าต่างกันเท่าไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อย 3,745 คือข้อใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

รูปที่ 10 จะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปรูปที่ 10 จะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป
ข้อที่ 33/40
คำถาม :

66 × 22 = 22 × (22 + ……) จำนวนในช่องว่างคือข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

43 × 27 = ……

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

แตงเก็บมะม่วงในสวนได้ 584 กิโลกรัม นำไปขายกิโลกรัมละ 35 บาท แตงขายมะม่วงได้เงินทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

สินธรนำลูกแก้ว 1,925 ลูก มาแบ่งใส่ถุงถุงละ 35 ลูก แล้วนำไปขายถุงละ 20 บาท สินธรจะได้เงินเท่าไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

สุภาพนำเงิน 87,500 บาท ไปลงทุนซื้อเสื้อและกางเกงมาขาย ปรากฏว่าเขาขายเสื้อไป 134 ตัว ราคาตัวละ 240 บาท และกางเกง 230 ตัว ราคาตัวละ 280 บาท สุภาพได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

เศษส่วนข้อใดมีค่าเท่ากับเศษส่วนข้อใดมีค่าเท่ากับ
ข้อที่ 39/40
คำถาม :ข้อที่ 40/40
คำถาม :ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน